Suomen kiroilun ystävät

Svordomarnas vänner I Finnland

SAATANA, KIROILU - VITTU - VAPAAKSI! PERKELE!!!

Mielestämme kiroilu tulisi vapauttaa ja näin edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Kiroilun kieltämiseen ja rajoittamiseen liittyy aina vallankäyttö. Ajattele seuraavia tilanteita:

Armeijassa sotilasarvoltaan ylempi saa kirota sotilasarvoltaan alemmalle. Suora osoitus vallasta ja alistamisesta.

Kouluissa oppilaat eivät saa kiroilla opettajien kuullen. Tämän tarkoituksena on opettaa oppilaille alistumista ja säilyttää opettajan valta ja auktoriteetti. Ennen oppilas voitiin erottaa lukiosta, jos hän sinutteli opettajaa - vaatimus teitittelystä on perinteinen vallan osoittamisen muoto. Sinuttelu taas edistää tasa-arvoa.

Perinteisesti lapset eivät ole saaneet kirota vanhemmilleen. Ennen katsottiin, että lasten täytyy täysin alistua vanhempiensa tahtoon ja olla heille täysin kuuliaisia. Kuri oli kova ja lapsiin kohdistuva perheväkivalta eli piiskaaminen oli yleistä ja hyväksyttyä.

Työelämässä esimiehille kiroilu on ollut pannassa. Esimiehet kyllä ovat saaneet kirota alaisensa.

Kiroilun kieltämisessä on siis kyse ihmisten nöyryyttämisestä ja vallankäytöstä. Kieltämällä kiroilun, kieltäjä samalla kieltää alistetun vapaan tunneilmaisun, ja käskee kiroajaa kärsimään hiljaa ja tukahduttamaan tunteensa.

Kiroilun kieltämisessä on ollut selkeästi kyse myös yhteiskuntaluokkien valtasuhteista kun porvarillinen sääty on kieltänyt työväestöltä kiroilun ja edellyttänyt tältä täyttä nöyryyttä.

Tämä suhde tulee esille myös vanhassa vitsissä missä työväestön edustaja, rakennustyömies oli haastettu oikeuteen kiroilusta julkisella paikalla. Tuomari kysyi syytetyltä: Syytetty Virtanen, todistaja rouva Högström väittää teidän kiroilleen kovaäänisesti viemärirakennustyömaalla Puistokadulla rouva Högströmin kävellessä ohitse. Myönnättekö syyllistyneenne kiroiluun? Virtanen vastaa. En myönnä, kyseisessä tapauksessa sanoin vain "Kalle kiltti, voisitko olla kaatamatta sitä kiehuvaa tervaa niskaani."

Kiroilun kieltämisen poliittinen merkitys on siinä, että köyhempää väestönosaa pyritään nöyryyttämään. Jos pienituloiset eivät ole nöyriä, niin he voivat alkaa vaatia myös samanlaisia tuloja kuin rikkaat. Tuloerojahan perustellaan sillä, että rikkaat ovat yhteiskunnalle arvokkaampia ja tärkeämpiä, parempia ihmisiä, ja näin ollen heille kuuluu parempi palkka. Nyt jos mennään tasa- arvoisempaan yhteiskuntaan, myös palkkaerojen tasoittamista aletaan vaatia. Tasa-arvoistumisesta on kuvaava esimerkki Yhdysvalloista, jossa baarien tarjoilijat eivät enää herroittele asiakkaitaan sir tai mister sanoilla vaan katsovat luottokortista asiakkaan etunimen ja kutsuvat asiakasta sillä. Tällainen edustaa ajattelua, jonka mukaan asiakas ja palvelutyöntekijä ovat yhdenvertaisia.

Espanjalainen nobelkirjailija Camilo José Cela on tunnettu kiroilun ystävä. Hän on mm. Koonnut paksun sanakirjan espanjalaisista kirosanoista.

Cela5.GIF - 8270 Bytes




Hän myös kiroilee julkisesti ja espanjalaiset jännittivät hänen esiintymistään nobelien jakojuhlassa - kiroileeko hän tapansa mukaan myös siellä?

Populuksen etusivu


Postia yhdistyksellemme