Vasen sarake lainattu Iltalehden maanantain 20.8.2001 numerosta - tiedot ovat peräisin Helsingin kaupunginhallituksen esityslistalta nro 28 ja kaupungin virkamiehen haastattelusta.
 
Iltalehden juttu 20.8.2001  ... ja mikä mättää 
Helsinki ei maksa asunnoista ylihintaa Ei todellakaan! Jäljellä olevat asukkaat eivät yksinkertaisesti pääse muuttamaan pois, koska kaupungin "käyvällä" hinnalla ei vastaavaa asuntoa saa eikä kaikilla ole mahdollisuutta ottaa lainaa.
Myllypurolaisten hintapyyntö ylittää jopa 50 prosenttia yleisen hintatason Yritetäänkö asukkaat mustamaalata rahanahneiksi sen vuoksi, että unohtuisi Helsingin kaupungin velvollisuus maksaa asukkaille VAHINGONKORVAUS? Vai voiko joku tosissaan väittää, että kyseessä on vapaaehtoinen kauppa sen jälkeen, kun kaupunki on julistanut purkavansa talot!? Kaupunki yrittää viimeiseen asti välttyä maksamasta asukkaille summaa, joka on "määrättävä ainakin niin suureksi kuin on tarpeen vastaavanlaisen oman asunnon hankkimiseen" - ennakkotapauksen pelossako?
Myllypuron myrkkyalueen viimeiset asukkaat eivät ole luopuneet asuntojensa hintapyynnöistä, joita Helsingin kaupunki pitää liian kovina. Alakiventie 8:n asukkaat vaativat noin 3800 markkaa suurempaa neliöhintaa, mitä kaupunki on valmis maksamaan. Kukaan ei ole pyytänyt enempää kuin ovat kärsityt vahingot, mikä heille lain mukaan kuuluisi. Vahingonkorvaus sisältää kaikki asukkaiden kärsimät vahingot, ei vain asunnon neliöhintaa. Miksi kaupunki ei neuvottele, jos kerran kuilu tarjotun ja pyydetyn välillä todella on noin suuri?
  Kaupungin mielestä 12 viimeisen asukkaan hintapyyntö ylittää alueen yleisen hintatason 40-50 prosenttia.
  Helsinki on tarjonnut osakkeista niin sanottua käypää hintatasoa, jossa on otettu huomioon myös Itäkeskuksen ja Puotilan hintataso.
Faktaa Tilastokeskuksesta:
Helsinki on jaettu neljään alueeseen, yhtään aluetta ei arvioida omana alueenaan. Myllypuro kuuluu alueeseen 4, joka on Helsingin neljästä alueesta halvin. Alueeseen 4 kuuluvat muun muassa seuraavat kaupunginosat: Myllypuro, Suomenlinna, Torpparinmäki, Malminkartano, Pihlajamäki, Tapanila, Siltamäki, Puistola, Suursuo, Jakomäki, Roihuvuori, Etelä-Laajasalo, Puotinharju, Puotila, Kontula, Vartioharju, Pohjois-Vuosaari, Mellunkylä, Etelä- ja Keski-Vuosaari.

Alueella 4 kaikkien myytyjen kerrostaloasuntojen keskiarvo neliöhinnoissa toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa on ollut: vuonna 2000 = 9.155 mk / m2, kauppoja kyseessä olevalla jaksolla 141 vuonna 2001 = 9.021 mk / m2, kauppoja kyseessä olevalla jaksolla 219

Alueella 4 myytyjen kerrostalokaksioiden keskiarvo neliöhinnoissa toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa on ollut: vuonna 2000 = 9.053 mk / m2 vuonna 2001 = 8.889 mk / m2

Korkeamman hinnan alueeseen 3 kuuluvat mm. vanha Herttoniemi, Marjaniemi ja Itäkeskus.

AKT8 asuntojen neliöhinnathan perustuvat tilastoihin, joissa on otettu   huomioon Puotilan, Puotinhajun ja Itäkeskuksen KORKEAMMAT hinnat

 • Puotila, Puotinharju kuuluvat samaan tilastolliseen alueeseen Myllypuron kanssa, miten niiden korkeammat hinnat on voitu siis huomioida?

 • AKT8 asuntojen neliöhintoja on korotettu hyvityksenä kaupungin puolelta jo 10-20% alueen yleisiin hintoihin verrattuna
 • miten 8.200 mk / m2 voi olla reilusti korotettu, jos vertailuna käytettävä keskineliöhinta on jo yli 9.000 mk / m2
 •   Lisäksi kaupunki on tarjonnut asukkaiden ostettavaksi kaupungin omistamia uudehkoja omistusasuntoja. Hitas-asunto ei jälleenmyyntiarvoltaan vastaa osakeasuntoa.
    Asunto Oy Alakiventie 8:n asukkaat ovat tehneet eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun, jossa arvostellaan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa Myllypuron saastunutta maa-aluetta koskevassa asiassa.
    Helsingin kaupunginhallitus antanee oman selvityksensä oikeusasiamiehelle ensi viikon alussa.
  Asukkaiden jättämän kantelun voit lukea täältä,
  Kaupungin vastineeseen Alakiventie 8:n asianajaja vastasi näin
  Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös löytyy tiivistetyssä muodossa EOA:n lehdistötiedotteista 2001, laita hakusanaksi "alakiventie". Koko dokumentti löytyy täältä. Helsingin kaupunginhallitus on siis nyt antamassa selvitystä siitä, mitä kehitystä asiassa on tapahtunut.
  "Hintaneuvottelut eivät etene"
    Kiinteistöviraston osastopäällikkö Mikko Luukkonen kertoo, että asukkaiden hintapyynnöt ovat todella reippaasti yli kaupungin tarjoamien hintojen.
    - Yksilöllisten hintavaatimusten haarukka on leveä, joten täsmällistä neliöhintaa on vaikea sanoa.
    - Markkinahintojen nousu on pysähtynyt, kun kevääseen asti hinnat nousivat, Luukkonen sanoo.
    Helsingin kaupungilla ei ole Luukkosen mukaan paljonkaan liikkumavaraa.
    - Yritämme käydä varovaisesti neuvotteluja siitä, millä hinnalla kaupat syntyisivät, mutta siihenhän tarvitaan kaksi osapuolta.
    - Ellei neuvotteluteitse edistytä, sitten meidän on mietittävä muita etenemisteitä.
  Jutussa annetaan ymmärtää, että asukkaat eivät haluaisi neuvotella - tämä on todellisuudessa aivan päin vastoin: kaupunki ei ole missään vaiheessa ottanut asukkaiden vaatimuksiin asiallisesti kantaa, saati että olisi tehnyt vastatarjouksia. Miten voidaan tehdä "vapaaehtoisia" kauppoja, kun hinnasta ei edes neuvotella, vaan se sanellaan! Aikaa neuvotteluihin on ollut jo yli 2 vuotta, mutta kaupunki on tuhlannut sen poterojen kaivamiseen periaatteellisen näkemyksensä puolustamiseksi. Samalla koko kaupungin virkamieskunnalle on tiedottamisen vääristymän johdosta muodostunut kuva Alakiventie 8:n asukkaista mihinkään tyytymättöminä onnenonkijoina - tämä vaikuttaa negatiivisesti asioimiseen kaikilla tasoilla, kun virkamiehet eivät enää suhtaudu objektiivisesti asukkaisiin. Sama tiedottaminen vaikuttaa myös poliitikkojen päätöksentekoon.
  Alakiventie 6:ssa sijainneet neljä kaupungin vuokrataloa ja huoltorakennus on purettu.
    Mikäli jäljellä olevissa asuntokaupoissa päästään pian sopimukseen, alueen kunnostustyöt saataisiin valmiiksi kahden vuoden kuluttua.
  Sopimukseen pääsy olisi kaikkien edun mukaista - siihen tarvitaan kaupungin taholta tekoja sekä asiallista tiedottamista.
  JORMA J. MATTILA
  jorma.mattila@iltalehti.fi