2
Asianajotoimisto
Ulla-Riitta Harju Oy

 
Helsingin Kaupunginhallitus
Pohjoisesplanadi 11-13
00170 HELSINKI
fax 655 783

 
ASIA: 
MYLLYPURON ENTINEN KAATOPAIKKA-ALUE
ASUNTO OY ALAKIVENTIE 8:N OSTOTARJOUKSET

 
 
Asunto Oy Alakiventie 8 sekä tähän mennessä 28 taloyhtiön osakasta ovat kääntyneet otsikkoasiassa puoleeni. Heidän puolestaan haluan esittää seuraavaa:

 
Helsingin kaupunginvaltuustohan on 23.6.1999 hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen, jonka mukaisesti Asunto Oy Alakiventie 8:n kaikki asunnot ostetaan kaupungille käypään hintaan ja rakennukset puretaan. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt valtuutettu Liemolan ponnen, jonka mukaan selvitetään mahdollisuus siihen, että “asunnot vaihdetaan 1:1 (koti kodista)”.

 
Kaupunginhallitus on 28.6.1999 tehnyt edelleen päätöksen, jonka mukaan “kaupunki tekee ostotarjouksen Asunto Oy Alakiventie 8:n asuntojen ostamisesta kaupungille käypään hintaan. Asuntojen osakkeiden siirryttyä kaupungin omistukseen rakennukset puretaan. Asuntokaupoista mahdollisesti tulevasta kauppavoiton verosta vastaa kaupunki.”

 
Helsingin kaupunki on myös jo hakenut ympäristölupaa “Myllypuron entisen kaatopaikan sulkemiselle”. Hakemukseen on siitä annetun kuulutuksen mukaan mahdollisuus antaa muistutus 31.8.1999 mennessä.

 
Helsingin kaupungin ja Asunto Oy Alakiventie 8:n välillä on 15.12.1976 solmittu maanvuokrasopimus asumistarkoituksiin, jonka nojalla Asunto Oy Alakiventie 8 hallitsee tonttiaan vuoden 2040 loppuun saakka. Kyseisen sopimuksen 31 §:n mukaan sopimusta ei saa mistään syystä irtisanoa, koska taloyhtiölle on sittemmin myönnettu valtion lainaa.

 
On selvää, ettei kaupungin vuokraama maa sovellu sopimuksen mukaiseen tarkoitukseensa, ja myös vuokrasopimuksen perusteella kaupunki on velvollinen puhdistamaan vuokralle antamansa maa-alueen ja korvaamaan tämän sopimusrikkomuksen

 
Käyntiosoite ja kotipaikka: 
Postiosoite: 
puh. (09) 694 4622 
Fredrikinkatu 61 A, VII krs. 
PL 951 
fax (09) 694 4828 
00100 HELSINKI 
Kaupparek.nro: 456.803 

 
2