Olen tehnyt seuraaviin aihe-alueisiin liittyviä sivuja:

  1. Esittely: Esittelysivut (itseni ja tekemisteni yleisesittelyä).
  2. Kristillisyys: Kristillisiä mielipidesivuja ja Rippikoulu.
  3. Tietotekniikka: CSS-opas, Help pages for HTMK-Kit (engl. koodieditorille tehdyt lisävalikoihin liittyvät ohjesivut) ja Sekalaiset tietotekniset sivut.
  4. Tietokonetaide/-piirrokset: Piirroksiani - My drawings (kaksikieliset sivut, joissa esittelen piirroksiani ja erästä piirrosohjelmaa).
  5. Luonto: Tapio Markula luontosivut (ne käsittelevät metsäsieniä ja ketokasveja).

Osa on aivan itsenäisiä aihepiirejä, joita voi ajatella lähes itsenäisinä sivustoina. Jotkut aihepiirit sen sijaan liittyvät jossakin määrin toisiinsa ollen lähinnä tiettyyn aihealueeseen liittyviä alisivustoja.

Itsenäisin sivukokonaisuus on luontosivut, joilla ei ole mitään liittymäkohtaa muihin sivuihin.

Lähes toisistaan riippumattomia aihepiirejä ovat esittelysivut, kristilliset mielipidesivut, rippikoulusivut ja piirrossivut. Esittelyisivuissa on muutamia kaikkia sivuja koskevia yhteisiä sivuja. Piirrossivuissa on joitakin kristillisaiheisia kuvia.

Tietoteknisissä sivuissa on eniten liittymiä toisiinsa. Vaikka CSS-opas on hyvin itsenäinen sivukokonaisuus, sitä täydentää merkittävässä määrin Help pages for HTML-Kit -sivut, sillä niissä on mukana mm. HTML- ja CSS-taulukoita. Em. opassivut ovat muussa suhteessa sangen itsenäinen sivukokonaisuus.

Sekalaiset tietotekniset sivut ovat nimensä mukaisia. Maininnan arvoinen CSS-opasta ja HTML-Kit -ohjelmalle tekemiäni ohjeita täydentävä asiakokonaisuus on PHP-koodauksen käsittely.