Etusivu | Suomen Y-killat | Kansainvälisyys | Nuorisotoiminta | Alueen Uutisia | Alueinfot | Sähköposti | Organisaatio | Linkkejä Y-maailmaan | Uutta | Vieraskirja

YMW 1-2002-2003 - - - - - Onko teksti liian pientä, klikkaa tästä
Y's Men's World 1 2002-2003 (suomennos)
Sisällys

 • Onneksi olkoon ja paljon kiitoksia
 • Antaessaan saa
 • Naiset kansainvälisessä Y-liikkeessä
 • Y-Liikkeen Menetit
 • Vapaaehtoiset ja jäsenyys
 • Haasteemme teille, Sitoumuksemme kanssanne!
 • Kansainvälisen neuvoston kokous 2002 & nuoriso
 • Kansainväliset ohjelmat, niiden tarkoitus ja tulevaisuuden suunnat
 • Y-kirje Silvyalle
 • Parantaaksemme parasta
 • Nuoriso valitsi
 • Onneksi olkoon ja paljon kiitoksia
  Congratulations and many thanks

  BILL WARD, KANSAINVÄLINEN PRESIDENTTI 2002-2003

  Onneksi olkoon ja paljon kiitoksia Australian Alueelle onnistuneesta 65:stä kansainvälisesta kokouksesta Sydneyssä. Paikka, vieraanvaraisuus, ohjelmat, viihdeohjelmat ja ruoka olivat kaikki ensimmäistä luokkaa.

  Eräs kokouksen kohokohdista olivat ne 100 nuorta jotka osallistuivat nuorten kokoukseen. Heidän raporttinsa kansainväliselle neuvostolle ennen kansainvälistä kokousta ja heidän esityksensä kokouksen viimeisenä päivänä sähköistivät niitä, jotka sen kuulivat. Pragmaattinen, hyvin harkittu raportti sisälsi monia ehdotuksia siitä, miten nuorten osallistumista voidaan laajentaa kaikilla tasoilla.

  Teemani tälle vuodelle on ”kasvu palvelemalla” ja nuorten kokous antoi minulle todellista toivoa että Y-liike voi kasvaa lohkoissa missä Y-liike parhaimmillaan on pysynyt nollakasvussa. Nuoret eivät etsi heille tarkoitettuja Y-liikkeen sponsoroimia ohjelmia, vaan he haluavat mieluimmin olla osana Y-liikettä ja toimia meidän kanssa kaikissa asioissa. Kaikkien lohkojen, ja erikoisesti ne joilla on kasvuvaikeuksia, pitäisi vakavasti harkita tapoja joilla nuoret voidaan aktivoida liikkeeseemme. Ehkä ette ole tietoisia siitä, että alunperin Y-liike oli yksinomaan nuoria miehiä varten: täytettyään 40 vuotta jäsen ei enää voinut olla Y-killan jäsen.

  Nuoriso, ja monet vanhat konkaritkin, olivat myös liikuttuneita ’Say No to Violence’ kampanjan johdosta, joka nopeasti on kehittymässä tärkeäksi osaksi meidän ohjelmia. SNTV (Say No To Violence / Sano ei väkivallalle) -työryhmän puheenjohtaja, Mary Hamilton, on tehnyt erittäin hyvää työtä osoittamalla meille miten tämä konsepti sopii useimpiin meidän pääohjelmiin. Kaikki ne asiat mitkä me teemme muille, luomme ystävyyksiä vieraissa maissa, avustamme NMKY:tä, jne., ovat tarkoitettuja lisäämään ymmärtämystä ja vähentämään väkivaltaa, jotta maailmasta tulisi parempi (turvallisempi) paikka. Hänen visuaalinen raporttinsa nosti esille monta tapaa miten SNTV sopii ohjelmiin, jotka jo ovat olemassa: Time of Fast, Veljesrahasto, ystäväkillat, YEEP, STEP ja CS. Suosittelen vahvasti, että luette Marilynin kirjoituksen sivulla 13. Se sisältää monta yksityiskohtaa SNTV:stä; mieti sitten miten teidän kiltanne voi käyttää Marylinin ehdotuksia. Ja, mikäli teillä on taito ja halu auttaa häntä kehittämään ja luomaan SNTV monikielistä materiaalia, niin hän arvostaisi apuanne.

  Muistakaa: ”Älkää pistäkö lamppua vakan alle (Matteus 5:15), vaan hakekaa ”kasvu palvelemalla”. ?

  alkuun

  Antaessaan saa
  To give is to get

  CHRISTINE GAMMALS RSD-EMC F/B

  Suomen ja Baltian alueen EMC-Baltia palvelujohtajana, olen vieraillut Baltian maissa, saanut monta uutta ystävää ja saanut tietoa näistä kolmesta maasta ja niiden kulttuureista.

  Unelmani oli jakaa tietoa Y-liikkeestä ja perustaa uusia kiltoja. Sain odottamatonta ja fantastista palautetta seuratessani LT-palvelujohtaja Esko Vepsän ensimmäisiä kontakteja Vilnan Y-killan kanssa Liettuassa, jotka johtivat killan chartraukseen vuonna 1999. Tämän jälkeen olen palannut monta kertaa, ja aina olen tuntenut, että saan paljon enemmän kun mitä ikinä pystyn antamaan. He opettivat minulle erittäin paljon elämisestä maassa, joka on ollut itsenäinen ainoastaan kymmenen vuotta. Asiat, joita voimme helposti tehdä Suomessa eivät usein ole mahdollisia Liettuassa.

  Ja sitten on ’Naisten kiltani’ Latviassa! Jelgavan naisten kilta chartrattiin vuonna 2000, jolloin 20 enimmäkseen nuorta, innokasta naista olivat valmiit auttamaan toisia. Tässä maassa, joka myöskin on ollut vain kymmenen vuotta itsenäisenä valtiona, luulin että minulla oli ideoita annettavana, mutta koin omat kyvyt pieniksi kuullessani mitä he ovat onnistuneet saamaan aikaiseksi huolimatta siitä, että heillä oli vaikeuksia viranomaisten kanssa, ongelmia asioissa, joita meillä ei ole Suomessa. Tunnen itseni heidän isoäidiksi ja toisaalta taas he antavat minulle paljon ajateltavaa.

  Nuorin kilta Latviassa on Cesiksen Y-naisten kilta, joka chartrattiin huhtikuussa 2001. Toin heille ajatuksia Y-liikkeestä, miten me toimimme, jäsenten välistä ystävyyttä ympäri maailmaa jne., mutta heidän ideansa miten he auttavat lapsia lähiympäristössään saa minut tuntemaan, että teen todella vähän auttaakseni muita. Heillä ei ole paljon rahaa annettavana, mutta he antavat vapaa-aikansa, jota heillä ei ole paljoa.

  Kymmenen vuotta ystävyyttä, useat vierailut Tallinnan ja Pärnun kiltoihin vahvistavat tämän tunteen. Olen saanut osakseni enemmän elämänviisautta ja ystävyyttä kun mitä olen koskaan antanut. Kiitoksia, Baltialaiset ystäväni, näistä vuosista. ?

  alkuun

  Naiset kansainvälisessä Y-liikkeessä
  Women in Y's Men International

  KAY LINDNER, AP/ICM

  Kausi 2002/2003 on historiallinen Y- liikkeessä. Ensimmäistä kertaa neljä naista on kansainvälisen neuvoston jäseninä. He haluavat painottaa seuraavia asioita:

  Kay Lindner USA, AP:

  “Mielestäni tänä vuonna pääpaino tulisi kohdistaa jäsenhuoltoon sekä jäsenistön laajentamiseen. Erityisesti vanhojen jäsenten pysyminen yhdistyksissä on tärkeää. Jos vanhat jäsenet saneerataan pois, on perhetunnelma menetetty. Mielestäni yhdistyksissä tulisi olla kolme sukupolvea toiminnassa ja nuoret olisi saatava mukaan vanhempiensa kanssa. Sydneyssä “Sano EI Väkivallalle” teki vaikutuksen nuoriin. Autetaan heitä tässä pyrkimyksessä – hehän maitamme tulevat johtamaan.”

  Hiromi Na, Aasian alue:

  “Sydneyn kokouksen viitenä päivänä esillä oli tärkeitä asioita: Sääntöuudistus, pääsihteerin palkkakysymys, seuraavan kokouksen järjestäminen, budjettiasiat jne. Sain lähes shokin, kun huomasin., että melkein 70% budjetista kuluu Sveitsin toimiston hallinto- ja palkkakuluihin. Kokousedustajana tunnen minulle uskotun vastuun velvoittavan ja teen tarkkaan selkoa minut valinneille kokouksen kulusta ja siellä käsitellyistä asioista. Olen kiitollinen saadessani edustaa liikkeen naisia kokouksessa. Voidaksemme palvella ihmiskuntaa meidän on yhdessä toteutettava Y- liikkeen henkeä.”

  Cecilia Tosta Ei, AP, Latinalainen Amerikka&Karibia

  “Niitten vuosien aikana, jotka olen ollut Y- liikkeessä , en koskaan edes ajatellut, että joskus olisin AP tai ICM- edustaja. Vastuu järjestömme toiminnasta tuntui konkreettisesti istuessani muiden kanssa päättämässä 69 jäsenmaamme asioista yhdessä kollegojen kanssa eri englanninkielen aksenttien soristessa. IC on kuin muutosten ilmapuntari: siellä tulee esille maapallomme eri alueiden Y- liikkeen painotukset ja näkemykset. Me kokousedustajat taas välitämme meidät valinneille tiedon yhteisistä päätöksistä sekä käsitellyistä asioista. Mielestäni kokouksen päätöksenteko on herkkä asia, koska päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman yksimielisesti. Meidän roolimme edustajina on ohimenevä – Y- liike ei ole. Jäsenet ovat mukana toiminnassa auttaakseen yhteiskuntamme vähäosaisia ja helpottaakseen heidän kärsimyksiään. Kokouksen päätöksien näkyminen ruohonjuuritasolla, vapaaehtoisten toiminnassa on olennaista, koska HE ovat järjestön varsinainen voimavara ja koko toiminnan ydin.”

  Janette Hueting, AP South Pacific

  Nimitykseni alueemme presidentiksi oli ensimmäinen kerta kun nainen valittiin tähän tehtävään. Sitä leimasi alussa epävarmuus, koska tulin yhdistyksestä, jossa sääntöjen edellyttämien 15 jäsenen sijasta oli vain 14 jäsentä. 2001 kansainvälinen neuvosto muutti tätä kohtaa, ja silloin tunsin tulleeni täysivaltaiseksi tiimiin. Ensimmäisenä ICM- vuotenani naisedustajia oli kaksi, nyt meitä on neljä. Me emme ehkä ole ratkaisevassa asemassa, mutta voimme tuoda asioihin erilaisen perspektiivin. Naisedustajien määrän kasvaessa tasa-arvokin toteutuu paremmin Y- liikkeessä.

   

  alkuun

  Y-Liikkeen Menetit
  Y's Menettes

  FLORENCE GATES, MENETTIEN KANSAINVÄLINEN JOHTAJA

  Motto: Olemme kaikki yksikätisiä enkeleitä – voimme lentää vain hyväksymällä toisemme. Mahdolliset epäilyt, joita itselläni mahdollisesti oli lähtiessäni Kanadasta Australiaan ICM:n (kansainvälinen neuvosto) ja Y- liikkeen 65:een kansainväliseen konventtiin, katosivat nopeasti paikan päällä, jossa minulla oli tilaisuus perehtyä kunnolla kansainvälisen Y- liikkeen toimintaohjelmaan sekä saavutuksiin. PIP Dale Fotheringhamin esitys vahvisti käsitystäni siitä, että menetit todellakin ovat olennainen ja kiinteä osa Y- liikettä. Meidän ei myös tulisi unohtaa sitä tosiasiaa, että järjestömme toiminta perustuu Jeesuksen Kristuksen opetuksiin.

  Kokous sinänsä ylitti kaikki odotukseni. Järjestelytoimikunta ansaitsee kiitokset erinomaisesta ohjelmatoteutuksesta sekä osallistujien virkistämisestä. Mieleenpainuvimpia ja inspiroivimpia hetkiä minulle olivat avajaisseremoniat, rukoukset, nimenhuudot, 69 valtion lippumarssi sekä päivän alussa ja lopussa pidetyt hartaudet. Isännät olivat järjestäneet ihanan risteilyn Darling Harbouriin sekä käynnin Collaroy Centerissä, johon nuoprisoedustajat oli majoitettu. Nuorisolla oli näkyvä osa kokouksen järjestelyissä ja toiminnassa.

  Palvelujohtajakautenani pidän tärkeänä seuraavien asioiden edistämistä:
  1) Sisaryhdistysten tukeminen kaikkialla maailmassa painottaen toveruuden, yksimielisyyden ja yhdessäolon etuja ja vahvuuksia. Tämä on mahdollisuutemme välittää tietoa toisillemme ja vahvistaa kansainvälisiä siteitämme.
  2) Koko järjestön sisäisen tiedonvälityksen parantaminen: Uutiset, projektit, kokemukset, hartausmateriaali jne. Aion toimentakautenani kirjoittaa neljä kiertokirjettä ja saada niistä sekä kiinnostavia että hyödyllisiä. Tarvitsen kirjeitänne kaikkialta maailmasta, joissa kerrotte tapahtumista, aktiviteeteistä ja niin ideoistanne kuin murheistannekin. Toivon, että lähettämästänne aineistosta saamme artikkeleita myös Y´s Men’s Worldiin. Valokuvat ovat tervetulleita!
  3) Positiivisen asenteen ja aktiivisuuden vahvistaminen liikkeen sisällä. Kansainvälisten hankkeittemme hengessä meidän tulee tunnistaa tarpeet ja vastata niihin tukiessamme Y- liikettä, NMY:tä ja omia yhteisöjämme. Yhdessä toimimalla voimme saada enemmän aikaan kuin uskommekaan.

  Uusi sisaryhdistyskoordinaattori Sharon Merrill hoitaa tiedottamisen kaikille alue- ja piirijohtajille. Vuosille 2002-2004 on valittu uusi hanke Cochabambassa, Boliviassa. Projektista tiedottaa kansainvälinen projektikoordinaattori Barbara Kilburn.

  Australian kokouksessa minut valittiin menettien kansainväliseksi johtajaksi vuosiksi 2002-2003. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta palvella liikettämme ja toivon, että avoimuudella ja yhteistyöllä voimme tehdä maailmasta hiukan paremman paikan elää.

  Rosemary Rogers Australian Lansellin yhdistyksestä teki kiitettävää työtä 1998-2002 kansainvälisen sisaryhdistyskoordinaattorin toimessaan. Hänen yhdistyksensä on muuten Australian ainoa, joka toimii itsenäisenä ilman mieskiltaa.

  Carol Hill, kansainvälinen projektikoordinaattori 2000-2002, raportoi menetyksekkäästä Philippiinien kehityshankkeesta. Indonesian hanke, jota tuimme 2250 USD:lla, on nyt hallinnassa yrityksineen ja erehdyksineen. Menetit äänestivät lähes yksimielisesti NMKY:n Cochabamban projektin puolesta. Nuorisoprojektia vv. 2002-2004 tuetaan vuosittain USD 7500:lla.

  alkuun

  Vapaaehtoiset ja jäsenyys
  Volunteers and Membership

  Muutamia niistä ideoista, joita nousi esille tohtori John Irving'in johtamassa ryhmässä:

 • Ensimmäinen askel prosessissa, jossa uusia jäseniä pyritään saamaan kiinnostuneeksi on poistaa kaikki itsekylläisyys: et voi jäädä paikoillesi koska pitää olla ydinolemus, joka kiinnostaa toisia, ydinolemus, joka voi muuttua aikojen kuluessa, kuten yhteiskuntakin muuttuu.
 • Ohjelma, jolla työ tulee tehdyksi, mutta joka sisältää myös hauskanpitoa
 • Ole hyvin avoin puhuessasi killastanne ja yhteenkuuluvuudestanne
 • Tutki muita järjestöjä: miksi he menestyvät? Mikä on heidän menestymisen salaisuus? Voiko sen sovittaa Y-liikkeeseen?
 • Yritä saada ihmisiä mukaan erilaisiin projekteihin saadaksesi jäseniä ja säilytä heidän mielenkiintonsa. Persoonallista ohjelmasi saadaksesi sitoutumista.
 • Ajattele, että jokainen henkilö on potentiaalinen jäsen ja yritä sisällyttää Y-liike keskusteluun saadaksesi kiinnostusta aikaan.
 • Ole luova nuorten kanssa
 • Maalaiskaupungeista saadaan jäseniä helpommin kuin suurkaupungeista - mieti miksi näin on.
 • Muista, että me olemme kansainvälinen Y-liike, tämä kansainvälisyys on näkökulma, joka voidaan käyttää hyödyksi.

  alkuun

 • Haasteemme teille, Sitoumuksemme kanssanne!
  Our Challenge To You, Our Commitment With You

  Olemme sitoutuneet tähän järjestöön sanoi Y-nuoriso kansainvälisessä kokouksessa Sydneyssä, Australiassa. Olemme sitoutuneet kasvattamaan Y organisaatiota ja sen tunnettavuutta maailmanlaajuisesti nuorisotyön kautta. Keskitymme seuraaviin aspekteihin, yhteydenpito, tunnettavuus, hyväntekeväisyys paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Olemme asettaneet tiettyjä päämääriä saavuttaaksemme tavoitteemme. Sydneyssä painotimme kokouksissamme teemoja "Say No To Violence", minä ja paikallinen Y-kiltani ja muutokset suunnitelmiin Youth Involvementissa, jota olemme työstäneet jo kaksi vuotta.

  Olemme oppineet paljon useista Y-ohjelmista, joita nuoret tekevät eri alueilla ja johon he ovat sitoutuneet. Hyväntekeväisyyttä ja rahan keruuta tehdään lähes jokaisessa nuorten killassa. Huomautuksena TOF on pääkohde rahankeruussa.

  Tarkoituksenamme on laajentaa aktiviteettien määrää luovilla projekteilla, joita tarkoituksenamme kehittää killoissamme. Kaikilla meistä on erilainen tausta ja kokemukset joita jakamalla voimme kehittää taitojamme ja parantaa yhteistyötä sekä projektiemme toimivuutta.

  Mitä tarvitsemme sinulta, Y-kiltalainen, on, että otatte meidät mukaan paikallisella tasolla ja annatte meidän osallistua toimintaanne tunteaksemme kuuluvamme organisaatioon. Tarvitsemme apuanne loppuun suorittaaksemme suunnitelmamme (Strategic Plan), joka on kansainvälisen neuvoston hyväksymä.
  Dr. John Irvine johti "Say No To Violence" seminaarin ja perehdytti meidät syvällisesti asiaan. Pääaiheita seminaarissa olivat; rikollisuus naisia ja lapsia kohtaan, poliittinen väkivalta, aseet kouluissa, väkivaltaisen viihteen vaikutukset nuoriin ja paikallinen väkivalta.
  Laajentaaksemme tietoisuutta väkivallasta ja vähentääksemme sen osuutta ihmiselämässä kehitimme potentiaalisia ohjelmia. Ne ovat seuraavanlaisia;

 • Say No To Violence kalenteri ja useita Y's Men päiviä
 • T-paitoja / rintamerkkejä, joita voi pitää Say No To Violence päivänä
 • Sisällyttää mainostukseen Y-organisaatio, sekä useat muut Y-ohjelmat
 • Mainostaa Y-nuorisotoimintaa eri tavoilla, esim. luoda nuoriso esite, jossa kerrotaan järjestön nuoriso-ohjelmista, järjestöstä ja yhteystiedoista.
 • Perustaa lisää nuorisokiltoja.

  Haasteemme Y's Men International järjestölle on tekninen ja taloudellinen tuki, joita tarvitsemme jatkaaksemme tätä hyvin tärkeätä projektia järjestössä. Myös positiivinen rohkaisu on tarvittava apu. Voimme toimia yhdessä yhteisen tarkoituksen puolesta väkivaltaa vastaan.
  Toivomme teidän hyväksyvän tämän haasteen, kuten me olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä kanssanne.

  alkuun

 • Kansainvälisen neuvoston kokous 2002 & nuoriso

  Kansainvälinen neuvosto hyväksyi, että nuorisoedustaja säilyy Time Of Fast komitean jäsenenä. Se myös hyväksyi seuraavat tuet nuorisotyöhön;
  15,000 CHF budjetin käyttötilille.
  10,000 CHF nuorten kokouksen matkatukia.
  5,000 CHF Nuorisoedustajalle ja Youth World:lle
  Tärkeimpänä se hyväksyi jatkuvaa toimintaa nuorisotyössä ja sisällyttää suositukset raportin käytöstä jokaiselle tasolle järjestössä.

  Ilo, toverihenki, raaka työ ja kulttuurisen vaihtelevuuden aarre: Yhdeksäs Kansainvälinen Nuortenkokous pidettiin Colloroy keskuksessa Sydneyssä ja se oli suuri menestys. Kristy Cameron johti kokouksen, Clarrie ja Pam antoivat itsestään kaiken iloiselle nuorisolle, jotka olivat kokouksen "vanhemmat".

  alkuun

  Kansainväliset ohjelmat Niiden tarkoitus ja tulevaisuuden suunnat
  International Programs, Their Functions and Future Directions

  CHRISTIAN FRIIS

  Toisena päivänä Sydneyn Kansainvälisessä kokouksessa pidettiin useita foorumeita. Otsikon mainitsema oli yksi niistä. Vaikka aikaa oli rajatusti, aihe esiteltiin erinomaisesti.

  ASD ASF Benson Wabule Afrikasta korosti yhdenmukaisten raporttien tarvetta lohkojen ja NMKY:n välillä. Hän on standardoinut lomakkeita, joita voidaan jäljentää myös paikalliselle tasolle. Kanadassa yhteys NMKY:een toimii erinomaisesti, siellä järjestetään mm. vuosittain yhteinen tapaaminen.
  Benson kehottaa ASD:itä raportoimaan myös negatiivisista tuloksista, ei ainoastaan positiivisista.

  ISD CS George Pattery Intiasta kertoi, kuinka “Sano EI väkivallalle ”SNTV” projektia käytetään monissa lohkoissa CS:n teemana. Samalla hän kuitenkin varoitti ettei keskityttäisi pelkästään ”SNTV” –teemaan, vaan myös muihin projekteihin, kuten vanhustenhuoltoon, IBC:hen ja TOF:iin (vaikkakin ne kaikki ovat suorasti tai epäsuorasti kytköksissä ”SNTV”-teemaan). ISD Pattery on kehittelemässä tietokantaa projektin videoista, lehtileikkeistä ja valokuvista kaikista kahdeksasta lohkosta. Tämä tulee varmasti helpottamaan Y-liikkeen edistämistä ja luo siihen uuden ulottuvuuden.

  ISD BC (Veljeskillat) Dr. Park Song Kook (Aasia) asetti tavoitteita seuraavasti: 1. Tiedottaa kaikille IBC-jäsenille tapahtumista paikallisten, alueen, lohkon ja Y’s Men’s World – lehtien kautta. 2. Päivittää IBC-hakemistot käyttämällä sähköpostia ja internetiä tehokkaasti. 3. Etsiä tapoja voittaa kielimuuri. Usein on helpompi kääntää kirjoitettu kuin puhuttu lause. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että erilaiset kokoukset, suuret ja pienet, ovat hedelmällisintä maaperää veljeskiltojen synnylle. Tämä on totta etenkin solmittaessa kolmen tai jopa neljän killan yhteyksiä.

   

  alkuun

  Y-kirje Silvyalle

  Ehkä emme aikaisemmin osallistuneet Y-tiedotteen kautta, mutta seuraamme aina Y-liikkeen tapahtumia sinun kauniilta sivuiltasi. Haluaisimme jakaa viimeisestä elvyttämiskokouksestamme hetken hiljaisuuden jälkeen. Huhtikuussa päätimme aloittaa joitakin uusia projekteja, kuten säännöllisen kirpputorin tai autotalli kaupan, ei ainoastaan sen tavanomaisessa tarkoituksessa vaan lisätä työttömien aktiivisuutta NMKYn nuorien keskuudessa. Erityisesti niitä keillä on taiteellisia taitoja ja eivät löydä paikkaa jossa esitellä töitään. Tämä oma-aloitteisuus rahan keruussa johti myyjäisiin, joissa jäsenet auttoivat. Tämä liitettiin ohjelmaan nimeltä "The Samaritan Purse". Horyan johdolla saimme Egyptiin erityisen päivän apua tarvitseville lapsille kunnassamme. Meidän Y-kiltamme Minia kutsui noin kahdeksansataa lasta, myös orpoja ja vammautuneita. Tarjosimme heille esityksiä ja lahjoja "Onnellisen lapsen tähden" teeman alla.

  alkuun

  Parantaaksemme parasta
  Making The Best Better

  ANDY HAMILTON TOF-KOMITEA

  TOF-projekteilla on hyvin kadehdittava tausta. Useimmat käynnissä olevat projektit tukevat pakolais ohjelmia, nuorison työllistämistä, lasten hyvinvointia ja kunnallista terveyttä. Yli kolme miljoonaa dollaria on lahjoitettu 150:n projektiin 60:ssa maassa viimeisen 30 vuoden aikana. Lisäksi kansainvälinen presidentti voi vapauttaa 5000$ asti vuodessa hätä tarpeisiin. Yli prosenttia ei saa käyttää hallinnollisiin kuluihin ja toistaiseksi kulu on ollut huomattavasti alle prosentin. Rahan oikeinkäytön takaamiseksi TOF -projektien PITÄÄ: olla suorassa yhteydessä apua tarvitseviin tai niihin jotka heitä auttavat, kehittää köyhien elämänlaatua, olla "itse apu", taata ohjausta projektin loppuun suorittamisen jälkeen. Lahjoitettu raha menee harkiten valittuihin kohteisiin. Kohteiden pitää olla paikallisen tai alueen NMKY:n hyväksymiä, TOF komitean arvioimia, Kansainvälisen neuvoston hyväksymiä ja raportointi pitää taata työn etenemisestä ennen kuin voidaan harkita kohteeksi. Suurin osa aloitetuista projekteista on loppuun suoritettu onnistuneesti. Muutamissa tapauksissa raporttia ei saapunut (joskus sodan takia), mutta jälkitieto yleensä näytti, että työtä on jatkettu vastoinkäymisistä huolimatta.

  Kuinka voimme kehittää tätä kadehdittavaa tulosta?
  Kansainvälinen Neuvosto hyväksyi tänä vuonna muutoksen nykyiseen Time Of Fast teemaan "Rakentaa ihmisten tulevaisuuksia", josta tuli "Rakentaa rauhallista tulevaisuutta". Tämä tuo Time Of Fast teeman lähelle koko järjestön teemaa "Sano Ei Väkivallalle". Mitä tämä merkitsee Time Of Fast:n tulevaisuudelle?
  Tuore kirja, Älä tee vahinkoa: Kuinka kehitysapu voi tukea rauhaa tai sotaa? Kirja käsittelee yksityiskohtaisesti kuinka kansainvälisten tukijärjestöjen pitäisi työskennellä yhdessä molempien sekä virastojen, että yhteiskuntien kanssa, jossa laajennetaan yhteiskunnan vahvuuksia. NMKY:llä on historiaa työskentelystä paikallisten ihmisten kanssa kehitettäessä kunnallista johtajuutta. Voimme kuitenkin tehdä enemmän yhteyttäessä tukiohjelmiamme toisten järjestöjen kanssa jotka toimivat samalla tavalla. Laajentamalla rauhanomaisia ratkaisuja ja hajauttamalla hyötyä läpi yhteiskunnan, kuin tukea vain jotakin tiettyä ryhmää yhteiskunnassa. Jotkut TOF -projektit, jotka ovat alkaneet tänä vuonna toteuttavat jo tätä suunnitelmaa. Esimerkiksi projektilla 01-05 (Terveyttä kaikille, Porto Alegre, Brazil) on tietty päämäärä saavuttaa estävää ja terapeuttisia projekteja ja kasvattaa vuoropuhelua yhteisössä. Kuten myös projekti 02-07 (Kokonaisvaltainen kehitys, Ponani, India) pyrkii eheyttämään välttämättömiä terveydenhuollon osia ja laajentaa tietoisuutta muista järjestöistä alueella. Erityisesti avuntarjoajien aktiviteetteja pitäisi hallinnoida järjestävä yhteistoiminnallinen ohjelma, kuten jätehuolto, suunnittelu ja työvälineiden käyttösuunnitelma yhteisillä tavoitteilla, kuten massa immuniteettisuoja. Yksi tapa jolla Y-liike voisi tehdä tämän on luoda tietopankki kehityksestä killan alueella. Tämäntapaiset projektit tekevät järjestöstämme tunnetun maailmalla.

  alkuun

  Nuoriso valitsi

  Kansainvälisen nuorisokokouksen osallistuja valitsivat edustajakseen Intialaisen Aparna G. Menonin jatkaakseen Tanskalaisen Lise Dalsgaardin työtä. Nanami Inada Japanista vietti työntäyteläisen vuoden pääkonttorissa Genevessä, upeana lisänä tiimissä. Hänestä Seuraava Youth Intern on Chung, June-Ho, Koreasta.