Välkommen till Jyckegården!
Molly på gåsjakt

Min målsättning är att föda upp sunda och
friska labradorer som är samarbetsvilliga,
har bra koncentrationsförmåga och stor arbetslust.
Jag sätter mentalitet och jaktegenskaper före utseende,
men de ska vara funktionellt byggda och tåla
att arbeta under en hel dags jakt
- också under mera krävande förhållande.