EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE

ASIA: VASTINE HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN ANTAMAN LAUSUNNON JA SELVITYSTEN JOHDOSTA

ASIAN DIAARINUMERO 308/4/00

VASTINEEN ANTAJAT:

52 Asunto Oy Alakiventien osakasta (nimet jätetty pois internetissä julkaistavasta versiosta)

ASIAMIES:

asianajaja, varatuomari, Helsinki

Prosessiosoite: Aatsto Ulla-Riitta Harju Oy

PL 951, 00101 HELSINKI

puh. (09) 5860 510, fax (09) 5860 5118

VASTINE:

Edellä olevat lausumat tukevat erinomaisesti sitä kantelussa esitettyä väitettä, ettei kaupungilla ole ollut aikomustakaan noudattaa niitä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, mitkä tapaukseen soveltuvat. Tuntuu lisäksi, ettei kaupunki ole käsittänyt tai halunnut käsittää vahingonkorvausvastuunsa perustetta nyt puheena olevassa tapauksessa. Julkisoikeudelliselle yhteisölle voidaan joka tapauksessa asettaa merkittävästi ankarampi vastuu vuokra-alueen kunnossapitovelvoitteen osalta kuin esimerkiksi yksityiselle maanvuokranantajalle, sen lisäksi, että kaupunki on vastuussa myös alueen kaavoituksesta asuintarkoituksiin. Tarkasteltaessa eri käyttötarkoituksiin tehtyjä maanvuokrasopimuksia, asuinkäyttöön vuokratulle alueelle voidaan asettaa ne ankarimmat kriteerit vuokranantajan velvollisuuksien suhteen, koska kyseessä on kansalaisen perusoikeudet ja omaisuuden suoja. Rakennusviraston vastine / Korhonen ja Saarinen: Lopuksi:

Helsingissä kesäkuun 9 päivänä 2000

Ulla-Riitta Harju

asianajaja, varatuomari, Helsinki

alussa mainittujen kantelijoiden asiamiehenä