FÖR AKTUELL MÖTESKALENDER

se annonsering i Vasabladet

torsdagar

___________

Besök oss också gärna på facebook

https://www.facebook.com/vorafrikyrka


Programmet kan ändra!
Kontrollera alltid programmet i Vasabladet.