1 HELSINGIN KAUPUNK...
2 ...
3 tieto lomake, jota täydennettiin tarvittaessa. Hoitaja kyse...
4 ...
5 Henkilökunta —ryhmässä löydökset eivät poikenneet alueella ...
6 ...
7 ...
8 Myllypuron Alakiventien entisen kaatopaikka-alueen väestön ...