2
“Kaupunginvaltuuston päätös 23.6.1999 purkaa Alakiventien kahden asuintontin rakennukset sekä päiväkoti Leipurin rakennus.”
 
Asunto Oy Alakiventie 8 omistaa tontillaan nro 3 sijaitsevat asuinrakennukset, eikä Helsingin kaupunginvaltuusto siten ole voinut laillisia perusteita päättää toisen omistamien rakennusten purkamisesta. Tällainen päätös loukkaisi räikeästi hallitusmuodon 12 §:ssä turvattua omistuksen suojaa. Itse asiassa Helsingin kaupunginvaltuusto onkin päättänyt Asunto Oy Alakiventie 8:n osalta ainoastaan, että:
 
“Asuntojen osakkeiden siirryttyä kaupungin
omistukseen, rakennukset puretaan.”
 
Toiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan alueen maanomistuksen osalta, että:
 
“Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.”
 
Tämä on sinänsä totta. Suunnitelmasta kuitenkin puuttuu maininta siitä, että Helsingin kaupunki on vuokrannut Asunto Oy Alakiventie 8:lle Myllypurossa korttelissa 45156 sijaitsevan asuntotontin numero 3 asuntotarkoituksiin joulukuun 31. päivään vuonna 2040 saakka. (LIITE) Maanvuokrasopimuksessa todetaan vielä 31 §:ssä, ettei sopimus ole millään perusteella irtisanottavissa, koska taloyhtiö on sittemmin saanut valtion lainaa rakentamiseen.
 
Kaavamuutosta haetaan siis sellaiselle maalle, jonka kaupunki on vuokrannut asumistarkoituksiin vuoteen 2040 saakka. Lisäksi kaavamuutos edellyttäisi Asunto Oy Alakiventie 8:n omistamien asuinrakennusten purkamista.
 
Tämän vuoksi Asunto Oy Alakiventie 8 katsoo, ettei tämän sisältöistä kaavamuutosta voida vahvistaa ilman taloyhtiön suostumusta. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan ole pyytänyt Asunto Oy Alakiventie 8:lta tämän sisältöistä suosturnusta tai edes neuvotellut tämän sisältöisen suostumuksen saamisesta.
 
Näissä olosuhteissa Asunto Oy Alakiventie 8 katsoo joka tapauksessa, ettei osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ole otettu huomioon vallitsevia maanomistussuhteita. Merkillepantavaa on myös se, että Asunto Oy Alakiventie 8 sai tiedon tästä sunnitelmasta vasta sen jälkeen, kun asiassa oli 9.11.1999 järjestetty yleisötilaisuus.
 
Asunto Oy Alakiventie 8 vaatiikin siten, että vallitsevat maanomistus ja hallintaolosuhteet sekä asuinrakennusten omistusolosuhteet otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa, ja Asunto Oy Alakiventie 8:lle asianosaisena toimitetaan tieto kaikesta asiassa kertyvästä asiakirja-aineistosta sekä neuvottelutilaisuuksista, koska asia koskee Asunto Oy Alakiventie 8:n hallitsemaa maata sekä omistamia rakennuksia.
2