1
EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES
Helsinki 16.2.2001
Dnro 308/4/00
Viite

 
Asunto Oy Alakiventie 8 asiakumppaneineen/
Asianajaja Ulla-Riitta Harju
Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju
PL951
00101 HELSINKI

 


 

PÄÄTÖS KANTELUUN MYLLYPURON YMPÄRISTÖONGELMAA KOSKEVASSA ASIASSA
1
KANTELU 
 

Asunto Oy Alakiventie 8 (jäljempänä yhtiö) sekä 51 yhtiön entistä tai tämänhetkistä osakasta arvostelevat eduskunnan oikeusasiamiehelle 4.2.2000 osoittamassaan kantelukirjoituksessa Helsingin kaupungin ja kantelussa mainittujen kaupungin viranhaltijoiden sekä Uudenmaan ympänstökeskuksen toimintaa Myllypuron saastunutta maa-aluetta koskevassa asiassa. Kaupunki omistaa koko alueen, mutta yhtiö hallitsee vuoteen 2040 voimassa olevan maanvuokrasopimuksen nojalla tonttia, jolla yhtiön omistamat asuinrakennukset sijaitsevat.
 

Yhtiö kääntyi ensimmäisen kerran kaupungin puoleen vuonna 1996, kun yhtiön tontilla ilmeni toistuvasti maanpainumia ja hajuhaittoja. Kaupunki ei tuolloin katsonut olevansa vastuussa vuokraamansa tontin asuinkelpoisuudesta. Yhtiö vaati edelleen kaupungilta toimenpiteitä, koska se epäili tontin asuinkelpoisuutta. Kaupunki myönsi lopulta vastuunsa 17.12.1998 pidetyssä yhtiön ja kaupungin rakennusviraston neuvottelussa. Yhtiö ja rakennusvirasto kokoontuivat sen jälkeen säännöllisesti selvittääkseen toimenpiteet, joilla tontti saataisiin kunnostetuksi vastaamaan asemakaavan mukaista asuinkäyttöä.
Kantelun mukaan kaupunki ilmoitti vastaavansa kustannuksista. Lähtökohtana oli koko ajan alueen kunnostaminen rakennuksia purkamatta. Vasta kokouksessa 19.5.1999 kaupunki esitti yhtenä vaihtoehtona talojen purkamisen. Kaupunki oli aiemmin ilmoittanut pyytävänsä kaikille tonttia koskeville toimille yhtiön valtuutuksen. Toukokuuhun 1999 saakka kaupunki menettelikin näin, mutta ei enää sen jälkeen.

 
Osoite: 00102 Eduskunta 
     Puhelin 09-4321 
    Telefax 4322268 
1