[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
   
 
 
Hae sivuiltani:
[Apua]
Normaalille sivulle

1.c Sienten tunnistusvihjeitä


Koivulahoruskas - Pluteus atricapillus,, P. cervinus (tästä klikkaamalla tulee uuteen ikkunaan Raija Tuomaisen ottama valokuva samasta sienestä)

Yleistä

Joidenkin sienten tunnistus on ongelmallista. Olen tehnyt itse pieniä tunnistusvirheitä. Tämä sivu on ikään kuin muistiinpanoja, jotta itse ja tämän sivun lukija voisi jatkossa välttyä erehdyksiltä. Sivua voi käyttää esim. vuosilistojen apusivuna. Sienet on listattu vuoden 2001 listan kaltaisesti, mutta enemmän sienityyppejä painottavasti.

Sienestys on kuin "salapoliisityötä". On "epäiltyjen" lista, josta todisteiden valossa pudotetaan vähitellen "syyttömiä" pois, kunnes "syyllinen" löytyy. En ole kaikissa kohdin tässä onnistunut, sillä osassa tapauksissa en tunnistanut varmuudella edes lajiryhmää.

Syötävien sienien metsästyksen ohella olen listannut syömäkelvottomia sieniä, sillä syömäkelvottomien sienten tunteminen helpottaa ruokasienten tunnistamista. Omasta kokemuksestani seuraavat lajiryhmät ovat erityisen hankalia tunnistettavia lajikohtaisen tarkasti (koska kaikkien lajien kohdalla lajitarkka tunnistus on tavalliselle sienestäjälle käytännössä mahdotonta ja tarpeetonta, olen maininnut sieniryhmiä, joita en tarkemmin analysoi):

Varmemmat tunnistukset ovat vuosilistoissa ja epävarmemmat sivulla 1b. Minun on täysin mahdotonta tunnistaa kaikkia löytämiäni sieniä lajitarkasti seuraavista syistä:

  1. Joko sieni löytyy vain jostakin tieteellisestä julkaisusta tai
  2. ainakin sellaisesta kirjasta, jota juuri ei ole käsillä tai sitä ei ole edes kirjastossa tai
  3. sen lajiominaisuudet ovat epäselvät, eikä se näytä osuvan oikein mihinkään lajiin tai
  4. sen varmimmat tuntomerkit ovat mikroskooppiset (minulla ei ole mikroskooppia), eikä niistäkään aina saa selvyyttä.

Minulla on syksyisin pieni rasia täynnä sieniä, joita pyrin vielä tunnistamaan niin kauan kuin sienet eivät ole totaalisen pilalla! Suurin osa tunnistamattomista sienistä on erilaisia seitikeitä. Tein seitikeistä erillislistan, jossa luettelen yli sata seitikkilajia.

Yleisenä toivomuksenani on, että saisin vihjeitä itselleni enemmän tai vähemmän epävarmasti tunnistettujen tai kokonaan tunnistamatta jääneiden sienten tunnistamiseen. Mikäli haluat itsellesi tekemistäni havainnoista "minikirjan", tästä sivusta on lähinnä tulostettavaksi tarkoitettu pitkä versio. Laitoin mukaan lähdesivun, sillä viittaa siihen usein. Poistin sivujen pitkät aiheluettelot.

[Alku]

Tunnistusvihjeitä ja -ongelmia

Kotelosienet, hytykät (hyytelösienet), kääväkkäät ja kupusienet

[Alku]

Tatit

[Alku]

Rouskut

[Alku]

Haperot

[Alku]

Kehnäsieni ja seitikit

Kehnäsieni ja syötävät seitikit
[Alku]
Syömäkelvottomat ja myrkylliset seitikit
[Alku]

Valmuskat

[Alku]

Vahakkaat ja malikat sekä eräät valkoiset sienet

[Alku]

Muut helttasienet

[Alku]

Sienisivujen lähteet

Yleistä

Luettelen tällä sivulla lähteinäni käyttämät kirjat ja WWW-sivut sekä linkittämäni WWW-sivut. Käsittelen hieman sivun lopussa myös lähteissä olevia valokuvia ja piirroksia.

WWW-sivut

Olen linkittänyt sienisivujen uudet ikkunat seuraaviin sivustoihin:

Näiden kahden sivuston lisäksi olen linkittänyt seuraaviin yksittäisiin sivuihin tai kuviin:

Muita lähteinä käyttämiäni WWW-sivuja:

[Alku]

Kirjat

[Alku]

Sienikuvat

WWW-sivujen kuvien yleisenä ongelmana on kuvien pakkaamisesta johtuva suttuisuus, joten on syytä tutkia myös sienikirjoja. Sienikirjoissa on usein hyviä kuvia sienistä, mutta joissakin tapauksissa sienet on kuvattu valaistusolosuhteissa, jotka eivät anna oikeutta sienten väreille. Virheenä on lähes poikkeuksetta liian kirkas auringonvalo, joka tekee sienistä liian vaaleita, useimmiten liian kellertäviä. Olen havainnut saman ongelman myös eräiden ulkomaisten WWW-sivujen valokuvissa. Joskus valokuvat ovat liian tummia, mutta tällaisissa tilanteissa värivirhe on yleensä pienempi kuin päinvastaisissa tapauksissa. Annan listan muutamista erinomaisista ja huonoista sienikuvista sekä lyhyen kokonaisarvion eri sienikirjojen kuvista (viittaa tunnistusvihjeissä useimpiin alla mainittuihin kuviin):

[Alku]