Havsnära boende till Gamla Vasa!   (Vasabladet på sommaren 2004)        SUOMEKSI LYHENNELMÄ  

Ledande politiker och tjänstemän har fått en fix idé att exploatering av våra gemensamma stränder och parker skulle lösa Vasas problem. 

När byggandet av Gerby-Västervik –området inleddes lovades de inflyttade havsnära boende och tillgång till stränderna.  Förverkligandet har misslyckats illa och löftena har inte infriats. Tillgång till Storvikens stränder har nyligen försvårats med en ny stadsplan.  I dessa norra stadsdelar kunde man ha haft mycket havsnära boende.   

Nu har man börjat exploatera nya områden. Mest hisnande är förslaget att bebygga Vasklotskogen med höghus! Sedan följer Sunnanviks stränder, Smulterön, Brändö sund, Blåbärslandet... 

Beslutfattare resonerar att det skulle finnas i otal ”goda skattebetalare” någonstans som bara väntar på ”havsnära boende” just i Vasa och sedan skulle flytta hit gladeligen för att betala skatt. Jag tror inte på detta. 

Kommunens grundläggande idé är att sköta om sin egen befolkning; de gamla, sjuka och barn till att börja med. Just nu hamnar nödställda Vasabor köa flera veckor till läkare och till socialbyrån.  

Vi Vasabor som redan bor här behöver våra Vasklotskogar, fria stränder och grönområden. Det finns flera hundra tomma bostäder i alla kategorier i Vasa. Befolkningstillväxten har stagnerat och nybyggen innebär bara flera tomma bostäder. Varför inte göra stadsdelar med tomma bostäder attraktivare? 

I städer behövs alla stränder för hela befolkningen. Med välskötta och planerade stränder kan även bostäder i centrum, Brändö, Sunnanvik, Storviken, Derby och Västervik räknas som ”havsnära”.  På längre sikt – via kommunsammanslagningar - kommer även egnahemshusområden med privata stränder finnas inom Vasas gränser. 

Vad sägs om en insjö med båthamn mellan Prästgårdsbacken och Aspnäs?  En till båthamn vid en insjö kunde placeras vid Korsholms vallar och ytterligare en i Gamla Hamnen. Gamla Vasa kanal är vanskött och har blivit igenvuxen. Kanalen borde iståndsättas som båtfarled. Det skulle vara fint att köra med båt från Södra stadsfjärden runt Batteriudden ända till Kornäståget - Gamla Vasa längs en historisk vattenled. På kvällen kunde man ta en strandpromenad längs den uppsnyggade kanalens promenadstråk. Kunde vi alltså göra tvärtom – ta stränder dit där tomma bostäder och tomter finns färdigt? 

Kuststad Vasas största dragningskraft är stränderna – men alla bör ha tillgång till dem. Kunde vi inte låta våra stränder och parker vara i fred och göra Vasa attraktiv och dragningskraftig genom att sätta sjukvården i skick igen? 

Tapio Osala (grön) 

LYHENNELMÄ: Miksi ei viedä rantoja sinne missä asunnot, päiväkodit ja koulut on valmiina. Runsaasti asuntoja on Kappelimäen (ent Ristinummi) alueella vuokrattavana ja myynnissä. Hieno alue on ikärakenteeltaan vanhenemassa – aivan normaalia.

Kanavia on mahdollista laajentaa järviksi – vesiyhteys on rakennettavassa Vanhan Vaasan kaanalin kautta merelle asti…. Vedenläheistä asumista!