Sivujen kopiointi:

Sivuillani olevien kuvien käyttämiseen tulee pyytä lupa. Mikäli niitä halutaan käyttää, niissä tulee näkyä seuraava tieto:
Tapio Markula, http://netti.nic.fi/~tapio1 (+ mahdollisesti kuvan nimi, mikäli sille on annettu jokin nimi) joissakin seuraavista kohdista:

Jos käytät kuvaa muussa kuin em. tarkoituksessa, ota yhteyttä (lisää osoitteeseen nimeni, Tapio.Markula).


Copyrights:

You are not allow to use any images in any purpose without my permission. You must put following information:
Tapio Markula, http.//netti.nic.fi/~tapio1 (+ the name of picture, if I have mentioned it - this is however voluntary) at least in one of the following places (ALT-text is not enough):

If you want to use images in other connection, take contact to me (add to the address my name, Tapio.Markula).