Maaperätutkimuksissa löydetään puhdasta hiekkaa - seassa louhittua kiveä - aina 5m syvyyteen saakka. Todellisuudessa venäläinen ruletti asukkaiden terveydellä on jo alkanut:  maaperästä löytyy myöhemmin....

Otteita Insinööritoimisto Erkki Juva Oy:n Pohjarakennussuunnitelmasta 17.5.1976:

"K. 45156 tontit 1,2,3:  Tontit ovat vanhaa hiekanottoaluetta, joka on täytetty louhoksella, erilaisilla maa-aineksilla ja rakennusjätteillä. Täytekerroksen paksuus suurimmillaan on 8m. Täytekerrosten paksuus ja laatu on esitetty piirustuksessa Poh.Rak. 34952/2"

"Rakennukset tontilla 3 K. 45156 As.Oy Alakiventie 8:  Tällä tontilla täytteen laatu on kokonaan kivistä hiekkatäytettä."
Piirustus Poh.Rak 34952/2 

 
 
 

    .... ja todellisuus (kartta samalta alueelta)

Oikeanpuoleinen kuva Helsingin Kaupungin Rakennusviraston raportista Y6129.02 (29.4.99)