Oheisessa taulukossa ohjearvon ylitys(kerroin) Cmax/Co sarakkeessa. Otsikossa mainitaan, että tulokset ovat  mikrogrammoja, mutta ne ovat milligrammoja (Helsingin Ympäristökeskuksen ilmoitus Alueuutisissa).

Lähde: Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen raportti 7/2000 "Syöpä ja krooniset sairaudet Myllypuron entisen kaatopaikan alueella asuneilla", Antti Pönkä ja Eero Pukkala, ISBN 951-718-558-8

-99 raportti (alla) lienee ollut keskeneräinen... ohjearvojen ylitykset näköjään kasvavat sitä mukaa, kun lisää mittauksia tehdään: VOC-yhdisteet, naftaleeni, syanidi, öljyt... hieman ihmetyttää, että kaikkein myrkyllisimmät aineet on jätetty vähimmälle testaamiselle... hmm..


Lähde -99 Haitta-aine- ja maamassataulukoille: Helsingin Kaupungin Rakennusviraston raportti Y6129.02