Gaia Events
 

  Suomeksi
 
 
Presentation av företaget

Bästa besökare

En kort presentation av mitt företag Gaia Events, programutbudet över mina tjänster, samt de olika produktmodulerna.

Gaia* Events har varit verksamt sedan år -98 med ett utbud av året om tjänster i hela Skandinavien, arrangerande guidade vandringar samt turer i olika typer av natur ss. fjäll, skogar, kärr- och våtmarker, skärgård, kust och hav, samt insjövatten.

För att produktmanualen inte skulle bli för svårtydig och omfattande har endast de allmännaste programtjänsterna och de närbelägna verksamhetsområdena nämnts.

Enligt överenskommelse anordnar företaget även andra upplevelse- och naturturism- relaterade tjänster i hela Skandinavien.

Tjänsterna utformas individuellt i sammarbete med beställaren, således anpassas programmets utförande samt slutresultatet att motsvara kundens behov och målsättning.

ex på tjänster:

- Kajakpaddling till havs och i skärgården, samt kanadensarpaddling, främst i mera skyddade vatten, dvs. i inre skärgården, på åar, älvar och insjöar.

- Vandringar och turer av varierande karaktär och längd, naturstigar, guidade cykelturer på landsväg & terräng, naturfotografering, svamputflykter mm.

- Åt grupper i alla åldrar arrangeras "Team Work" evenemang, äventyrs-, problem- lösningsbanor, olika program, tävlingar, bågskytte mm.

- Klipp & isklättring- (för nybörjare), långfärdsskridsko- & sparkstöttingsturer, pilk- och annan form av vinterfiske. Sommartid anordnas mete, kastspö- och nätfikske enligt överenskommelse.

- På vintern anordnas även skidfärder / utflykter och vandringar i (yttre) skärgården och på havsområden i Kvarkenregionen. Evenemangens längd kan vid behov varieras från att ta några timmar till flere dagars färd, inkluderande övernattning/-ar

- Tjänsterna / programmen planeras utgående från kundens specifika behov och målsättningar. Således kan företaget erbjuda rätt anpassade och dimensionerade rekreations-, upplevelse-, äventyrs-, skolnings-, kursverksamhet-, samt även pedagogiska produkter & tjänster.

- Den omfattande och mångsidiga tillgången av olika friluftsprodukter samt sakkunnighet garanterar högklassiga upplevelser av ovannämda aktiviteter.

- Med beaktande av den snabbt växande upplevelseturismen är det av primärt intresse att ni som kund har tillgång till välplanerade produkter och tjänster, utförda med ledning av yrkeskunniga guider så att belastningen av naturen kan minimeras. Detta gäller inte minst vår unika och känsliga skärgårdsmiljö.

- Med tanke på kundens säkerhet är det av största vikt att olika evenemang inom upplevelse-, och äventyrsturismen utförs på ett absolut säkert och tryggt tillvägagångssätt. Guidens viktigaste uppgift är att ha kontroll över olika risk-, och farosituationer, samt att förnimma, identifiera och förebygga dessa. Som yrkeskunnig guide har jag särskilt gjort mig förtogen med säkerhetsfrågorna inom natur-, upplevelse-, äventyrsturismen. Säkerhetstänkandets utövande inom friluftslivet är grunden för all kvalificerad samt kvalitativ vildmarks-, och naturturism.

Ett Tryggt Sinne Förnimmer Mera !

Med friluftshälsning!

Gaia Events

Jan Gäddnäs
Vildmarks- & naturguide

 


* Gaia: Jordgudinna, "Moder Jord" (Grekiska mytologin)
 © Krister Kari 2003