Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

 

EHDOTUS KALASTUSOIKEUKSIEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEKSI SUOMESSA

NYKYTILANNE

Rannikon ammattikalastajat joutuvat vuokraamaan kalastusoikeutensa manttaalin - eli maanomistajilta. Manttaalinomistajat siis omistavat myös vesialueet ja kalastusoikeudet.

Vapaa-ajan kalastajat ja urheilukalastajat saavat läänikohtaisia kortteja vastaan vapaasti kalastaa kaikkien vesillä.

Troolialukset saavat vapaasti kalastaa valtion vesillä.

Vaikeammassa asemassa ovat siis rannikon ammattikalastajat, jotka ovat maanomistajien armoilla. Maanomistajien ja kalastajien intressit ovat usein ristiriitaisia. Maanomistajien intresseissä on usein , varsinkin täällä Vaasan alueen maankohoamisrannikolla, rantojen ja väylien ruoppaus esimerkiksi vapaa-ajan tonttien ja veneväylien tarpeisiin. Lisäksi rannikon soiden ja metsien kunnostusojitukset, jokien ja purojen perkaukset, pengertiet yms ovat pääsääntöisesti erittäin haitallisia hankkeita kalojen kutupaikoille ( Pohjanmaan rannikon, Litorina-meren aikaiset, erittäin happamat ainekset pääsevät näin kiertoon luontaisen , maankohoamisesta aiheutuvan happamuuden lisäksi ja tuhoavat kutupaikkoja). Ammattikalastajat eivät helposti uskalla puuttua hankkeisiin edes laillisin valitusmenettelyin koska he ovat riippuvaisia maanomistajien myöntämistä kalastusoikeuksistaan.

EHDOTUS: Rannikkovesien ammattikalastusoikeuksista ( ja sivuammatti-) ja -maksuista päättävät kalastusalueet kalastajarekisterin perusteella. Kalastusalueella on jo nyt edustettuina manttaalinomistajat, urheilukalastajat, ammattikalastajat sekä valtio. Yksi ääni kullakin.

PERUSTELUT: Kalavesien hoito on ammatti- ja urheilukalastajien intresseissä ja voidaankin jättää näiden hoidettavaksi. Näin myös virkistyskalastajien edut tulevat turvatuiksi. Luonnonsuojelullisilla näkökohdilla ja kalavesin hoitotavoitteilla ei ole ristiriitaa. Kalastusalueella on riittävä asiantuntemus ja näkemys oikean ammattikalastajamäärän määrittämiseksi kullakin alueella.

Valtiovalta on katsonut, että sille kuuluu päättää tarkasti lohenkalastuksesta. Miksi ei edellä esitetyllä tavalla voisi laajentaa päätäntävaltaa yleisemmälle tasolle myös muiden kalalajien suhteen ?

Termi "kotitarvekalastaja" voitaneen poistaa käytöstä tarpeettomana.

 

Vaasassa 19.2.2000

------------------------------

Bertel West

Ammattikalastaja

Söderfjärdintie 140 B

65410 SUNDOM