Tiedot sairauksien esiintymisestä perustuvat Helsingin Ympäristökeskuksen 7/2000 julkaisuun "Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla."

Vähätteleekö Helsingin kaupungin ympäristökeskus syöpätautien syy-yhteyttä kaatopaikalla asumiseen? Ote Ympäristökeskuksen 22.1.2001 päivätystä tiedotteesta Alakiventiellä asuneille: "...on todennäköistä, että kyseessä on muiden tekijöiden kuin kaatopaikka-altistuksen aiheuttama vaikutus.". Lukekaa ja päätelkää itse voisivatko nämä myrkyt jotenkin vaikuttaa ihmisten terveyteen.

Syöpätautien tilastot


Mistä mahtaa johtua, että syövän esiintyvyys on juuri myrkkyalueen asukkaissa oleellisesti korkeampaa, kuin muilla helsinkiläisillä? Esiintyvyyttä on verrattu Environmental Health Perspectives julkaisussa 11/2001 ilmestyneessä tieteellisessä raportissa myös naapurilähiö Kontulaan, jossa ympäristö- ja sosiaaliset olosuhteet ovat lähempänä Myllypuroa – syövän esiintyminen korostuu entisestään, katso täältä.

Alakiventien syöpäesiintymä

Pylväitä tarkastellessa päätyy väistämättä ajatukseen, että jotain on pakko olla pielessä, kun kaikki syöpäsairaudet yhtä lukuunottamatta ovat Alakiventiellä yleisempiä kuin muualla.
 
 

Kaikki grafiikat perustuvat ao. taulukon lukuihin.Lähde syöpä- ja astmatilastoihin: Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen raportti 7/2000 "Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla", Antti Pönkä ja Eero Pukkala, ISBN 951-718-558-8
 
 

Astma

Myös astmasta todetaan 22.1.2001 päivätyssä tiedotteessa, että "Näiden sairauksien synnyn ei kuitenkaan tiedetä kirjallisuustietojen perusteella olevan yhteydessä saastealtistuksiin". 

Isosyanaattien on todettu aiheuttavan astmaa , toteaa kuitenkin tämä työterveyslaitoksella tehty tutkimus. Isosyanaatteja on käytetty maaleissa ja jokainen Alakiventiellä asunut on voinut omin silmin todeta kuinka laskuojat ovat ajoittain olleet ääriään myöten täynnä valkoista, maalin kaltaista mönjää. Isosyanaatteja ei tietomme mukaan ole tutkittu kaatopaikasta - pitäisiköhän? 

Haitallisia vaikutuksia keuhkoihin on todettu olevan myös niillä lukuisilla muilla kemikaaleilla , joita kaatopaikasta löytyy - miksi ne eivät voisi toimia altistavana tekijänä astmalle? Otsonin todetaan eräässä tutkimuksessa olevan kaatopaikkakaasu - onko sillä vaikutuksia astmaan? Entä liiallinen hiilidioksidi - sitähän jopa mitattiin asuinhuoneiden ilmasta? 

Syy astmaan voi piillä myös sulfideissa, joita maaperään on haudattu tai joita siellä on kemiallisissa prosesseissa syntynyt: 
"AFTER COMBUSTION
Other PCBs produce DIOXINS and FURANS. Sulfur Warning Odorants (Mercaptans) produce sulfuric acid and hydrochloric acid.
Sulfides cause asthmatic attacks, breathing difficulties, allergies and can cause death. The prestigious British Medical Journal LANCET published a report Feb. 17, 1996."
http://www.gascape.org/Chem%20Analysis.html

11/2001 julkaistussa tieteellisessä tutkimuksessa Alakiventien kaatopaikasta todetaan: "In interstitial soil gas samples, the content of volatile organic compounds and hydrogen sulfide were high". Jälkimmäistä ei tiettävästi ole tutkittu asunnoista tehdyissä sisäilman pitoisuusmittauksissa.

Tietoa kaatopaikkojen terveysvaikutuksista


Tutkimuksen raportoinnista jää väkisinkin mielikuva, että sen tuloksia ei oteta tarpeeksi vakavasti. Maailmalta kuin myös Suomesta löytyy tietoa siitä, että kaatopaikalla asuminen todellakin on epäterveellistä:

Tässä jutussa todetaan useita tapauksia, joissa kaatopaikan lähellä (Huom! Alakiventiellä asuttiin kaatopaikan päällä ja rakennusten alapohjasta puuttui tuuletus!!!) asuminen on lisännyt virtsarakon syövän esiintyvyyttä, mutta myös muut (vatsan, eturauhasen, keuhkojen) syövät näkyvät normaalia korkeampina lukuina tilastoissa.

Kovaa faktaa kaatopaikkojen ilmasta ja sen käsittelystä: Unified Air Toxics Website: Rule and Implementation Information for Standards of Performance for Municipal Solid Waste Landfills http://www.epa.gov/ttn/uatw/landfill/landflpg.html

"Hazardous waste landfills and municipal solid waste landfills appeared to be similar in their ability to produce toxic gases." http://www.rachel.org/bulletin/bulletin.cfm?Issue_ID=908

Astmakaan ei ole tuntematon oire kaatopaikkakaasuista kärsiville.
http://www.gn.apc.org/pmhp/arrow/toxics.htm

"A review of recent studies, by Devra Lee Davis and others, appearing in ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES in 1993, offered many lines of evidence linking breast cancer to "xenoestrogens"--xeno from the Greek word for "stranger or foreigner." [4] Xenoestrogens are common toxic chemicals that mimic, or interfere with, the body's natural estrogen."
"DDT, methoxychlor, chlordecone (kepone), PCBs, atrazine (and other triazines), benzene, and polycyclic aromatic hydrocarbons [PAHs], among others, can act like sex hormones and interfere with fundamental biological processes..."
"Furthermore, there is now evidence that prostate cancer, the second leading cause of cancer deaths in U.S. men (after lung cancer) is linked to xenoestrogens." Lue koko juttu: (http://www.rachel.org/bulletin/bulletin.cfm?Issue_ID=759 )
Myös Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta löytyy tietoja yo. aineiden hormonien kaltaisesta vaikutuksesta: http://www.vyh.fi/ympsuo/kemik/hormoni/hormoni.htm
http://www.vyh.fi/ympsuo/kemik/hormoni/osparcom.htm
Juuri PAH-yhdisteitä ja PCB:tä esiintyy tutkimuksen mukaan runsain mitoin Alakiventien kaatopaikan saasteissa - voidaanko väittää, että mitään syy-yhteyttä ei ole?

Supermyrkyt ja Alakiventien kaatopaikka


Tämän selvityksen mukaan eri PCB-yhdisteet aiheuttavat kasvaimia myös maksassa ja keuhkoissa ja ovat myrkyllisyydeltään samaa tasoa kuin pelätty dioxiini - PCB:tähän Alakiventiellä riittää... Ote selvityksestä (kohta 1.2.):
"Several mixtures and congeners test positive for tumor promotion (Silberhorn et al., 1990).  Toxicity of some PCB congeners is correlated with induction of mixed-function oxidases; some congeners are phenobarbital-type inducers, others are 3-methylcholanthrene-type inducers, and some have mixed inducing properties (McFarland and Clarke, 1989).  The latter two groups most resemble 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin in structure and toxicity."

"Only 7 of the 75 dioxins, 10 of the 135 furans, and 12 of the 209 PCBs have dioxin-like toxicity. These 29 different dioxins, furans, and PCBs all exhibit similar toxic effects..."
( http://www.chej.org/report.html )
Ja samasta raportista näyttäisi löytyvän syy diabeteksen lisääntymisellekin (+20%). Vaikka ao. lainauksessa mainitaankin Dioxiini, pätee sama varmaan sen sukulaiskemikaali PCB:llekin :

Diabeteksen ja PCB:n yhteyttä on tutkittu laajasti. Tässä linkki 66 tutkimukseen, joissa on todettu yhteys PCB:n ja diabeteksen välillä.

USA:n myrkyllisten aineiden virasto ( ATSDR ) pitää yllä "ranking-listaa" , jossa järjestys määräytyy aineen myrkyllisyyden lisäksi sen yleisyydellä ja todennäköisyydellä siirtyä ihmisiin (esim. myrkyllisten kaatopaikkojen kautta). Tällä listalla Alakiventie 8 myrkyt "pärjäävät hyvin": lyijy toinen, PCB kuudes, PAH-yhdisteet yhdeksäs, syanidi (josta on pidetty eniten meteliä) vasta 26. Pelätty ympäristömyrkky dioksiini löytyy sijalta 67. !! Ja kaiken lisäksi nämä kärkipään aineet ovat Alakiventiellä myös runsaimmin esiintyviä - ja tämähän jo valitettavasti näkyy syöpätilastoissa, vaikka viranomaiset eivät sitä myönnä...

Tämä (keskeneräinen) tutkimus toteaa:
"5.1. DOSE-RESPONSE CHARACTERIZATION
Joint consideration of cancer studies and environmental processes leads to a conclusion that environmental PCB mixtures are highly likely to pose a risk of cancer to humans. Although environmental mixtures have not been tested in cancer assays, this conclusion is supported by several complementary sources of information."
http://www.cqs.com/epa/pcb/pcb_cdra.htm

PCB:n terveysvaikutuksista lisää http://www.epa.gov/opptintr/pcb/effects.htm
http://www.gascape.org/index%20/Health%20effects%20of%20Dioxins.html

PCB-tietoisku suomeksi
http://www.vyh.fi/ympsuo/kemik/pops/12pops.htm#PCB
http://www.vyh.fi/ympsuo/kemik/tiedte.htm#PCB-yhdisteet
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/hiilivety2.html
http://www.vyh.fi/ympsuo/jate/pcb/pcb.htm
http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/ym/tied97/ym2697.htm
"Eräät näistä PCB-isomeereistä ovat terveydelle erityisen haitallisia. Pitkäaikaisvaikutuksista tärkein on lisääntynyt syöpäriski mm. melanooman sekä maksa- ja sappitiesyövän suhteen. Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) luokituksessa PCB-yhdisteet on todettu eläinkarsinogeeneiksi ja ihmisille mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi." toteaa tämä työterveyslaitoksen tutkimus PCB:lle altistumisesta rakennustyössä.

Mistä nämä myrkyt ovat peräisin? Energialaitos on hyvä ehdokas - PCB:tähän käytettiin muuntajissa ja kondensaattoreissa... jonnekinhan ne PCB:tä sisältävät eristeöljyt on täytynyt hävittää. Toisaalta myös Helsingin kaupungin kaasulaitos on saattanut käyttää PCB-pitoisia voiteluaineita kaasuverkon pumpuissa, kuten Yhdysvalloissa (oheinen juttu)? Kaasulaitoshan kärräsi syanidia kaatopaikalle ja samassa kuormassa on varmaan ollut kätevä kuljettaa myös käytetyt voiteluaineet?:
http://www.gascape.org/index%20/EPA,_pipeline

"AFTER COMBUSTION
Other PCBs produce DIOXINS and FURANS. Sulfur Warning Odorants (Mercaptans) produce sulfuric acid and hydrochloric acid.
Sulfides cause asthmatic attacks, breathing difficulties, allergies and can cause death. The prestigious British Medical Journal LANCET published a report Feb. 17, 1996."
http://www.gascape.org/Chem%20Analysis.html

PCB
http://www.epa.gov/ttn/uatw/hlthef/polychlo.html

Dioxin-like PCBs
http://www.epa.gov/ncea/pdfs/dioxin/part1and2.htm
 

Linkkejä


Karsinogeenit
http://ehis.niehs.nih.gov/roc/toc9.html

Kaatopaikan ilman ihmisille aiheuttamat riskit http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/id/air-risk.htm

Annistonin kaupunki USA:ssa jakaa samanlaisen kohtalon Alakiventien kanssa - heillä ongelma on jos mahdollista vieläkin pahempi: kaupungissa toimi 70-luvulla PCB:tä valmistanut Monsanton tehdas. Lue lisää täältä.

Hyvä linkkikokoelma ympäristöaiheisille sivuille:
World Wide Web Resources for Researching Environmental Issues
Pellerano, Maria; . Annapolis, MD: Environmental Research Foundation, 29-Jun-00.

Varastettu tulevaisuutemme - ympäristön saastumisen vaikutuksia ihmisiin
http://www.ourstolenfuture.org/

Luettelo ongelmajätteistä suomeksi