2. KORVAUSVAADE
 
 

Asunto Oy Alakiventie 8:n osakkeen omistajina katsomme Helsingin kaupungin olevan vastuussa alueellamme syntyneistä ympäristömyrkyistä ja sen takia vaadimme kaupunkia korvaamaan omistamistamme asunnoista aiheutuneet kustannukset seuraavasti:
 
 

1. Nykyisten omistamiemme asuntojen täyden arvon yksityiskohtaisesti.

2. Kaikkien asukkaiden uusien asuntojen hankintaan kohdistuvat välilliset ja välittömät kustannukset korvataan täysimääräisenä viivytyksettä.

3. Helsingin kaupunkia määräämään toisen arvostetun kiinteistöalan arvioijan näkemyksen asuntomme arvosta, jotta Huoneistokeskuksen tekemä arviointi voitaisiin katsoa puolueettomaksi.

4. Kaupunkia kustantamaan Asunto Oy Alakiventie 8:lle syntyneet haitanpoistosta aiheutuneet ylimääräiset kulut.
 
 

Näiden seikkojen lisäksi olemme kiinnostuneet ehdotetusta omistusasuntojen vaihtomahdollisuudesta Helsingin kaupungin toimesta rakennettavaan asuinalueellamme olevaan asuinkohteeseen Hallainvuorentiellä.

Tällöin edellytämme, että asunnonvaihto tapahtuu Helsingin kaupungin kustannuksella. Pidätämme samalla oikeuden esittää vaatimuksen myös muihin etuuttamme vastaaviin kysymyksiin kuten asuinkohteeseen, tonttiin, asuntoon jne.

  Mikäli Helsingin kaupunki tekee päätöksen kiinteästä muuttoavustuksesta, on se porrastettava todellisiin kuluihin taloudessa asuvien henkilölukujen mukaan.

Tulemme varaamaan oikeuden esittää itsellemme mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin.
 
 

Alakiventie 8:n asunto oy:n omistajat Helsingissä 17.06.1999