Lähettäjä:      Anu Hatunpää [SMTP:anu.hatunpaa@dlc.fi]
Lähetetty:      22. lokakuuta 1999 15:36
Vastaanottaja:  'janne.virkkunen@sanoma.fi'
Aihe:

PYYDÄMME OIKAISUA
Helsingin Sanomat on useaan otteeseen julkaissut Myllypuron saasteongelmaan
liittyvää virheellistä tietoa, ja pyydämmekin nyt alla olevan kirjoituksen
julkaisemista joko vastineena tehtyyn lehtijuttuun tai Lukijan Ääni-palstalla.
Katsomme asian vaativan oikaisua, sillä useat lehtikirjoitukset asiasta
kertovat ainoastaan Helsingin kaupungin kannan asiaan eikä näinollen kerro koko
totuutta.

Viittaamme 21.10.1999 Helsingin Sanomissa olleeseen juttuun koskien
"Myllypuron kaatopaikkaa" otsikolla "Tarkoin suojautuneet tutkijat kaivavat
Myllypuron kaatopaikkaa". Jutussa todettiin mm. että "lähes puolet
Alakiventie 8:n omistusasunnoista on siirtynyt kaupungin omistukseen."

Tältä osin kirjoitus on virheellinen. Asunto Oy Alakiventie 8:n
isännöitsijän Anne Mäkisen mukaan on Helsingin kaupungin sekä Helsingin
kaupungin omistaman asuntohankinnan nimiin rekisteröity n. 39 % taloyhtiön
osakekannasta.

Kaupunki omisti jo ennen ympäristökatastrofia asuntohankintansa kautta n. 8
prosenttia taloyhtiön osakkeista. Näin ollen on ympäristökatastrofin alettua
kaupungin haltuun siirtynyt vasta alle kolmannes taloyhtiön osakekannasta.
Näin ollen kirjoituksessa ollut väite siitä, että lähes puolet
omistusasunnoista on jo siirtynyt kaupungille, on virheellinen.

Helsingin kaupungin asiasta tiedottamisen tarkoituksena tuntuukin olevan
saada Asunto Oy Alakiventie 8:n osakkaissa aikaan mielikuva, että kaikki
muut osakkaat ovat jo myyneet asuntonsa. Tosiasia kuitenkin on, ettei
suurella joukolla Alakiventie 8:n asukkaista ole mitään mahdollisuutta myydä
kaupungille asuntoaan, koska kaupungin tarjoama hinta ei mahdollista uuden
vastaavan kodin hankintaa, eikä kaikilla taloyhtiössä asuvilla ole
mahdollisuutta nostaa lisälainaa uuden kodin rahoittamiseksi.

Kaupungin tarjoaman rahamäärän ja asuntomarkkinoilla vallitsevien
hintapyyntöjen välinen ristiriita onkin johtamassa siihen, ettei  taloyhtiön
osakkailla ole mitään mahdollisuutta hankkia itselleen uutta kotia ja
muuttaa Alakiventie 8:sta, eikä saastuneen maaperän kunnostustöitä päästä
aloittamaan. Kaupunki odottaa samaisen lehtikirjoituksen mukaan saavansa
ympäristöluvan maaperän puhdistamiseen jo pian vuodenvaihteen jälkeen.

Helsingin kaupungin ja Asunto Oy Alakiventie 8:n välillä on kuitenkin
asumistarkoituksiin voimassa oleva maanvuokrasopimus, jonka mukaan taloyhtiö
saa hallita maataan aina vuoteen 2040 saakka. Helsingin kaupunki on
vuokranantajana luonnollisesti velvollinen pitämään vuokraamansa maaperän
sellaisessa kunnossa, että se kelpaa asumistarkoituksiin. On siten selvää, että
kaupunki on velvollinen myös Alakiventie 8:n hallitseman maan puhdistamaan.
Maalaisjärjellä ajateltuna tuntuu kuitenkin järjenvastaiselta, että Helsingin
kaupunki voisi saada luvat puhdistaa toiselle vuokrattua maaperää sellaisen
kunnostussuunnitelman perusteella, joka tarkoittaa Asunto Oy Alakiventie 8:n
omistamien rakennusten purkamista ilman, että kaupunki on saanut lupaa
toimenpiteelleen Asunto Oy Alakiventie 8:lta, joka on maan haltija ja omistaa
sillä olevat rakennukset. On selvää, että kaupunki on velvollinen puhdistamaan
Asunto Oy Alakiventie 8:n tontin, mutta se voi tapahtua vain rakennuksia
purkamatta.

Samalla logiikalla ajateltuna voisi Helsingin kaupunki vuokranantajana hakea
Ympäristökeskukselta lupaa milloin milläkin syyllä purkaa kunkin kaupungin
vuokratontille rakennetun omakotitalon, kertoa omakotitalon asukkaalle, että
hänen on nyt muutettava kotoaan, ja maksaa tontin vuokraajalle huomattavasti
käypää hintaa alemman korvauksen kuulematta häntä asiassa lainkaan. Voiko
tällaisen mielivaltaisen, meidän omistukseemme ja asumiseemme vaikuttava
ympäristöluvan saaminen todella olla mahdollista Suomessa, joka väittää
olevansa länsimainen oikeusvaltio?

As.Oy Alakiventie 8:n talotoimikunta
Anu Hatunpää
Pia Råglund
Seija Muukka
Seppo Pyrrö
ja 46 muuta osakasta

Yhteystiedot
Anu Hatunpää
p. 040- 555 1224
anu.hatunpaa@dlc.fi