Markkinatalous johtaa lisääntyvään alkoholin väärinkäytöön


Alkoholin kulutus on viime vuosikymmeninä noussut, ja nousu jatkuu. Lisääntyvä kulutus johtaa lisääntyvään alkoholismiin ja sen kielteisiin seurauksiin. Miksi kulutus koko ajan nousee. Yleensä syytetään yksilöä ja hänen heikkouttaan. Mutta syy on markkinatalouden kovista lainalaisuuksista, jotka ajavat yhteiskuntaamme syvemmälle alkoholin väärinkäytöön.Mekanismi on seuraavanlainen:

 

Ihmisillä on voimakas halu olla yhdessä toistensa kanssa. . 

 
Kaupungistuneessa yhteiskunnassamme tarvitaan erityisiä tiloja tähän sosiaalisen kanssakäymiseen. Tarvitaan julkinen tila - käytännössä ravintola tai oluttupa. 

 
Meidän yhteiskunnassamme ravintolan täytyy myydä enemmän jaenemmän alkoholia kannattaakseen. Jos asiakkaat tulisivat ravintolaan vain juodakseen muutaman kahvikupin ja istumaan kaksi tai kolme tuntia, ei ravintola saisi tarpeeksi tuloja. Vuokrat hyvillä liikepaikoilla ovat korkeat.

 

Mutta mikseivät ihmiset voisi istua katukahviloissa niin kuin Välimeren maissa?


 
Ravintoloiden välillä vallitsee kova kilpailu. Kaikki yrittävät saada asiakkaan tilaamaan niin paljon kuin mahdollista. Tämä johtaa siihen, että koko ravintolakulttuurimme muuttuu entistä humalahakuisemmaksi. Alkoholin suurkuluttajat ovat se ryhmä, jorka määräävät mikä kapakka jatkaa ja mikä menee konkurssiin..

Mutta miksi meidän tarvitsee juoda nimenomaan alkoholia?

Mitä voimme tehdä?

restauranglivet


Pitääkö meidän palata takaisin menneisyyden suurperheisiin, aikoihin , jolloin perheenjäsenet ja sukulaiset olivat tärkeimmät ihmiskontaktimme? Vai tuleeko meidän lähentyä uskontja ja etsiä sosiaalisia kontakteja hengellisistä kokouksista tai moskeijasta? Vai pitäisikö meidän olla yksi kotona katsomassa televisiota tai surffailla Internetissä. Ei, meidän tulee asettaa rajat markkinataloudelle: Niin, että talous palvelee meitä, emmekä me taloutta. Meidän tulee muuttaa lakeja. .

Jos me kerran tarvitsemme ravintoloita tarjoamaan ihmisille julkisen paikan sosiaaliselle kanssakäymiselle, niin meidän täytyy myöntää tämä asia. Ravintolat voitaisiin jakaa kahteen ryhmään, ruokaravintoloihin ja seurusteluravintoloihin. Rukaravintolat saisivat katteensa ruuan myynnistä. Sitävastoin seurusteluravintolat eivät saisi ottaa mitään voittoa alkoholin myynnistä. Ne saisivat tulonsa siitä, että asiakkaat maksavat ravintolassa sisällä olosta. Tällaisessa ravintolassa alkoholijuomat eivät tietenkään olisi ilmaisia, mutta niiden myynti ei lisäisi ravintolan katetta, vaan periaate olisi todella maksaa sisälläolosta. Näin ravintolakulttuurimme muuttuisi pikkuhiljaa raittiimmaksi. Jopa ne ihmiset, jotka eivät jaksa ryypätä voisivat alkaa viihtyä ravintoloissa ja ravintoloista voisi tulla entistä tarkeämpiä paikkoja sosiaaliselle kanssakäymiselle. Ravintolamme alkaisivat muistuttaa enemmän Välimerenmaiden kahviloita.
 


Tyypillinen kahvila Ranskassa
 
 

LIITTEET: Usein ihmetellään miksei meillä voi olla samanlaista kahvilakulttuuria kuin Välimeren maissa. Vastaus on korkeissa vuokrissa joita Pohjoismaissa joudutaan maksamaan hyvistä liikepaikoista. Rakentaminen täällä on kallista, ja kahvilan täytyy säästä johtuen sijaita sisätilassa. Ehkä osa ravintolarasismista selittyy yksinkertaisesti sillä, että etelän maista tulleet eivät ryyppää ravintolassa suomalaisen perinteen mukaisesti eivätkä näin ole ravintoloille hyviä asiakkaita.
Takaisin
 

Alkoholi on hyvä tuote ravintoloille koska se on diureetti, eli se poistaa nestettä enemmän elimistöstä kuin juodessa esimerkiksi keskiolutta elimistöön tulee. Vessassa tarvitsee siis juosta. Alkoholi sopii myös seurustelujuomaksi, sillä se vähentää pelkoja ja ahdistusta. Tätä kautta se myös helpottaa nuorten (alle 26v.) arkuutta ottaa kontakteja vastakkaiseen sukupuoleen. .
Tillbaka
 

mailto:mikko