Helsingissä 16.6.2001
Dnro 2001-1524/319
Helsingin kaupungihallitukselle
Vaatimus lisätutkimuksista

Me, Alakiventie 4, 6 ja 8 entiset ja nykyiset asukkaat, vaadimme alla mainittuja lisätutkimuksia, joilla haluamme saada selvyyden meihin vuosien ajan vaikuttaneiden myrkkyjen laadusta ja määrästä ja niiden yhteydestä todettuihin terveyshaittoihin. Lisäksi vaadimme tehostettua terveyden seurantaa kaikille niille em. rakennuksissa yli 5 vuotta asuneille, jotka sitä haluavat. Tähän julkista valtaa velvoittaa Suomen perustuslain 19 ja 20 pykälät (Liite 1).

1. Tutkittava myrkyt, joita ei ole tähän mennessä tutkittu


2. Tehtävä lisää tutkimuksia kaikkein vaarallisimmista myrkyistä (erityisesti PCB-, PAH- ja VOC-yhdisteet unohtamatta kohdassa 1 mainittuja) ja paikoista, joista ne todennäköisimmin olisivat voineet joutua ihmisiin:


3. Tutkittava PCB-pitoisuudet ihmisten verestä, ainakin alusta tai syntymästään lähtien ja yli 5 vuotta Alakiventiellä asuneilta


4. Sairaustilastot, jotka paljastavat mahdollisen syy-yhteyden kaatopaikalla asumiseen


5. Tehtävä ehdotus säännöllisten terveystarkastusten järjestämisestä sitä haluaville


6.  Pidättäydyttävä toimenpiteistä, jotka pilaavat näytteenottomahdollisuudet


7. Kaikki mittaustulokset julkaistava

Liitteenä allekirjoittajien nimet ja osoitteet


Allekirjoittajina 57 Alakiventie 4, 6 ja 8 entistä ja nykyistä asukasta.

LIITTEET

Liite 1

Liite 2
 Tutkimus ”Klooratut eteenit pohjavesien pilaajina”, Marko Kolari ja Mirja Salkinoja-Salonen, julkaistu Vesitalous 2/93 lehdessä
 Viite 2a: vinyylikloridi on myrkkyjen vaarallisuuslistalla neljäntenä: http://www.atsdr.cdc.gov/99list.html
 Viite 2b: kemikaalikortti http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0082.htm

Viitteet 3
Isosyanaattien käyttökohteet ja kemikaalikortteja:
http://www.occuphealth.fi/ttl/osasto/tt/bio/bmloka98.html
http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0653.htm
http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0298.htm
http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0339.htm
http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0499.htm
http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0856.htm

Viitteet 4
PCB on yksi kahdestatoista 23.5.2001 lopullisesti kielletystä myrkystä, lisäksi se on myrkkyjen vaarallisuuslistalla kuudentena. Kemikaalikortissa todetaan: ” Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3).”
http://www.occuphealth.fi/tt/kemkort/ipcsnfin/nfin0939.htm