Yrkesfiskare Bertel West är ordförande för Sundom Fiskargille rf (=yrkesfiskarenas organisation) (text o bild Tapio Osala)  

TUORETTA KALAA KALARANNASTA  KEVÄÄLLÄ 2005  Katso tänne?  

Ute i Sundomskärgården med Sundomfiskaren Bertel West 28.1.2003 och 21.7.2001  SUOMEKSIoch till Rönnskären 18-19.8.2003

 

Fisk från Fisktranden igen! Tittahit


Fisketur till Rönnskären 18-19.8.2003 med Roger o BertelStart: Från Långskär fiskehamn (Vasa, Sundom) tas isen med

Båten packas

Fråns Bertels fiskeläge i Storbodan hämtas nät och andra redskap

Roger o Bertel funderar vilka nät som skall medtas

Båten är färdig

Ut till Rönnskären!

Nästan framme - Fyren och  fd fyrväktarhuset på Rönnskär

En del av näten läggs ut av Roger innan vi kommer till
Storsanden där Bertels fiskarbastu finns
Roger lägger ut nät

Gåsgrund passerades.

Storsanden i sikte

Fiskarbastu på den idylliska  Storsanden

Någon "konstnär" har av någon anledning lagt upp en gammal remmare
som prydnad- ser inte någon vidare vackert ut...

Månlandskap på Storsanden


Bertel o Roger reparerar fiskarbastun på Storsanden


Skymning vid Storsanden i Rönnskärs arkipelag - till morgondagen lovas sämre väder...
DIMMA OCH TILLTAGANDE SYDOSTLIG...


Vinden ökade på natten och vid skymning måste vi åka ut för att få upp näten före eventuell storm. Dimman var tjock o det var inte lätt att hitta näten.


                                          Om ett par timmar klarnade himmeln och vinde avtog.

                                          Sik hade varit i farten....


Roger sorterar siken i båten och lägger is på fisken

Fisken rensas genast när man kommit iland och is läggs på

I Långskärs fiskehamn väger Bertel fisken och skriver forsedel färdigt innan han för fisken till ett Sundomrökeri. Roger bär ny is på siken.
I Saluhallen hämtar sedan vasabor den färdiga produkten - den ypperliga delikatessen i Vasatrakten - den RÖKTA SIKEN28.1.2003 i Sundom Skärgård (Vasa)Bertel West,  fiskare.

 I  horisonten syns röken  av kraftverk i Vasa, VasklotStorbådan - West
Bertels fiskeläge Storbådan, Sundom skärgård.  Bertel efter minkspår. Minken lär inte vara långlevad på Bertels tomt. Bertel tycker att fåglarna o naturen är viktiga men att minken inte tillhör i skärgårdsmiljön...
vak
Särmaneula
Havsnål (få finska siloneula) förekommer i Sundon Skärgård. Blir c 10 cm lång - som en miniål.
Sik, abborre, gädda, lake, mört, nors, rötsimpa, gärs och havsnål fick vi som fångst.
Måsar och trutar har under senaste tio åren börjat övervintra och även de fick sin portion av fiskefångsten. På isen syntes en flock orrar - kanske 20 stycken. Havsörn syntes inte den här gången men är inte ovanlig syn på Sundomisen.


Bertel 21.7.2001 

        

VAASALAISEN KALASTAJAN BERTEL WESTin kanssa Sundomin  saaristossa kalassa 21.7.01 Bertel on Sundomin ammattikalastajayhdistyksen puheenjohtaja.       

Med Bertels ”storbååtin” anländer vi  till Bertels fiskeläge i Storbodan.

 Bertelin ”Isollaveneellä” saavutaan ensiksi Bertelin kalamajalle Storbodaniin.

                    

och sedan med den mindre fiskebåten far vi  och vittjar sikfällan vid Gåsgrund.

 Pienemmällä veneellä sitten mennään Gåsgrundin lähelle siikarysälle

          

Några sikar, en flundra och två laxar hade simmat i fällan.  Siikoja, kampela ja pari lohta tuli saaliiksi.

Bertel West är aktiv Sundom fiskargillet. Gillet är exemplarisk med sin talkoanda och stora satsningar inom restaurering av fjällfiskens lekplatser. Sundomfiskarna har under många år planterat stora mängder t.ex  lake och sik.  Laken har  numera pga deras insatser återkommit till Vasa Skärgård.

Bertel West on Sundomin kalastajayhdistyksen aktiivi. Sundomilaiset kalastajat ovat esimerkillisiä talkoohengestään ja tekevät arvokasta työtä kalojen kutupaikkojen kunnostuksessa. He ovat istuttaneet useiden vuosien ajan suuria määriä esim. madetta ja siikaa.  Made onkin palannut takaisin Vaasan saaristoon.

Paljon puhuttaja hylkeitä ei ole näkynyt vuoteen yhtään.

 ( text och foto/ teksti ja kuvat  Tapio Osala)                          

------------------------
BREV TILL LIPPONEN - KIRJE LIPPOSELLE PÅ SVENSKA- klicka!


----------------------------------------

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

EHDOTUS KALASTUSOIKEUKSIEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEKSI SUOMESSA

Rannikon ammattikalastajat joutuvat vuokraamaan kalastusoikeutensa manttaalin - eli maanomistajilta. Manttaalinomistajat siis omistavat myös vesialueet ja kalastusoikeudet.

Vapaa-ajan kalastajat ja urheilukalastajat saavat läänikohtaisia kortteja vastaan vapaasti kalastaa kaikkien vesillä.

Troolialukset saavat vapaasti kalastaa valtion vesillä.

Vaikeammassa asemassa ovat siis rannikon ammattikalastajat, jotka ovat maanomistajien armoilla. Maanomistajien ja kalastajien intressit ovat usein ristiriitaisia. Maanomistajien intresseissä on usein , varsinkin täällä Vaasan alueen maankohoamisrannikolla, rantojen ja väylien ruoppaus esimerkiksi vapaa-ajan tonttien ja veneväylien tarpeisiin. Lisäksi rannikon soiden ja metsien kunnostusojitukset, jokien ja purojen perkaukset, pengertiet yms ovat pääsääntöisesti erittäin haitallisia hankkeita kalojen kutupaikoille ( Pohjanmaan rannikon, Litorina-meren aikaiset, erittäin happamat ainekset pääsevät näin kiertoon luontaisen , maankohoamisesta aiheutuvan happamuuden lisäksi ja tuhoavat kutupaikkoja). Ammattikalastajat eivät helposti uskalla puuttua hankkeisiin edes laillisin valitusmenettelyin koska he ovat riippuvaisia maanomistajien myöntämistä kalastusoikeuksistaan.

EHDOTUS: Rannikkovesien ammattikalastusoikeuksista ( ja sivuammatti-) ja -maksuista päättävät kalastusalueetkalastajarekisterin perusteella. Kalastusalueella on jo nyt edustettuina manttaalinomistajat, urheilukalastajat, ammattikalastajat sekä valtio. Yksi ääni kullakin.

PERUSTELUT: Kalavesien hoito on ammatti- ja urheilukalastajien intresseissä ja voidaankin jättää näiden hoidettavaksi. Näin myös virkistyskalastajien edut tulevat turvatuiksi. Luonnonsuojelullisilla näkökohdilla ja kalavesin hoitotavoitteilla ei ole ristiriitaa. Kalastusalueella on riittävä asiantuntemus ja näkemys oikean ammattikalastajamäärän määrittämiseksi kullakin alueella.

Valtiovalta on katsonut, että sille kuuluu päättää tarkasti lohenkalastuksesta. Miksi ei edellä esitetyllä tavalla voisi laajentaa päätäntävaltaa yleisemmälle tasolle myös muiden kalalajien suhteen ?

Termi "kotitarvekalastaja" voitaneen poistaa käytöstä tarpeettomana.

 

Vaasassa 19.2.2000

------------------------------

Bertel West

Ammattikalastaja

Söderfjärdintie 140 B

65410 SUNDOM


Tapion Luontosivulle