Etusivu | Suomen Y-killat | Kansainvälisyys | Nuorisotoiminta | Alueen Uutisia | Alueinfot | Sähköposti | Organisaatio | Linkkejä Y-maailmaan | Uutta | Vieraskirja

 

Kauden 2012-2013 asioita

TIEDOSTOJA

Lataa Piirikokouksen 2013 pöytäkirja

Lataa Aluekokouksen 2012 pöytäkirja (englanniksi)

Uusin Alueen Uutisia -lehti (loka-2012)

Seminaari Suomen piirin nykytilasta ja tulevaisuudesta

Seminaari pidettiin KFUM:n tiloissa Helsingissä 24.11.2012. Seminaariin osallistui 26 kiltojen jäsentä pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen killoista. Seminaarin lähtökohta oli huoli Y-kiltojen jäsenkunnan vähenemisestä ja toiminnan hiipumisesta. Seminaarissa haluttiin pohtia keinoja tämän kehityssuunnan kääntämiseksi nousuun. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja sekä kiltojen toimintaan ja uusien jäsenten hankintaan että uusien kiltojen perustamiseen. Seminaarin avasi RDE Anita Kankkonen, joka myös tulkkasi englanninkielisen koulutuksen suomeksi. Seminaarin pääpuhujana ja vetäjänä oli Euroopan Lohkon koulutusvastaava ja Suomen Balttian mentori Jacob Kristensen Tanskasta.

Osanottajat oli jaettu neljään työryhmään, joiden avulla toteutettiin seminaarin ensimmäinen osa aivoriihimenetelmällä. Seinälle koottiin ryhmien parannusehdotukset tilnteen korjaamiseksi. Näistä sitten valikoitui parhaaksi katsotut ideat. Yhteenveto ideoista julkaistaan erillisenä raporttina ja jaetaan seminaarin osanottajille ja killoille.

Lyhyesti voidaan todeta, että ideoiden kirjo oli laaja. Uusien kiltojen aloittamisen yhteydessä todettiin tärkeäksi pitkäjänteinen, kantava ja tärkeäksi koettu toimintamalli, josta esimerkiksi käyvät kehitysmaiden hankkeet, TOF-projekti ja monet paikalliset NMKY:tä ja partiolaisia tukevat projektit. Nuorempien sukupolvien saaminen mukaan toimintaan todettiin keskeiseksi ja myöskin haastavaksi kysymykseksi. Nuoten kiltojen perustaminen herätti erityistä pohdintaa. Sukupolvien välinen ero asettaa omat vaatimuksensa, joiden johdosta nuorten toimintavaatii uutta lähestymistapaa. Kiltatoiminnan ideoista koetiin tärkeiksi yhteisöllisyys ja uuden jäsenen perehdyttäminen ja huolenpito. Lisäksi korostettiin säännöllisen ja hyvin suunnitellun ohjelman merkitystä.

Seminaarin toinen osa käsitteli uuden killan perustamiseen liittyviä toimenpiteitä ja tiimityötä. Keskeinen asia oli kuinka perustaa laajentumistyöryhmä, joka asettaa tavoitteet, ottaa huomioon todelliset resurssit ja vaihtoehdot. Tämän jälkeen tavoitteen saavuttaminen riippuu paljon tahtotilasta ja aktiivisuudesta. Laajentumissuunnitelman toteuttaminen edellyttää seurantaa säännöllisin väliajoin. Laajentumistyön rahoitusta on mahdollista hakea YES-rahastolta. Kiltojen tiimityön periaatteita käytiin myös läpi koskien hallituksen työskentelyä, suunnitelmia, tavoitteenasettelua, koulutusta sekä yhteydenpitoa jäsenlehden tai kotisivujen välityksellä.

Monia ideoita tuli esille. Nyt tarvitaan käytännön tekijöitä sekä uusien jäsenien hankkimiseksi että valtakunnan tasolla uusien kiltojen aloittamiseksi.

Seminaarin lopuksi osanottajat saivat nauttia kahdesta musiikkiesityksestä. Turun killan Pekka Läntinen esiti ex. temporena kauniin norjalaisen kansanlaulun. Muusikko Pentti Hildén esitti kahdella perinteisellä luutulla ja kitaralla sarjan renesanssiajan ja Bellmannin lauluja sekä myös argentiinalaista musiikkia. Musiikkiesitys oli erittäin onnistunut päätös työntäyteiselle seminaaripäivälle.

25.11.2012
PRD Veikko Juvonen

Alueprojekti Liepajaan

Aluejohtaja Veikko Juvonen ja aluesihteeri Esko Vepsä vierailivat Latvian Liepajassa, missä nuorin kiltamme on toteuttamassa upeata nuorison toimintataloprojektiaan. Kilta on saanut Liepajan kaupungilta käyttöönsä esikaupunkialueella sijaitsevan toimitilan, joka oli päässyt varsin huonoon kuntoon. Kilta on käynnistänyt tilojen kunnostamisen ja saanut kuntoon jo kaksi huonetta. Kolme muuta ja eteisaula odottavat vielä kunnostustaan, mutta rahaa on talousongelmien kanssa painivassa maassa niukalti tarjolla.

Killan jäsenet esittelivät suunnitelmiaan vierailleen toukokuun 11 päivänä toteutetun vierailun aikana ja aluehallitus päätti lauantaina 12.5 Cesiksessä Latviassa, että kuluvan kauden alueprojektin varoista ohjataan tämän kohteen tarpeisiin enintään 500 euroa kauden aikana kerätyistä varoista.

Syyskuussa 2012 Liepajassa pidettävälle aluekokoukselle tullaan ehdottamaan, että tämä projekti voisi olla myös ensi kauden kohteemme, jolloin saattaisimme saada varoja hieman runsaammin ja kilta saattaisi viedä tuellamme tehtävänsä päätökseen.