Alakiventien ja Annistonin (USA) kohtalonyhteys

Anniston ja Alakiventie kärsivät molemmat maaperän saastumisesta. Molemmissa pahin saaste on PCB. Tähän yhtäläisyydet melkein loppuvatkin. Erot on kirjattu seuraavaan taulukkoon:
Anniston Alakiventie
Aiheuttaja Monsanton PCB-tehdas (nykyisin Solutia)  Kaatopaikan PCB-kuormituksen lähdettä ei voi varmuudella nimetä, mutta PCB:tä käytettiin muuntajien ja kondensaattorien eristeöljyissä. Kaasulaitos on saattanut käyttää PCB-pitoisia voiteluöljyjä kaasupumpuissaan (kaatopaikan syanidi on peräisin kaasulaitokselta)
Rakennukset Payton Place -tyyppinen keskusta, pientalovaltaista, ei kaatopaikan päällä kerrostaloja suoraan ongelmajätteen päällä
PCB määrät maaperänäytteissä PCB:tä 122 näytteessä 144:stä
- 38 näytteessä pitoisuus oli yli 2
- 6:ssa näistä pitoisuus oli yli 10 ppm
(parts per million = mg/kg)

(10 = EPA raja-arvo, joka edellyttää välittömiä toimia)

PCB:tä 2 näytteessä 3:sta,
- suurin pitoisuus 27,7 mg/kg

(SAMASE -94 raja-arvo = 0,5, ohjearvo = 0,05;
vuoden -90 raja-arvo = 10)

PCB-näytteitä maaperästä 144 3
PCB-näytteitä ulkoilmasta 148 0
PCB-näytteitä asunnoista/toimitiloista 511 0
PCB-näytteitä ihmisistä 2970 0 (2014 henkilöä)
Syöpätaudit 50 omien ilmoitusten mukaan (kuolleet luultavasti puuttuvat), USA:ssa ei ole yhtä hyvää tilastointia kuin Suomessa 88 ajanjaksolla 1976-1998
Alakiventien syöpätilastojen mukaan 60-74 vuotiaiden miesten kohdalla sairastuvuus on kaksinkertainen verrattuna Helsingin muuhun väestöön.
Lähde tähän ja ylläolevan taulukon Alakiventie-lukuihin: Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen raportti 7/2000 "Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla", Antti Pönkä ja Eero Pukkala, ISBN 951-718-558-8
Raportissa on mainittu vain maaperästä otetut PCB-näytteet - siksi nollat muiden PCB-näytteiden kohdalla.
Annistonin väestön veren PCB-pitoisuuksien huippuarvot saavutetaan jokseenkin samassa iässä kuin Alakiventiellä esiintyy syöpätautien esiintymän huippu. Sattumaako? Asiaa olisi ehkä syytä tutkia...
 
 

Sellaisten henkilöiden lukumäärä, joiden verestä löytyi PCB:tä yli 100 mikrogrammaa/l 

Ylläolevien taulukkojen luvut perustuvat ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) ja U. S. Department of Health and Human Services 14.2.2000 päivättyyn Annistonin PCB-raporttiin, jossa todetaan mm.:
"PCBs in residential soil present a public health hazard of cancerous and non-cancerous health effects for persons with prolonged exposure. PCBs in residential soils in some areas may present a public health hazard for thyroid and neurodevelopmental effects after exposure durations of less than 1 year."
"PCB:t asuntojen määperässä ovat yleinen terveysvaara ja aiheuttavat syöpää ja muita terveyshaittoja altistusajan kasvaessa".
(lue koko ATSDR:n Annistonin PCB-raportti täältä)

(lue Alakiventien terveystilanteesta täältä)

Annistonin huippu-PCB-kertymistä tehty kokonaismyrkyllisyyttä kuvaava taulukko vasemmalla (laskettu käyttäen WHO:n -98 määrittelemiä myrkyllisyysarvoja). Useimmissa tapauksissa PCB:n aiheuttama myrkyllisyys on suurempi kuin dioksiinien ja furaanien yhteensä!Otteita Anniston Star lehdessä 20.7.2000 julkaistusta jutusta:

"Ten parts per million is the EPA trigger requiring immediate action.
The six samples testing over that level were taken in four locations — two residences, one drainage ditch and one commercial facility, Ms. Knight said.
Ms. Knight is authorized to implement immediate action. Immediate action means either the party responsible for the contamination or the EPA Superfund will take prompt action to remove the contamination.
If needed, the EPA can use enforcement methods to compel the responsible party either to remove the contaminants or pay to have the contaminants removed, Ms. Knight said.
If the area is a residence, the occupants will be removed from the contamination site."
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Näin siis rapakon takana. Samanlaisia valtuuksia toivoisi suomalaisillekin ympäristöviranomaisille (ellei heillä jo ole?). Kun kerran on todettu terveyttä vaarantavat pitoisuudet, pitäisi käynnistää välittömät toimet ja käyttää tarvittaessa pakkokeinoja saastuttajaa vastaan sekä siirtää asukkaat pois saastuneelta alueelta, kuten jenkeissä on mahdollista. Suomessa sen sijaan asukkaille kerrotaan, että alueella asuminen on edelleen turvallista ja asuntojen myynti on vapaaehtoista!
Ongelmana Alakiventien tapauksessa on tietysti se, että ympäristöviranomainen (Helsingin Ympäristökeskus), alueen pääasiallinen saastuttaja (Helsingin Kaupungin Energia/kaasulaitos) sekä saastuneen maan omistaja/vuokralle antaja (Helsinkin Kaupungin kiinteistövirasto) kuuluvat kaikki samaan organisaatioon - "hullunkurinen" tilanne, vai mitä?
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"For example, a sample will be rejected if it is stored too long before being tested, Ms. Knight said."
"näyte hylätään, jos sitä joudutaan säilyttämään liian kauan ennen testausta"
Onko Alakiventieltä otetuilla näytteillä (ne 66 pisteestä otetut näytteet, joista on testattu esim. lyijyä) sama vaara olemassa? Ovatko ne vielä kelvollisia PCB-lisätestejä varten vai pitääkö ottaa uudet näytteet? Jos lisänäytteitä on otettava, ne pitää tehdä nyt, kun Alakiventie 8 rakennukset ovat vielä ehjät (sisäilmamittauksia) eikä muitakaan Alakiventien taloja ole vielä purettu ja murskattu paksuksi kerrokseksi kaatopaikan päälle. Ulkoimamittaukset eivät enää paksun murskekerroksen päällä näytä samoja lukemia kuin nyt paljaan maanpinnan yläpuolella.


Anniston Star 17.2.2000:
Dr. Rick Canady, senior toxicologist with the ATSDR and one of the principal authors of the report:
“We have confirming information from both sources that PCBs are in the air at levels that are above what we see in other urban settings.”
"PCBs can get into the air by evaporating to some degree, Canady said. "Contrary to popular opinion, PCBs can volatilize," or turn into a vapor."
"Vastoin yleistä käsitystä, PCB:t voivat kaasuuntua"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
PCB:t voivat siis kulkeutua kaatopaikan tuottamien kaasujen mukana kaatopaikan päälle rakennettujen talojen sisäilmaan. Koska Alakiventien taloista puuttui alapohjan tuuletus, tämä on enemmän kuin todennäköistä. Alakiventie 4-6:een alapohjan tuuletus rakennettiin jälkikäteen juuri ennen saastekatastrofin paljastumista, Alakiventie 8:aan ei ollenkaan (tiedettiinkö jo silloin, että haitallisia aineita tulee asuinhuoneiden ilmaan?). Monet Alakiventie 8:n asukkaat varmasti muistavat, kuinka porraskäytävissä aina silloin tällöin leijui "kuolleen rotan haju" - näin luultiin, koska kaatopaikan todellista "luonnetta" ei tiedetty. Lisäksi ainakin Akt8 ikkunat olivat niin tiiviit, että huippuimuri veti korvausilmaa rappukäytävästä asuntoihin. Ja koska porraskäytävään tuli lattian alta (luukuista ja muista rakosista) saastunutta ilmaa (ei hajua ilman syytä), siirtyi se ilmanvaihdon mukana myös ylempien kerrosten asuntoihin - laimentuen tietysti suhteessa asuinkerroksen etäisyyteen pohjakerroksesta. Huonoin tilanne oli tietysti maan tasalla asuneilla...


Annistonin sijainti USA:n kartalla (76KB). Anniston Star -lehden etusivu. Kartta PCB-mittapisteistä Annistonissa (70KB) - tällainen pitää saada Alakiventieltäkin!
Anniston Star lehden PCB-artikkeleita alkuvuodesta 2000 (hakukoneella voi hakea enintään neljännesvuoden sisältöä).