Miksi kana ylitti tien?


PROFESSORI: Koska kana halusi päästä tien toiselle puolelle.

ARISTOTELES: Kanojen luonteeseen kuuluu ylittää tie.

KARL MARX: Koska kana oli riiston kohteena tällä puolen tietä.

KAPITALISTI: Koska kana sai munistaan paremman hinnan toisella puolella tietä.

CAPTAIN KIRK: Mennäkseen rohkeasti sinne, minne yksikään kana ei vielä ole mennyt.

LOUIS FARRAKHAN: Katsohan, tie edustaa mustaa miestä. Kana ylitti tien kävelläkseen mustan miehen päälle ja painaakseen hänet yhä syvemmälle.

ZEN-MUNKKI: Kana ylitti tien vain sinun likaisessa mielessäsi.

RICHARD NIXON: Kana ei ylittänyt tietä. Toistan: kana ei ylittänyt tietä.

MACHIAVELLI: Kana ylitti tien. Ketä se kiinnostaa?

FREUD: Se seikka, että sinua kiinnostaa kanan tien ylitys, osoittaa alitajuisen minäsi epävarmuuden.

BILL GATES: Olen juuri julkaissut Kana 2000-ohjelman ja se munii minulle kultamunia.

EINSTEIN: se riippuu siitä koordinaatistosta, joka valitaan: joko kana ylitti tien tai tie alitti kanan.

HEMINGWAY: Kuollakseen, sateessa.

BILL CLINTON: Miten määritellään 'ylitti'? Sitä paitsi, en koskaan, kertaakaan, koskenut tuohon kanaan.

ANDERSEN CONSULTING GROUP:
Sääntelyn purkaminen kananpuoleisella tiellä uhkasi sen dominoivaa markkinapositiota.Kana kohtasi merkittäviä haasteita voidakseen kehittää kompetenssiaan johtavan aseman varmistamiseksi. Andersen Consulting kehitti partnershipin asiakkaansa kanssa auttaakseen sitä määrittämään sen jakelustrategian implementoinnin. Käyttäen kanojen integroitua munitusmallia (KIMM), Andersen Consulting auttoi kanaa, sen tietokantaa, prosesseja, kokemusta ja kapitaalia tehostamaan kanan omistaman henkilökunnan ja teknologian kokonais-strategiaa ja johtavaa asemaa muutoslähtöisyyden puitteissa. Andersen Consulting kutsui koolle maan parhaat kanat ja tie-analyytikot, jotka yhdessä Andersen Consultingin asiantuntijoiden sekä muiden johtavien kuljetusalan ammattilaisten kanssa ratkoivat kaksipäiväisessä kokouksessa kaikki uhkaavat markkinaongelmat, jolloin samalla voitiin hyödyntää saumattomalla tavalla kaikkien osanottajien synergiaaa, jotta saavutettaisiin ne implisiittiset päämäärät, jotka koko kanayhteiskunnan tiestölähtöiset munitusintressit vaativat. Kokous pidettiin miellyttävässä puistomaisessa ympäristössä, joka mahdollisti strategiapohjaisen ja teollisuusorientoidun asenteen rakentuen selkeän ja hyvin hahmotetun markkinaviestin ympärille, joka suuntautui kanan mission, vision ja ydinarvojen mukaan.