Hyvä peruspalveluministeri ja vihreiden puheenjohtaja, Osmo Soininvaara,
 
haluan tällä avoimella kirjeelläni kiinnittää huomiotanne allekirjoittamanne vastauksen kohtiin, jotka ovat ristiriidassa ympäristömyrkkyjen haitallisuudesta kerättyjen tietojen kanssa. Myös terveystilanteestamme teidän on hyvä tietää, että syöpätilastot eivät kata vuosia -99 ja 2000. Näinä vuosina tietooni on tullut lukuisia uusia syöpätapauksia, kaikki sellaisilla, jotka ovat asuneet alueella sen valmistumisesta lähtien tai työskennelleet siellä pitkään. En halua toimettomana sivusta seurata, kuinkä ystävät ja naapurit yksi toisensa jälkeen sairastuvat – tämä ei ole normaalia!

 

Dioksiini ja PCB
 

Allekirjoittamassanne vastauksessa Tanja Karpelan eduskuntakysymykseen (KK 538/2001) Helsingin Alakiventien purkutaloalueella asuneiden terveystutkimuksista todetaan näin: ”.. Seveson onnettomuuden myötä dioksiinille altistuneilla ihmisillä ei ole havaittu kohonnutta syöpävaaraa.

En tiedä mistä moinen tieto on peräisin, mutta ainakin kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut dioksiinin ihmisille syöpää aiheuttavaksi myrkyksi jo vuonna -97.
 
“In 1997 the International Agency for Research on Cancer classified 2,3,7,8, TCDD, the best studied member of the dioxin family, a known human carcinogen.”
 
Samassa jutussa todetaan myös: “The term Dioxin is commonly used to refer to a family of toxic chemicals that all share a similar chemical structure and a common mechanism of toxic action. This family includes seven of the polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs), ten of the polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and twelve of the polychlorinated biphenyls (PCBs)."
 
Muut dioksiiniryhmään kuuluvat myrkyt, kuten PCB, on IARC:n luokituksessa määritelty mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. Kaikki dioksiiniryhmään kuuluvat kemikaalit vaikuttavat lisäksi haitallisesti hormoni- sekä immuunijärjestelmän toimintaan ja biokertyvinä niiden pienetkin pitoisuudet ovat vaarallisia pitkään jatkuvassa altistuksessa. PCB:tä esiintyi kahdessa kolmesta Alakiventieltä otetusta näytteestä ohjearvot ylittävä määrä. Suurin ylitys oli 550 kertainen.
 

23.5.2001 90 maata allekirjoitti Tukholmassa sopimuksen, joka kieltää 12 kemikaalin, ns. ”likaisen tusinan”, käytön lopullisesti. Kaikki puhtaasta ympäristöstä huolta kantaneet ihmiset tervehtivät päätöstä ilolla. Kiellettyjen kemikaalien listalla olivat myös dioksiini ja PCB – miksiköhän? (likainen tusina: aldriini, klordaani, DDT, dieldriini, dioksiinit, endriini, furaanit, heptakloori, heksaklooribentseeni eli HCB, mirex, polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet, ja toksafeeni)
 
 

Kaatopaikalla asuminen (Alakiventie vs. Love Canal)
 

Lisäksi allekirjoittamassanne vastauksessa todistellaan Alakiventien saastealueen vaarattomuutta vertaamalla sitä New Yorkin osavaltion Niagara Fallsin Love Canal kaupunginosaan, joka evakuoitiin kemian tehtaan kaatopaikan päältä, näin: ”...missä myös oli rakennettu Myllypuron Alakiventien tapaan asutusta vanhan kaatopaikan päälle, ei myöskään ole saatu näyttöä pitkäaikaisista terveyshaitoista”. Tapauksissa yhtäläistä on se, että alueet rakennettiin tieten tahtoen kaatopaikan päälle – koska se oli niin edullista! Kemian tehdas myi Love Canalin alueen dollarilla kaupungille varoittaen, että alueelle ei missään tapauksessa saa rakentaa (kuin korkeintaan parkkipaikan). Varoitus kaikui kuuroille korville. Ahneus lienee sokaissut kaupunginisät Atlantin tälläkin puolella. Molemmissa tapauksissa myös puhkaistiin jätteiden päälle ajettu maakerros rakennusten paalutuksilla ja luotiin näin otolliset olosuhteet myrkyllisten kaasujen kulkeutumiselle maaperästä asuntojen alle!

Erilaista sen sijaan on se, että Alakiventieltä on kerätty tietoa syövän, astman ja diabeteksen lisääntymisestä – kiitos Suomen kehittyneiden terveydenhuoltorekistereiden; vastaavia ei Yhdysvalloista löydy. Näistä olisi nyt vedettävä oikeat johtopäätökset.
 

Eduskuntakyselyn vastaus päättyy lauseeseen: ”Edellä sanotun perusteella sosiaali- ja terveysministeriö ei pidä aiheellisena Myllypuron Alakiventien asukkaiden elinikäisen terveysseurannan järjestämistä. Olisi päinvastoin pelättävissä, että tällaisen poikkeuksellisen toimenpiteen kohdistaminen alueella asuneisiin voisi aiheuttaa heidän keskuudessaan turhaa huolestumista.
 

Hyvä herra ministeri, tähän voin vain vastata, että pelko on aiheeton – huolestuneempia olemme, kun asialta halutaan ummistaa silmät! Ehdotettu 5 vuoden välein tapahtuva syöpärekisterien tarkastelu jälkikäteen ei meitä auta, se on lähinnä ruumiiden laskentaa. Meillä on oikeus odottaa yhteiskunnan terveydenhuollolta edes vähän parempaa. Eikö taaskaan löydy poliittisen vastuun kantajia?!
 

Jotain tarttis tehrä
 

Kunnioittavasti
 

Ari Kaihola

Alakiventien entinen asukas
Helsingissä, 4.6.2001