koodit 
  1 Henkirikos
  2 Ryöstö
021Henkilöön kohdistunut
022Rahalaitos tai - kuljetus
023Liike kioski tms.
  3 Pahoinpitely , tappelu
031 Ampuminen
032 Puukotus
  4 Siveellisyysrikos
041 Itsensäpaljastaja
042 Lapsen seksuaalinen riisto
043 Raiskaus
  5 Pommiuhkaus
051 Julkinen laitos tai diplomaatti
052 Kulkuneuvo
6 Viranomainen uhattuna
07 Huumerikos
8 Kaappaustilanne
81 Henkilön kaappaus
82 Ilma-alus
83 Muu kulkuneuvo
9 Muu henkeä uhkaava tilanne 
10 Hälytys , hälytys laitteista
  101 Hälytys
  102 Huolto
11 Murto
  111 Asuntomurto
  112 Kellarimurto
  113 Liike ,varasto, kioski, toimisto tms.
  12 Varkaus
  13 Myymälävaras
  14 Moottoriajoneuvon varkaus
  15 Vahingon teko / Ilkivalta
  16 Petos
  17 Erehdyttäminen
  19 Muu omaisuuden suojaaminen
20 Tieliikenne onnettomuus
  201 Peltikolari
  202 Pieni (lievästi loukkaantuneita )
  203 Keskisuuri (loukanneita + haitta liikenteelle)
  204 Suuri ( vak.louk. + estää liikenteen )
  205 Eläin osallisena
21 Raideliikenne onnettomuus
  213 Keskisuuri (loukanneita + haitta liikenteelle )
  214 Suuri (loukanneita + estää liikenteen )
22 Vesiliikenne onnettomuus
  222 Keskisuuri
  223 Suuri 
23 Ilmaliikenne Onnettomuus
  231 Onnettomuus vaara
  232 Lento-onnettomuus (pienkone tms. )
  233 Suurlento-onnettomuus (matkustaja kone )
24 Rattijuoppo
25 Liikenteen ohjaus
26 Virheellinen pysäköinti
  27 Maastoliikenne
    271 Onnettomuus
    272 Muu maasto tehtävä
  29 Muu liikenteestä johtuva tehtävä
  30 Sairaskohtaus
    309 Kohtaus ,halvaus tms.
    310 Tapaturma tms. Onnettomuus
    311 Putoaminen
    312 Puristuksissa ,alle jääminen
    313 Kaatuminen
    314 Kaasumyrkytys
    315 Lääke yliannostus
    316 Palovamma ,paleltuma, alilämpö
    317 Säteily
    318 Sähköisku
    319 Eläimen purema
    310 Muu tapaturma
    320 Hätäpotilas
    321 Elottomuus
    322 Tajuttomuus
    323 Rintakipu /hengitys vaikeus
    326 Kuristuminen / hirttäytyminen
    327 Hukkuminen
    329 Synnytys
    330 Muu hätätila
  33 Mielisairas
  34 Päihtynyt henkilö
  35 Häiriökäyttäytyminen
  36 Kotihälytys
    361 Perheväkivaltaa
    362 Päihtynyt häiriöksi
    363 Häiritsevä meteli tms.
  37 Kuollut henkilö
  38 Kadonnut tai hoidosta kadonnut henkilö
    381 Lapsi
    382 Vanhus / kehitysvammainen
    383 Otettu huostaan muistamaton tms.
  39 Pelastus tehtävät
    391 Vedestä
    392 Puristuksista
    393 Ylhäältä / alhaalta
    394 Kiireellinen sairaankuljetus
    396 Itsemurhayritys tai uhka
    397 Ilmoitus turvapuhelimesta
  40 Rakennus palo
    41 Liikennevälinepalo
    411 Pieni
    412 Suuri ( bussi , juna ,laiva )
  42 Maastopalo
    421 Pieni
    422 Keskisuuri
    423 Suuri ( uhkaava palo )
  43 Muu tulipalo
    431 Pieni ,vauriot vähäiset
    432 Keskisuuri ,Omakotitalo tms.
    433 Suuri , Laajeneva palo
    434 Automaattinen paloilmoitin hälyttää
  44 Räjähdys
    441 Pieni 
    442 Keskisuuri
    443 Suuri
  45 Vaarallisen aineen onnettomuus
    451 Pieni , rajattu vuoto
    452 Keskisuuri , laajeneva vuoto
    453 Suuri , nopeasti laajeneva vuoto
    454 Ydinonnettomuus tai -vaara
  46 Vahingon torjunta
    461 Pieni , kaatunut puu tms.
    462 Keskisuuri , myrskyvaurio tms.
    463 Suuri , merkittäviä vahinkoja
  47 Öljyvahinko
    471 Pieni
    472 Keskisuuri
    473 Suuri
  48 Meripelastustehtävä
    481 Etsintä merellä
    482 Avunantotehtävä
  49 Muu onnettomuus tai tilanne
  50 Kuljetus
    501 Kiinniotetun kuljetus
    502 Vangin kuljetus
    503 Oikeuteen vienti
    505 Tavarakuljetus
  51 Henkilöhaku , kotietsintä
    511 Etsintäkuulutetun etsintä
    512 Nouto kuulusteluun
    513 Haasteen tiedoksianto
    514 Kotietsintä
  52 Vartiointitehtävä
    521 Vartiointi tehtävä
    522 Epäillyn sairaala tms. Vartiointi
  53 Turvaamis- tehtävä
    531 Vetotehtävä
    532 Reitti miehitys
  54 Sosiaalitehtävä
  55 Virka-apu / avunanto
  56 Koirapartio
  57 Yleisötilaisuus
    571 Huvitilaisuus
    572 Urheilutilaisuus
    573 Mielenosoitus
  58 Eläintehtävä
    581 Eläimen pelastus
    582 Kiinniotto
    583 Eläin rääkkäys
  59 Muu erityistehtävä
    591 Huoltotehtävä
  60 Tutkintatehtävä
    601 Tekninen 
    602 Väkivalta
    603 Omaisuustutkinta
    604 Huume
    605 Virka-apu tutkinta
  61 Järjestyksen valvonta
    611 Autopartiossa
    612 Jalkautuneena
    613 Ratsain
    614 Polkupyörällä
  62 Liikennevalvonta
    621 Liikennejuopumusvalvonta
    622 Nopeus valvonta
    623 Ajotapa valvonta
    624 Ajopaperit / Kuormitus
    625 Kevyenliikenteen valvonta
    626 Liikennevalvonta
  63 Vene valvonta
  64 Maastoliikenne valvonta
  65 Esittely / koulutus tilaisuus
  66 Sidosryhmä yhteistyö
  67 Maahan tulo 
    674 Lentoasemalla
  68 Rajavartiointi ja valvonta
  69 Muu valvonta 
    701 Rikosilmoitus
    702 Rikosilmoitus liikennejuopuneesta
    703 Sekalaisilmoitus
    704 Löytötavara ilmoitus
    710 Otettu kiinni
    711 Päihtyneenä
    712 Rikospaikalta
    713 Muusta syystä
    721 Rangaistusvaatimus
    722 Rikesakko
    723 Ylikuorma maksu
    724 Kirjallinen huomautus
    725 Pysäköintivirhe maksu
    726 Valvontamääräys
    727 Haaste 
    730 Puhallettu
    800 Tehtävä hoidettu paikalla
    803 Poistettu henkilö
    804 Eläin lopetettu
    805 Ei toimenpiteitä
    806 Suullinen huomautus
    811 Sairaalaan 
    812 Kotiin
    813 Muualle
    820 Ei tavattu
    821 Ilmoittajaa
    830 Toinen partio hoitaa
    840 Avustettu
    890 Muu toimenpide
  900 Tehtävä peruutettu
  910 Ilmoitettu tarkkailuun
  920 Kaksoisilmoitus  
  930 Ei partiota

 

taajuudet

 1  164.100 
 2  165.125 
 3  165.150 
 4  165.175 
 5  165.200 
 6  165.225 
 7  165.250 
 8  169.875 165.275
 9  169.900 165.300
10  169.925 165.325
11  169.950 165.350
12  169.975 165.375
13  170.000 165.400
14  170.025 165.425
15  170.050 165.450
16  170.075 165.475
17  170.100 165.500
18  170.125 165.525
19  170.150 165.550
20  170.175 165.575
21  170.200 165.600
22  170.225 165.625
23  170.250 165.650
24  170.275 165.675
25  170.300 165.700
26  170.325 165.725
27  170.350 165.750
28  170.375 165.800
 
näin toimitaan poliisi kuulustelussa

haran sivut well come