Sanakirjan rekisteröinti  /  Registering a dictionary

Kirjoita seuraavat tiedot. Paluupostissa saat s-postiin tilinumeron,
johon voit maksaa rekisteröintimaksun.
Voit myös maksaa Paypal-tilille.
Please enter the information. In the return mail, you will receive an account number,
where you can pay the registration fee.
You can also pay for a Paypal account.
Sanakirjan aktivointitunnukset lähetetään välittömästi tämän jälkeen.
The activation codes for the Dictionary are sent immediately afterwards.
Tämä rekisteröinti luo vain sanakirjaohjelman aktivointitunnukset,
sitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
This registration only generates activation codes for a dictionary program,
it is not used for any other purpose.
Pakollisia täyttökenttiä ovat: Etunimi-, Sukunimi-, ja Email-kenttä.
Mandatory fill fields include: First name, Last name, and Email.Etunimi / First name: Sukunimi / Last name:

Osoite / Address:

Email:

Viesti / Message:  

Rekisteröintimaksu vain 1 €
The registration fee only 1 €
email:  ensio.tarvainen(at)gmail.com 

Pay here for my Paypal account
Maksa tästä PayPal-tilille