1

 
Asianajotoimisto
Ulla-Riitta Harju Oy

 
Arvoisa kaupunginvaltuutettu
 
Lähetän oheisena tiedoksenne kopion kirjeestä, jonka olen Asunto Oy Alakiventie 8:n sekä tähän mennessä 28 taloyhtiön osakkaan asiamiehenä tänään lähettänyt kaupunginhallitukselle:
 
Kaupunginvaltuustohan päätti 23.6.1999 kaupunginhallituksen esityksestä niistä periaatteista, joiden mukaan Myllypuron entisen kaatopaikan saastuneen maa-alueen puhdistaminen suoritetaan. Periaatepäätöksen mukaan Helsingin kaupunki ostaa As Oy Alakiventie 8:n osakkeet käypään hintaan ja purkaa rakennukset. Tässä yhteydessä valtuusto hyväksyi lisäksi ponnen siitä, että taloyhtiön osakkaat saisivat kodin kodista.
 
Käytännössä on sittemmin käynyt ilmi, ettei kaupungin tarjoama hinta mahdollista vastaavan kodin hankkimista, ja taloyhtiön osakkaat joutuisivat joko ottamaan reilusti lisälainaa tai vaihtoehtoisesti hyväksymään asumistasonsa heikkenemisen.
 
Kun kaupunki käytännössä taloyhtiön osakkeet ostamalla välttää vastuunsa siitä, että kaupungin ja taloyhtiön välinen vuoteen 2040 saakka kestävä maanvuokrasopimus ennenaikaisesti päättyy, tulisi taloyhtiön osakkaiden saada sellainen korvaus kodistaan, että se mahdollistaa uuden kodin hankkimisen. Lisäksi kaikki tästä osakkaiden tahdonvastaisesta “pakkomuutosta” aiheutuvat kulut tulisi korvata todellisten syntyneiden vahinkojen mukaan.
 
Pyydänkin, että osaltanne tutustuisitte oheiseen kirjeeseen, ja vaikuttaisitte omassa valtuustoryhmässänne sen puolesta, että taloyhtiön osakkaat pääsisivät uuteen kotiin mahdollisimman pikaisesti.
Toimistomme antaa mielellään lisätietoja asiassa!

 
Helsingissä elokuun 23 päivänä 1999


asianajaja varatuomari, Helsinki
Asunto Oy Alakiventie 8 sekä taloyhtiön 28 osakkaan asiamiehenä
Käyntiosoite ja kotipaikka: 
Postiosoite: 
puh. (09) 694 4622
Fredrikinkatu 61 A, VII krs. 
PL 951 
fax (09) 694 4828 
00100 HELSINKI 
Kaupparek.nro: 456.803 
 
1