VUOKRALLA VAI OMASSA ?                 alkuun tästä   (Päivitetty syksyllä 2004)

Yhä uudestaan törmään sellaiseen harhaiseen näkemykseen, että vuokralla asuvat olisivat jotenkin "maksavan kansanosan", kuten eräs alan ammattilainen asian ilmaisi, siivellä eläviä. Tosiasiahan on, että yhteiskunta tukee verovaroin omistusasumista huomattavasti enemmän kuin vuokralla asumista. Esimerkiksi Pikipruukin asunnoissa aivan kaikki kustannukset on sisällytetty vuokriin.

Uusista työpaikoista valtaosa on "epätyypillisiä" eli osa- ja määräaikaisia. Aivan varmoja työpaikkoja ei ole lainkaan. Vaikka pankit taas tyrkyttävät lainoja, on varsin viisasta pidättäytyä kymmenien vuosien asuntovelkakierteeltä - muistammehan vielä mitä tapahtui vajaa kymmenen vuotta sitten?

Vaasan kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Pikipruukki toimii omakustannusperiaatteella. Se ei siis tuota voittoa mutta ei myöskään aiheuta kaupungille lainkaan kuluja, tarkkaan laskien kaupunki "tienaa" välillisesti yli miljoonan vuodessa. Pikipruukin taloilla on omat talousarviot ja korjausrahastot - kunkin talon kaikki kulut sisällytetään sen vuokriin. Taloissa asioista päättävät pitkälle asukastoimikunnat, jotka lähinnä vastaavat asuntoyhtiöiden hallituksia. Talojen kesken suorittaa Pikipruukki pääomakulujen tasausta siten, että uusimpien talojen pääomakuluista sälytetään alussa osa vanhimpien "velattomien" talojen kontolle. Näin myös uusissa taloissa voi asua kohtuuhintaan.

Vaasassa rakennetaan omistusasumiseen tarkoitettuja omakotitontteja vuosittain noin 60 - 100. Yhden omakotitontin kustannukset kaupungille ovat n. 20 000 €/tontti.

Vuokra-asuntoihin kaupunki ei periaatteessa sijoita senttiäkään. Kaupunki ei voi kilpailla omakotitonttien koossa ja hinnassa maaseudun kanssa. Kaupungin kannattaa sijoittaa vajaakäytössä oleivne taajamiensa viihtyisyyteen. Siellä on jo kaikki palvelut kerran verovaroin rakennettu!

On Vaasan kilpailuetu, että vuokra-asuntoja ei jostain syystä juuri lainkaan rakenneta maaseudulle.

Pikipruukin tuotanto on keskittynyt kerrostaloihin, mikä tietenkin onkin oiva kaupunkimainen asumismuoto. Suuremmat lapsiperheet ja maalta joskus muuttaneet ihannoivat kuitenkin omakotiasumista.

"Oman" talon voisi myös vuokrata. Kuopiossa on pystytty rakentamaan omakustannusperiaatteella pientaloalue, jossa talon vuokra on n. 500 €. Talot on rakennettu melko tiiviiseen ryppääseen ja taloilla on yhteisiä toimintoja. Olisiko tässä mielenkiintoinen vaihtoehto myös Vaasaan ? Eikö täällä osata vai asenteetko ovat esteenä? Että nyt omakotitaloja vuokratuotantoon!

Vuokra-asuntotuotanto on pitkälti valtion asuntorahaston ARAn varassa. ARA kuitenkin hankkii varsin kalliin rahansa vapailta markkinoilta (Irlannista!). Koska pitkäaikaisia lainoja saa jopa halvemmalla pankista kuin ARAlta niin esitinkin, että Pikipruukin aloittaa omarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon niin kauan kuin asuntopulaa on.  (Tätmä toteutettiin Pikipruukissa - mm Pitkänlahdenkatu 33-35 - nyttemmin on uustuotanto lopetettu).  Näin saimme korkealuokkaisia ja kohtuuhintaisia asuntoja vaasalaisille ja tänne mielellään muuttaville. Vaasa on hyvä paikka asua ja yrittää.

Tapio Osala (vihr.)

Pikipruukin hallituksen jäsen