"IGOR"

Grand Int. Champion JAROPOLK SANT-ANDRE

Igor is Gordi's full brother, but he is a little older.
He is a brown mackerel tabby, born on June 14, 1998. 

 

Igor on Gordin täysveli, mutta on tätä hieman vanhempi.
Igor on ruskeatiikeri ja syntynyt 14.6.1998.

Igor lives happy life  in Warshaw, Poland, where  he is 
pampered and spoiled  by Aggie - Agnieszka Kędzierska
and her husband Bartek. 

Igorilla on mukavat oltavat Varsovassa, Puolassa, 
jossa  Aggie - Agnieszka Kędzierskaja - hänen
 miehensä Bartek passaavat ja hemmottelevat Igoria.

Igor has been very succesful at shows.
He has many children and grandchildren. Now Igor is
enjoying well derserved retired life as castrate.

Igor on menestynyt hienosti näyttelyissä. 
 Igorilla on jo paljon lapsia ja 
lastenlapsia. Nyt Igor viettää hyvin 
ansaittuja eläkepäiviään

Back to Gordi's Relatives Gordin sukulaiset

Alkusivu    Home

 

Visit also other Siberian cats - Tutustu myös muihin siperiankissoihin