2
2

 
Kesäkuun 1999 alussa pitämässään tiedotustilaisuudessa kaupunki ilmoitti, että yhtiön rakennukset puretaan, tontilla olevat asunnot ostetaan kaupungille käypään hintaan ja että alueelta on muutettava vuoden 1999 loppuun mennessä. Kaupungin ilmoituksesta sai sellaisen käsityksen, että rakennusten purkamisesta ja muuttoaikataulusta olisi olemassa laillinen viranomaispäätös. Näin ei kuitenkaan ollut eikä voinutkaan olla yhtiön rakennusten ja tontin osalta ilman yhtiön suostumusta ja yhtiökokouksen yksimielistä päätöstä.
 
Yhtiön hallituksen tiedusteltua kaupungin johdolta rakennusten purkamisesta ja asuntojen lunastamisesta kaupunki ilmoitti - näin kantelijat kertovat - keskustelevansa vain suoraan osakkaiden kanssa asuntokaupoista. Kaupunki on vedonnut rakennusten purkamista ja asuntojen ostamisperiaatteita koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen
(23.6.1999).
 
Kantelun mukaan yhtiön osakkaille aiheutuu asiassa vahinkoa. Kaupungin tarjoamalla “käyvällä hinnalla” osakkaat eivät saa vastaavaa uutta asuntoa eivätkä pääse samaan asemaan, missä he olisivat olleet ilman saastumisvahinkoa. Kantelijoiden mielestä osakkaiden tulee asuntonsa myydessään saada korvaus kaikesta asunnonvaihdosta aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta. Korvaus ei voi perustua kaupungin yksipuolisesti sanelemaan hintaan ja eräisiin pieniin lisäkorvauksiin. Kaupunki kuitenkin hylkäsi yhtiön sovintotarjouksen ostotarjousten neliöhintojen korottamisesta vetoamalla asuntojen vapaaehtoisiin kauppoihin ja siihen, ettei kaupungilla sinänsä ole mitään lunastusvelvollisuutta.
 
Samaan aikaan kaupunki tiedotti julkisuudessa määräajasta, johon mennessä talojen olisi oltava tyhjiä. Osakkaiden ostotarjouksista tai tehdyistä kaupoista tekemiin muistutuksiin ei ole reagoitu. Kantelijat epäilevät, että kaupunki on tietoisesti halunnut aiheuttaa osakkaissa hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, onko heidän omistamiensa rakennusten purkamisesta tehty laillista päätöstä vai ei. Kantelijat katsovat, että asiassa on päätetty ryhtyä valmistelemaan yhtiön rakennusten purkamista edellyttävää maaperän kunnostushanketta ilman yhtiön suostumusta.
 
Kantelijoiden mielestä kaupunki on velvollinen pitämään yhtiön tontin asumiskelpoisena vähintään vuokra-ajan eli vuoteen 2040 saakka. Kaupunki on maanvuokranantajana, entisen kaatopaikan toiminnan harjoittajana, alueen kaavoittajana, yhtiön rakennuttajana sekä lain mukaan muutoinkin viime kädessä vastuussa saastuneen alueen puhdistamisesta. Nyt kaupunki tavoittelee tilannetta, jossa kaupungin ja yhtiön välinen maanvuokrasopimus tosiasiallisesti päättyy ennenaikaisesti mutta kaupunki välttäisi sopimukseen perustuvan vastuunsa. Tähän kaupunki pyrkii yksittäisiä asuntoja koskevin vapaaehtoisin kaupoin, joiden osapuolet eivät kuitenkaan ole lainkaan tasapuolisessa asemassa. Kantelijoiden mukaan kaupunki käyttää hyväkseen osakkaiden hädänalaista ja kaupungista riippuvaista asemaa. Kaupunki
2