Haukineva                                                     takaisin
OSA 1
Otsikko 1
Otsikko 2
Otsikko 3

OSA 2
Otsikko 1
Otsikko 2
Otsikko 3
Otsikko 4

OSA 3
Otsikko 1
Otsikko 2
Otsikko 3
Otsikko 4
Otsikko 5

OSA 4
Otsikko 1
Otsikko 2
Otsikko 3
Otsikko 4
Otsikko 5

Otsikko 6

HAUKINEVAN LINNUSTO

Haukineva on esimerkki uhanalaisesta kalan kutupaikasta Vaasassa.  Ehkä Pohjanmaan rannikon kalojen kutupaikoista on jo 90 %  tuhoutunut....  Olisi miettimisen aika?

HAUKINEVAN SUOALUE

 Gerbyn Haukineva on biotoopiltaan vaihteleva suoalue, jonka johdosta alueen kasvillisuus ja eläimistö on monipuolinen.  Lajisto nevan reuna-alueilla on monipuolisempi kuin keskialueella.  Nevan etelä- ja länsireunalla kasvaa vanhaa korpimetsää ja nevan luoteispuolella on vanha niitty.  Alueen arvo perustuu alueen luonnontilaisuuteen ja monipuoliseen eliöstöön. Haukineva edustaa maankohoamisrannikolle ominaista suotyyppiä, tulvanevaa.  Alue on vanhaa merenpohjaa, ja siellä tavataan vieläkin eräitä merikasvilajeja.  Haukineva on reunavaikutteinen suo eli nevan läpi virtaavasta purosta tulee ajoittain ravinnelisää.  Valtalajina on nevaisuuden ilmentäjä vesisara. 

Nevan luoteispuolen niityn niittykasvillisuus on umpeenkasvamisen myötä vähitellen häviämässä.  Vielä niityllä kasvaa mm. niittyleinikkiä, koiranputkea, aitovirnaa, ojakärsämöä ja puna-apilaa.  Metsäsaareke nevan pohjoisosassa on koivumetsää, jossa sekapuuna kasvaa kuusta ja mäntyä.  Metsänreunalla kasvaa mm. käärmeenkieli.

Haukinevan läpi virtaava puro laskee Isolahteen.  Puronvarsikorvessa merenlahden ja Solasaarentien välillä kasvaa mm. sudenmarjaa, kieloa, kallioimarretta, nokkosta, vadelmaa, mesiangervoa ja puna-ailakkia.  Lisäksi puronvarressa lajistoon kuuluvat pohjanpunaherukka, säderusokki ja luhtavuohennokka.  Humala esiintyy yksittäisenä karkulaisena puronvarren tervalepikossa. 

Piisami, jänis, supikoira sekä liito-orava kuuluvat Haukinevan alueen eläimistöön.  Alueella nähdään myös ajoittain hirviä.  Nevan pesimälinnustoon kuuluvat mm- taivaanvuohi, lehtokurppa sekä ympäröivässä metsässä asuvat käpytikka, puukiipijä ja harvinaiset huuhkaja ja lehtopöllö. (to:n huom: myös kurki on ainakin yrittänyt pesintää useana vuotena) Haukineva ja nevalta laskeva puro on Västervikin Verkbäckenin ohella ainoa Vaasassa mantereella sijaitseva vielä kalataloudellisesti toimintakunnossa oleva vesistö, jota merestä nousevat kalat voivat käyttää lisääntymisalueenaan. Vesistö on melko hapan, mutta pH on ainakin toistaiseksi riittävän korkea hauen lisääntymiselle.  Haukinevaan kannattaa tutustua keväällä, jolloin hauet nousevat ja kevätkasvit ovat parhaimmillaan. Myös keski- ja loppukesällä on alue tutustumisen arvoinen.

 

(lainaus eräästä luontoinventaarista)