Tämän sivun taulukoihin olemme keräilleet tarkasti iälleen tuntemiemme petolintujen (ym.) pesäpoikasten siipimittoja n. 17 vuoden ajalta. Osalta lajeista mittaukset perustuvat sangen pieniin aineistoihin tai koskevat vain hyvin pientä pesäpoikasaikaa. Mittaukset on tehty maksimimenetelmää käyttäen, koska se on mielestämme luotettavin ja aiheuttaa vähiten eroja mittaajien kesken. Helmi- ja lapinpöllön poikasten iänmääritystaulukot ovat toisaalla, linkistä avautuvalla helmi- ja lapinpöllön iänmäärityssivuilla.

Raimo Koskenkorva, Kari Oittinen, Pentti Rauhala, Petri Suorsa, Vitali Reif, Juha Ylimaunu, Onni Ylimaunu ja Jouni Ylipekkala ovat osallistuneet aineiston keräämiseen. Petri Suorsa ja Samuel Chazalmartin ottivat pari muuttohaukan poikaskuvaa. Kiitos.


Oheisella laskurilla voit laskea muutaman lintulajin pesäpoikasten iän mikäli linnun siivenmitta on tiedossasi. Kaikkien lajien siipimittauksissa olemme käyttäneet maksimimenetelmää.

Laji Siipi [mm]   Ikä [d]

Mittauspistettä klikkaamalla avautuu kyseisen poikasen kuva.
By clicking measurepoint opens a picture of that nestling.