Etusivu | Suomen Y-killat | Kansainvälisyys | Nuorisotoiminta | Alueen Uutisia | Alueinfot | Sähköposti | Organisaatio | Linkkejä Y-maailmaan | Uutta | Vieraskirja

Organisaatio

Alueet   Johtajisto  Palvelujohtajat   Rahastot   Muut toimihenkilöt   IHQ   Suomen Alueen organisaatio

Y's Men International on ainoita ellei peräti ainoa palvelujärjestö, jonka organisaatiota hoidetaan palkattomasti, vapaaehtoisvoimin. Järjestöllämme on vain muutama täysin palkattu virkamies työskentelemässä kansainvälisessä päämajassa (IHQ) Genevessä Sveitsissä.

Alueet

Y's Men International jakautuu lohkoihin (Area), alueisiin (Region) ja piireihin (District). Lohkoja on kaikkiaan kahdeksan: Afrikka, Aasia, Eteläinen Valtameri (lähinnä Australia), Eurooppa, Intia, Kanada, Latinalainen-Amerikka ja Karibia sekä USA.
Euroopan lohkoon kuuluu kuusi aluetta: Suomi (Baltia),Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Etelä -Eurooppa ja uusimpana alueena kesällä 2003 mukaan otettu Venäjä
Suomen alue jakautuu kahteen piiriin, Suomen ja Baltian
Euroopan lohko on tällä vuosikymmenellä levinnyt uusiin (ja uusiin vanhoihin) maihin. Suomen vastuualueena on ollut Viro (jossa oli kiltoja ensimmäisenä Euroopassa 1920-luvun lopulla), Latvia ja Liettua. Ruotsi puolestaan on vienyt Y-asiaa Puolaan, Norja Venäjälle ja Tanska mm. Romaniaan, jossa chartrattiin kilta lokakuussa 1998.

Taulukko esittää Y's Men Internationalin organisaatiota kansainvälisestä johtajistosta kiltatasolle.

Johtajisto (Presidentit)

Y's Men International jakautuu organisaationsa puolesta korkealta tasolta aina alimpaan tasoon niin sanottuun "troikka" -muotoon. Järjestömme toiminta on johtajiston osalta aina vain yksivuotista, mutta johtaja toimii aktiivisesti edeltävän vuoden, varsinaisen toimintavuoden sekä vuoden johtajavuotensa jälkeen. Näin ollen johtajistossa on aina sekä elected (valittu), varsinainen että past (mennyt) johtaja. Tällaisia "troikkia" ovat kansainvälisellä tasolla IPE (International President Elect), IP (International President) ja PIP (Past International President), lohkotasolla APE (Area President Elect), AP (Area President) ja PAP (Past Area President) sekä aluetasolla RDE (Regional Director Elect), RD (Regional Director) ja RDE (Regional Director Elect).
Kiltatasolla tällaista "troikkamuotoa" ei yleensä esiinny, ja siellä presidentti voi toimia useitakin vuosia peräjälkeen, mikäli killan säännöt sen vain sallivat.

Alueet   Johtajisto  Palvelujohtajat   Rahastot   Muut toimihenkilöt   IHQ   Suomen Alueen organisaatio

Palvelujohtajat (ISD-ASD-RSD)

Palvelujohtajat ovat alueellisen toiminnan varsinainen selkäranka. Kukin heistä vastaa omasta erityisalastaam ja tekee raporttinsa niin aluehallitukselle kuin kansainväliselle tahollekin. Järjestys ruohonjuuritasolta on seuraava: RSD (Regional Service Director, alueen palvelujohtaja) raportoi RD:lle ja ASD:lle (Area Service Director, lohkon palvelujohtaja). ASD puolestaan raportoi AP:lle ja ISD:lle (International Service Director, kansainvälinen palvelujohtaja). ISD toimii suoraan IP:n alaisuudessa.
Seuraavilta aloilta löytyy palvelujohtajia:
 • LT, Leadership Training, Koulutus. RSD-LT hoitaa alueen koulutusta. Hän pitää vähintään kahdesti vuodessa koulutushetken alue- ja piirikokousten yhteydessä. Kouluttajan mahdollisuuksien mukaan, kiltavierailut ovat myös mahdollisia.
 • EMC jakautuu kahdeksi, eli: E, Extension, Laajentuminen on liikkeemme kasvua. Siinä pyritään saamaan uusia kiltoja käyntiin. Suomen lisäksi vastuullamme ovat Baltian maat.
  MC, Membership Conservation, Jäsenhuolto pyrkii pitämään kerran jäseniksi saadut liikkeen toiminnassa aktiiviseti mukana.
 • H, Historia. Historioitsija kerää tietoa kiltojen ja alueen toiminnasta mottonaan: tämä päivä on huomisen historiaa!
 • YL, Y's Men's Liaisons to YMCA, NMKY-yhteydet ovat paikallisella tasolla elintärkeitä. Liikkeemme perusajatus on tukea NMKY:tä niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasollakin.
 • BE, Bulletin Editor, toimittaja, toimittaa alueen omaa jäsenlehteä "Alueen Uutisia", joka tulee jokaiseen Y-kotiin. Lehteen toivotaan kaikkien kiltalaisten kirjoittavan kiltatapahtumista ja -kokemuksistaan. Palvelujohtajien on mahdollista ja toivottavaa julistaa asiaansa sen kautta suoraan jokaiselle jäsenelle ja alueen johto käytää sitä äänitorvenaan. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
 • TC, Traveller Coordinator eli matkustusasiamies vastaa virallisten vieraiden ohjelman suunnittelusta. Lähinnä häntä työllistävät BF-stipendiaatit.
 • IBC, International Brother Clubs eli kansainvälinen ystävyyskiltatoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja pitää yhteyttä toiseen kiltaan kaukana tai lähellä rajojemme ulkopuolella.
 • YEEP, Youth Educational Exchange Program eli koulutuksellinen nuorisovaihto-ohjelma tarjoaa 17-18-vuotiaille Y-perheitten nuorille vuoden vaihto-oppilasmahdollisuuden toisen Y-perheen huostassa jossain kaukana. Hallinnollisia kuluja ei juurikaan ole, joten vuosi muodostuu huomattavasti edullisemmaksi kuin muilla järjetöillä.
 • STEP, Short Term Exchange Program eli lyhytvaihto-ohjelma on YEEP:in pienempi sisarus. Se tarjoaa 2-11 viikon oleskelumahdollisuuden jossain päin maailmaa Y-perheen parissa Y-perheen lapsille tai lapsenlapsille.
 • YR, Youth Representive eli nuorten edustaja toimii Y-perheitten nuorten ja Y-liikkeen välityshenkilönä.
 • CE, Christian Emphasis eli kristillinen aate on Y-liikkeen perustavana henkisenä pääomana vaikuttamassa kaikkeen toimintaamme. Siitä on kuitenkin muistutettava jäsenkuntaamme arkisen toiminnan yhteydessä. Palvelujohtajan tehtävänä on mm. kirjoittaa järjestömme lehteen hartauskirjoituksia.
 • Kiltapalvelu myy ja välittää sekä kehittää kaikkea liikkeemme tunnuksiin ja toimintaan liittyvää materiaalia kuten rintamerkkejä, paitoja ja puseroita, kelloja, kravatteja, huiveja, kunniakirjoja ja yms. tarvikkeita.
 • Kummilapsitoiminta on monien kiltojen ja yksittäisten jäsenten harjoittamaa kehitysyhteistyötä. Suomalaisilla on mm. Keniassa melkoinen joukko lapsia ja nuoria, joiden koulunkäynnin rahoitus kulkee järjestömme kautta. Paikallisella tasolla hoitaa NMKY rahojen siirron ja käytännön valvonnan.
 • MRF eli varaihankintaprojektit keskittyvät meillä perinteisesti Adventtikalenteritoimintaan, joka onkin merkittävä tulonlähde useimmilla killoillamme. Adventtikalenterit ovat ruotsalaisten kiltojen kanssa yhteistyössä vuosittain toteutettava projekti.
  Tästä näet vuoden 2001, 2000, 1999 ja 1998 kalenterit.
Alueet   Johtajisto  Palvelujohtajat   Rahastot   Muut toimihenkilöt   IHQ   Suomen Alueen organisaatio

Rahastot

ASF

Alexander Scholarship Fund eli eli Alexanderin koulutusrahasto on liikkeemme perustajan nimeä kantava rahasto, jonka tuotto käytetään sääntöjen mukaan NMKY:n sihteerien ja työntekijöiden kouluttamiseen. Rahastoon kerätyistä varoista 90 % jää oman alueen käyttöön ja 10 % lähetetään kansainväliseen toimintaan. Tällä koulutetaan kehitysmaiden NMKY:iden työntekijöitä.
Vuonna 1999 ASF-stipendin saivat:

BF

Brotherhood Fund eli veljesrahasto kerää varoja jäsenten lähettämiseksi toisiin maihin tutustumaan Y-kiltojen ja NMKY:n toimintaan. Vuosittain matkustaa useiden kymmenien lähettiläiden joukko maailmankolkasta toiseen postimerkeistä ja muusta saaduilla varoilla. Palattuaan kotimaahansa heistä tulee liikkeen johtotehtäviin hyvin motivoituneita johtajia. Postimerkkien kerääminen on myös hyvä kiltaa yhdistävä harraste.

EF

Endowment Fund on lahjarahasto, johon varat kertyvät erilaisten lahjoitusten kautta. Meillä yleisimmin onnitellaan syntymäpäiväsankaria, kiltaa tai jotain muuta juhlivaa y-tahoa maksamalla summa EF-tilille ja ilmoittamalla asianomaiselle hänen nimissään tehdystä lahjoituksesta. Asiasta voi myös lähettää lyhyen muistokirjoituksen ns. Kultaiseen Kirjaan Geneveen. Uusimpana muotona on tehdä henkilökohtainen merkittävä lahjoitus ja saada Alex Fellow -arvonimi (100 USD) tai Honor Roll Member -arvo (1000 USD). Etenkin kaukoidässä näitä on tullut runsaasti.

TOF

Time of Fast eli Paaston Aika on nälkäpäiväohjelma, joka kerää varoja NMKY:n tekemään kehitysapu- ja pakolaistyöhön maailman kaikkein köyhimmille alueille. Paastoamalla päivän ja antamalla syömättä jääneiden aterioiden hinnan TOF:iin, annamme jollekulle kaukana olevalle mahdollisuuden olla pastoamatta joka päivä. Ohjelma opettaa ihmisiä itse auttamaan itseään ja antaa sihen alkusykäyksiä.
Kansainväliset TOF-avustuskohteet valitaan kahden vuoden välein.
IHQ:n kotisivuilta löydät tarkempaa tietoa (englanniksi) kuvien kanssa TOF-projekteista ympäri maailmaa. Pääset sinne tästä.

Alueet   Johtajisto  Palvelujohtajat   Rahastot   Muut toimihenkilöt   IHQ   Suomen Alueen organisaatio

Muut toimihenkilöt

Alueen rahastonhoitaja (RT) huolehtii alueemme taloudesta ja alueen sihteeri (RS) hoitaa alueen kirjallisia tehtäviä suoraan RD:n alaisuudessa.
Killoissa toimihenkilöt vastaavat alueen henkilöitä. Presidenttiä seuraa tuleva presidentti. Rahastonhoitaja ja sihteeri tekevät myös töitään kiltatasolla.

Kansainvälinen päämaja

Kansainvälinen päämaja (IHQ, International HeadQuarters) sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. Päämajassa työskentelee viisi henkilöä: kansainvälinen pääsihteeri SG (Secretary General) Rolando Dalmas, hänen avustajanaan ja kansainvälisenä matkakoordinaattorina ITC Hillevi Andersson, avustajat Pauline Gross ja Carol Lunt sekä nuorten edustaja.
Tästä pääset heidän omalle sivulleen suoraan Geneveen.

Suomen Alueen organisaatio

Aluehallitus valitaan sääntöjen mukaan vuodeksi kerrallaan. Aluehallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä, joista osa voidaan valita vuosittain ja osa kulkee virkakierron mukaan (yllä mainittu troikka-muoto).