1 4 KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINT...
2 Aine ta...
3 Maan pintakerroksessa huokoskaasu ja ilma sekoittuvat ja ha...
4 kasvattaa parvekeviljelynä kasviksia, joihin voi kertyä huo...
5 4.4.2 Riskit rakenteisii...
6 kauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäris...