1
Asianajotoimisto
Ulla-Riitta Harju Oy

 
HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOLLE

 
ASIA: 
HUOMAUTUS KOSKIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA ALAKIVENTIEN ALUEELLA SEKÄ ORPAANPORTAAN JA MYLLYSIIVEN KULMASSA (DNRO 22 771) 

 
 
HUOMAUTTAJA:
Asunto Oy Alakiventie 8
asunto-osakeyhtiö, Helsinki

 
HUOMAUTTAJAN ASIAMIES:
Ulla-Riitta Harju
asianajaja, varatuomari, Helsinki
Prosessiosoite
Aatsto Ulla-Riitta Harju Oy, PL 951, 00101
HELSINKI, puh (09) 5860 510, fax (09) 5860 5118

 
HUOMAUTUS:
Asunto Oy Alakiventie 8 vaatii, että asemakaavan muutosta valmisteltaessa otetaan huomioon kaava-alueen maan sekä rakennusten omistus- ja hallintaolosuhteet RakL 34.1 §:n (Maankäyttö ja rakennuslaki 54 §) mukaisesti.
Myllypuron Alakiventien alueesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää virhellisyyksiä sekä epätarkkuuksia, eikä arviointisuunnitelmasta ilmene alueella vallitsevat maanomistus ja hallintaolosuhteet.
Ensinnäkin suunnitelmassa todetaan kohdassa aloite tai hakija:

 
Fredrikinkatu 61 A, VII krs. 
Puh. (09) 5860 510 
AA, VT Ulla-Riitta Harju 
PL 951, 00101 HELSINKI 
Fax (09) 5860 5118 
VT Anna Pellosniemi 
Kotipaikka: Helsinki 
E-mail: urh@saunalahti.fi 
OTK Ville Salonen 
Kaupparekisterinumero: 456.803 
1