Klipsteinin lait


YLEISTEKNIIKKAAN SOVELLETTUNA:

 1. Patenttihakemuksen sisäänjättöä edeltää viikon ajanjaksolla samanlainen hakemus, jonka on tehnyt tuntematon kilpailija.
 2. Toimitusaikojen varmuus on kääntäen verrannollinen aikataulun kireyteen.
 3. Mitat ja muut tiedot ilmaistaan aina vähiten käyttökelpoisella tavalla. Esimerkiksi nopeus ilmaistaan peninkulmina pitkässä viikonlopussa.
 4. Määrämittaan katkaistu metallilanka osoittautuu aina liian lyhyeksi.

PROTOTYYPPIEN VALMISTUKSEEN JA TUOTANTOON SOVELLETTUNA:

 1. Toleranssit kasautuvat yksisuuntaisesti kohti kokoonpanon hankaluuden maksimaalista astetta.
 2. Jos hankkeessa tarvitaan n komponenttia, niitä on varastossa n-1 kappaletta.
 3. Moottori pyörii pääsääntöisesti aina väärään suuntaan.
 4. Toimintavarma virtapiiri saa muut toimimaan epävarmasti.
 5. Sulakkeen suojaama transistori pitää sulakkeen ehjänä palamalla ensin.
 6. Vika ilmenee vasta laitteen läpäistyä lopputarkastuksen.
 7. Ulkopuolelta ostettu laite täyttää speksit niin kauan ja vain niin kauan kunnes se on käyttöön otettaessa tarkastettu.
 8. Kun suojakannen viimeiset kuusitoista ruuvia on irrotettu, huomataan, että väärä suojakansi on avattu.
 9. Kun suojakansi on kiinnitetty kuudellatoista ruuvilla, huomataan, että tiivisterengas on unohdettu.
 10. Kun laite on koottu, työpöydältä löytyy ylimääräisiä osia.