Pesäpoikasten iänmääritystietoutta:

Alla tietoutta joidenkin lintulajien pesäpoikasten iänmäärityksestä. Useimmat artikkelit sisältävät taulukon joista voi päätellä poikasten iän siipimittojen perusteella. Jos tiedossasi on listasta puuttuvia artikkeleita ilmoittele minulle niin lisään ne tänne.

Harakka:

Törmälä, T. & Kovanen J. 1979. Growth and ageing of Magpie (Pica pica (L.)) nestlings. - Biol. Res. Rep. Univ. Jyväskylä 6:63-77.

Helmipöllö:

Korpimäki E. On the ecology and biology of Tengmalm's owl (Aegolius funereus) in Southern Ostrobothnia and Suomenselkä western Finland. Oulu 1981.

Carlsson, B-G. & Hörnfeldt B. 1994: Determination of nestling age and laying date in Tengmalm`s owl: use of wing lenght and body mass. - Condor 96: 555-559.

Suopajärvi, P. & Suopajärvi, M. Mittaaminen kannattaa aina, Kanahaukan, tuulihaukan, lapinpöllön ja helmipöllön poikasten iänmääritys siiven pituudesta. Sirri 2003, vuosijulkaisu, 23 vsk, 54-59.

Huuhkaja:

Penteriani, V., Delgado, M. M., Maggio, C., Aradis, A. & Sergio, F.
Development of chicks and predispersal behaviour of young in the Eagle Owl Bubo bubo.
Ibis 147 (1), 155-168.

Hömötiainen:

Orell, M. 1983: Nestling growth in the Great Tit Parus major and the Willow Tit P. montanus - Ornis Fennica 60: 65-80.

Kalasääski:

I. Häkkinen : Kalasääsken ravinnonkulutus pesäpoikasaikana. - Ornis Fennica 54 166-168.

Kanahaukka:

Boal, C.W. 1994. A photographic and behavioural guide to aging nestling Northern Goshawks. Stud. Avian Biol. 16: 32–40.

Suopajärvi, P. & Suopajärvi, M. Mittaaminen kannattaa aina, Kanahaukan, tuulihaukan, lapinpöllön ja helmipöllön poikasten iänmääritys siiven pituudesta. Sirri 2003, vuosijulkaisu, 23 vsk, 54-59.

Kirjosieppo:

Järvinen, A. & Ylimaunu, J. 1986 Growth of nestling Pied Flycatchers Fiecedula hypoleuca in northern Lapland. - Ornis Fennica 63:17-25.

Kottarainen:

J. Tiainen, I.K. Hanski, T. Pakkala, J. Piiroinen & R. Yrjölä: Kottaraisten pesyekoko ja poikasten kasvu eteläsuomalaisessa maatalousympäristössä. - Ornis Fennica Vol. 66 No 1 1989 s. 41-48

Lapinpöllö:

Suopajärvi, P. & Suopajärvi, M. Mittaaminen kannattaa aina, Kanahaukan, tuulihaukan, lapinpöllön ja helmipöllön poikasten iänmääritys siiven pituudesta. Sirri 2003, vuosijulkaisu, 23 vsk, 54-59.

Lehtokerttu:

P. Berthold, E. Gwinner & U. Querner: Eteläsuomalaisten ja lounaissaksalaisten lehtokerttujen poikaskehityksen vertailu. (laboratorio-olosuhteissa). - Ornis Fennica 51 146-153.

Lehtopöllö:

Mikko Jokinen: Lehtopöllöpoikasten kasvu ja energiankäyttö ja niiden vaikutus pesimätuloksen määrittämisen. Pro gradu-tutkielma 25.11.1975, Biologian laitos, morfologian ja ekologian laboratorio, Turun yliopisto.

Leppälintu:

A. Järvinen: Leppälinnun poikasten kasvusta Kilpisjärvellä - Ornis Fennica Vol. 66 No 4 1989 s. 151-156

Liejukana:

Liejukanan Gallinula chloropus poikas- ja aikuisvaiheiden kehityksestä pesintäkauden lopulla. - Ornis Fennica 50: 1-15.

Mehiläishaukka:

Roberts, S.J., Lewis, M.S. & Williams, I.T. 1999: Breeding Honey-Buzzards in Britain. - British Birds 92, 326-344.

Naakka:

Antikainen, Eero. 1978. The breeding adaptation of the Jackdaw Corvus monedula L. in Finland. Savonia 2: 1-45.

Pajulintu:

Tiainen, J. 1978: Nestling growth in three Phylloscopus warblers in Finland. - Ornis Fennica 55: 1-15.

Sirittäjä:

Tiainen, J. 1978: Nestling growth in three Phylloscopus warblers in Finland. - Ornis Fennica 55: 1-15.

Talitiainen:

Orell, M. 1983: Nestling growth in the Great Tit Parus major and the Willow Tit P. montanus - Ornis Fennica 60: 65-80.

Tervapääsky:

Kehrääjälintu ja muita horrostavia lintuja Valto A. Peiponen
Omakustanne, Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä 2004.

Lack, David. 1956. Swifts in a Tower. Methuen & Co LTD. London

Tiltaltti:

Tiainen, J. 1978: Nestling growth in three Phylloscopus warblers in Finland. - Ornis Fennica 55: 1-15.

Tuulihaukka:

Suopajärvi, P. & Suopajärvi, M. Mittaaminen kannattaa aina, Kanahaukan, tuulihaukan, lapinpöllön ja helmipöllön poikasten iänmääritys siiven pituudesta. Sirri 2003, vuosijulkaisu, 23 vsk, 54-59.