Ote Helsingin Kaupunginvaltuuston istunnosta 23.6.1999 klo 16.00
Päätökset nro 11-1999
Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI
 
12 214 Toimenpiteet Myllypuron entisen kaatopaikan Alakiventien asukkaille aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi

Ehdotuksen mukaan

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomusponnet:

 1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki järjestää halukkaille Myllypuron entisen kaatopaikan Alakiventien asukkaille terveystarkastuksen mahdollisimman pian joko kunnallisesti tai muulla tavoin. (Christel Lehtinen, äänin 59–1)
 2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että terveysvirasto vahvistaa Myllypuron terveysaseman resursseja lyhytaikaisesti ongelma-alueen asukkaiden terveystarkastusten järjestämiseksi. (Minerva Krohn, äänin 75–2)
 3. Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta jatkossa selvittämään ja pohtimaan mahdolliset toimet niiden omistusasunnossa asuvien kohdalta, jotka taloudellisten, iän tai muun vastaavan syyn takia eivät kykene tai halua hankkia uutta omistusasuntoa, voisivat saada kaupungin vuokra-asunnon. (Maija Anttila, äänin 72–0)
 4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueen asukkaille tarjotaan mahdollisuus terveydentilan määräaikaistarkastuksiin. (Tuula Haatainen, äänin 73–1)
 5. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että apua tarvitseville asukkaille tarjotaan kaupungin toimesta henkilökohtaista apua muuttoon sekä asunnon ostoon ja vuokraamiseen liittyvissä asioissa. (Tuula Haatainen, äänin 78–0)
 6. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että päätöksiä toimeenpantaessa alueen asukkaat saavat osakseen yksilöllistä ja kunkin asukkaan erityistilanteen huomioon ottavaa palvelua. (Suzan Ikävalko, äänin 67–0)
 7. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Alakiventien myrkyttyneen alueen asukkaille järjestetään riittävästi kriisitukea paitsi muuttoa odotellessa myös muuttovaiheen jälkeen. (Sari Näre, äänin 60–1)
 8. Selvitetään mahdollisuus omistusasukkaiden asuntovaihtoon kaupungin toimesta rakennettaviin kohteisiin alueen läheisyydessä siten, että asunnot vaihdetaan 1:1 (koti kodista) ja kaupunki joko veloittaa tai hyvittää vain nykyisen ja uuden asunnon neliöiden erotuksen asiantuntijoiden arvioimilla käyvillä hinnoilla. (Lasse Liemola, äänin 68–2)
 9. Omistusasuntojen hinnan arvioinnissa pyritään käyttämään auktorisoituja kiinteistönarvioijia. (Kauko Koskinen, äänin 44–1)
 10. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että muuttokustannusten noustessa selvitetään kaikkien kohtuullisten, perusteltujen ja todellisten kustannusten korvaaminen tapauskohtaisesti. (Antti Vuorela, äänin 68–1)
 11. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaatopaikka-alueella ja sen läheisyydessä asuvien asukkaiden terveysriskit selvitetään perinpohjin. Tämä tarkoittaa, että asukkaat pääsevät nyt kunnolliseen terveystarkastukseen ja tarpeenmukaiseen seurantaan tulevina vuosina. Tutkimukset on ulotettava myös alueella aiemmin pysyvästi asuneihin henkilöihin. (Tiina Kaarela, äänin 52–1)
 12. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ostotarjousta tehtäessä käyvän hinnan määrittelyssä otetaan huomioon myös lähialueiden hintataso. (Juha Föhr, äänin 75–0)
 13. Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta jouduttamaan Myllypuron täydennysrakentamisen valmistelua niin, että niille asuntonsa menettäville perheille, jotka haluavat edelleen asua Myllypurossa, voidaan kohtuullisen ajan sisällä osoittaa uusi asunto Myllypuron alueelta. (Jorma Hentilä, äänin 64–0)
 14. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet muuttaa ATT:n kohteita Hallainvuoren alueella asunto-osakeyhtiöiksi niin että asuntoja voidaan tarjota ensisijaisesti muuttamaan joutuvien asukkaiden ostettaviksi. (Juha Föhr, äänin 56–0)
 15. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Myllypuron lähiöprojektia vahvistetaan ja tuetaan alueen kriisityön ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä hallintokuntien yhteistyönä. (Olli Salin, äänin 56–3) 
 16. Helsingin kaikkien vanhojen – sekä virallisten että epävirallisten – kaatopaikkojen ja vastaavien aiheuttamat terveysriskit selvitetään kattavasti ja yksityiskohtaisesti. (Klaus Bremer, äänin 66–0)


HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 23.6.1999

SAAPUVILLA OLLEET VALTUUTETUT JA VARAVALTUUTETUT

Valtuutetut:
Abdulla, Zahra
Alho, Arja
Anttila, Maija
Apajalahti, Jouni
Aurejärvi, Erkki
Bogomoloff, Harry (asiat 1–2 ja 4–37)
Brax, Tuija
Bremer, Klaus
Bryggare, Arto (asiat 1–2 ja 4–37)
Ebeling, Mika
Föhr, Juha
Gadd, Sture
Grönholm, Maj-Britt (asiat 1–2 ja 4–37)
Gyllenberg, Ulla
Haatainen, Tuula
Hagfors, Kari
Hakalehto, Ilkka
Helo, Pentti
Hentilä, Jorma
Hiltunen, Rakel (asiat 4–32 ja 34–37)
Hirvikallio, Matti
Honkanen, Esko (asiat 1–2 ja 4–37)
Häikiö, Martti
Ikävalko, Suzan (asiat 1–2 ja 4–37)
Kallio, Kalle
Kanerva, Inka (asiat 1–2 ja 4–37)
Kanerva, Seppo
Kaunola, Reijo
Kauppila, Riitta
Konttinen, Nina
Koskinen, Kauko
Krohn, Irina
Krohn, Minerva (asiat 2–32 ja 34–37)
Könkkölä, Kalle
Laine, Reino
Lemberg, Irmeli
Liemola, Lasse
Lipponen, Päivi (osin asian 3–32 ja 34–37)
Luukkainen, Hannele (asiat 1–2 ja 4–37)
Moilanen, Eeva-Liisa (asiat 1–2 ja 4–37)
Molander, Sole (asiat 1–2 ja 4–37)
Mustelin, Nils
Mustonen, Veera
Myllykoski, Pekka
Näre, Sari
Paasikivi, Annukka
Paasilinna, Petra
Pajunen, Jussi (asiat 1–2 ja 4–37)
Reinikainen, Pekka
Rihtniemi, Suvi
Riihelä, Esko
Saarnio, Pekka
Salin, Olli
Samulin-Peltomäki, Aira (asiat 3–32 ja 34–37)
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Soininvaara, Anna-Maria
Soininvaara, Osmo
Sovala, Anni
Suominen, Riitta
Taina, Matti
Tarkkanen, Jussi (osin asian 3–32 ja 34–37)
Vapaavuori, Jan
Vermilä, Veikko
Väkiparta, Satu
Wallden–Paulig, Irmeli (asiat 1–2 ja 4–37)
Zyskowicz, Ben (asiat 1–2 ja 4–37)
Åhman, Göran (asiat 1–2 ja 4–37)
Öhman, Tuula
Varavaltuutetut:
Ekholm, Leo
Falck, Marianne
Ingervo, Sirkku (asiat 4–32 ja 34–37)
Isotalo, Päivi
Kaarela, Tiina
Koivusalo, Pekka
Kuusanmäki, Jukka (asiat 3–32 ja 34–37)
Könkkölä, Maija (asiat 1–3, osin)
Lehtinen, Christel
Lehto, Risto
Lehtonen, Hannele (asiat 1–3, osin)
Markelin, Tuomo
Meriläinen, Risto
Rautava, Risto
Saukkonen, Ari (asiat 1–3)
Sänkiaho, Ritva
Tuomisto, Tero
Urho, Ulla-Marja
Vuorela, Antti