Keskussairaala syksyllä 2004  T A  P  I O    O  S A L A n      VALTUUSTOALOITE    6.9.2004

Tapion kannanotto:

Sairaanhoitopoliitikot Kristiina Stenman (rkp) ja Per Hellman (sd) kirjoittivat psykiatrian valoisasta tulevaisuudesta (Vasabladet 5/10). Kirjoittajat ohittivat perusongelman. Hoitavista lääkäreistä yli puolet puuttuu.    

Sairaalamme on kaoottisessa tilassa. Johto on sorvannut ja tilannut strategioita ja selvityksiä. Kirjoittajien ihannoimat ”akateemiset osaamiskeskukset” ovat huono vitsi tilanteessa, jossa sairaat jäävät ilman hoitoa

Psykiatrinen avohoito on rempallaan. Laitospaikkoja on vähennetty rajusti avohoidon resursseja lisäämättä.

Kirjoittajien luottamus kuntien avohoitopanostuksiin on utopiaa. 

Huutoniemen sairaalan lakkauttamiselle ja potilaiden änkeämiselle ahtaaseen keskussairaalaan ei ole löytynyt muita  uskottavia perusteluita kuin, että Hutskista saataisiin kiva asuinalue  terveille.  Kirjoittajien peräänkuuluttama yhteistyö psykiatrian ja somatiikan välillähän hoituu jo yleissairaalapsykiatrian yksikössä. 

Yli puoli vuotta sitten käynnistetystä avohoidon kehittämishankkeesta olisin kirjoittajilta kuullut mielelläni jotain konkreettista. 

Vakavan lääkärivajeen vuoksi ainakin seuraavat erikoisalat ovat vaikeuksissa: anestesiologia, gynekologia, keuhkotaudit, lastentaudit, psykiatria ja röntgenologia. 

Onko tällä vaalikaudella tehty lääkäripulan hyväksi muuta kuin pari vuotta pölyttynyt rekrytointityöryhmän raportti? Vastaanpa itse. Ei ole tehty mitään! Lääkäreitä haetaan pienillä ilmoituksilla, joissa parhaana täkynä on tiukka kielitaitovaatimus.  

Ruotsin kielen taito on siis tärkeämpää kuin sairaiden hoitaminen. Rekrytointi ei ole salatiedettä. Lääkäreitä saadaan, jos tahtoa on.   

Strategiakikkailu on mielestäni keskeytettävä, kunnes viimeinenkin lääkärinvirka on täytetty.

Kunnallisvaalit ratkaisevat, ketkä päättävät sairaanhoidosta vv. 2005 – 2008. Nyt rkp päättää yksin valojen sammutuksesta…  

Ensi vuoden alussa on luvattu perustaa kolme tulosaluetta, joihin tulisi kokopäivätoimiset johtajat. Hyvä näin, MUTTA miksi virkoja  ei ole jo pantu auki?

Tapio Osala (vihr)

Vaasan Kaupunginvaltuustolle                                              

LÄÄKÄREITÄ VAASAN - HETI

Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia sairastuneista kuntalaisistaan. Hoidon vahvin lenkki  on lääkäri. Suuresta lääkäripulasta johtuen Vaasassa ei  pystytä hoitamaan tätä tehtävää.

Jo lääkäriaikojen varaamista joudutaan jonottamaan kohtuuttomasti. Hieno omalääkärijärjestelmä on käytännössä romuttunut. Kalliin yksityissektorin palveluihin pakosta turvautuva joutuu odottamaan korvauksia Kelasta jopa kuukausia. Kun tähän ahdinkoon lisätään viikkojen odotus sosiaaliviraston perhehuoltoon (toimeentulotuki) ja jopa vuodenkin jonotus keskussairaalaan leikkaukseen, ei voi enää puhua perusturvasta.

 On paneuduttava tosissaan lääkäreiden rekrytoimiseen. Koska oma tietotaito ja henkilöresurssit eivät riitä, on tukeuduttava ulkopuoliseen rekrytointiapuun. Jotain toki voidaan tehdä itsekin– jos vain tahtoa ongelman korjaamiseksi löytyy. Lääkäreitä voidaan houkutella paikkakunnalle hankkimalla muuttoa helpottavia, tasokkaita vuokra-asuntoja. 1970-luvun lääkäripulaan ostettujen asuntojen myynti olisi syytä lopettaa heti.  

Vahvasta ruotsinkielisen seudun imagosta on pyrittävä voimaperäisesti eroon. Kielitaitovaatimukset karkottavat monta hakijaa seudultamme.  Sairauksien hoidossa  ei ole tärkeintä lääkärin äidinkieli,  vaan että ylipäätänsä on lääkäri sairasta hoitamassa! 

Esitän siis että: 

1)      Kaikki terveyskeskuslääkärinvirat on täytettävä vuoden sisällä käyttäen tarvittaessa apuna ulkopuolisia rekrytointivoimia. 

2)      Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden myynti on lopetettava heti. Sen sijaan on hankittava lisää lääkäreitä houkuttelevia vuokra-asuntoja kaupungin omistukseen. 

3)      Kielitaitovaatimuksista on luovuttava kokonaan lääkärinvirkojen osalta. 

Kuntalaisten ahdinko on akuutti ja todellinen. Se on jo johtanut epätoivoisiin tekoihin, esim. itsemurhiin. Siksi esitän, että tämä aloite käsitellään erittäin kiireellisenä. 

Tapio Osala