OHEINEN TAHO ON  PIETARINKADUN OILERSIN JA VAASAN LEGENDOJEN  HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMAN AVUSTUSKOHDE

 - ITSE TAPAHTUMASTA   KLIKKAA TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

napitetu.gif (650 bytes)

Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n miesprojekti 1999-2001

PERHE LAPSEN TUKENA - VANHEMMUUS IÄN IKUINEN

 

etusivu

isyys ja ero

perheväkivalta

ajankohtaista

yhteydet

turvakoti

på svenska

linkit

 

PERHE LAPSEN TUKENA - VANHEMMUUS IÄN IKUINEN

 

Vaasan ensi- ja turvakodissa aloitettiin vuoden 1999 keväällä isiin ja miehiin keskittyvä kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen tukema projekti.

Projekti tukee miehiä ja isiä erosta johtuvassa muutostilanteessa ja vanhemmuuden tukemisessa eron tapahduttua. Isyys jatkuu eronkin jälkeen.

Projekti auttaa myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteiden käsittelyssä. Perheväkivallan tekijä on useimmiten mies. Yksilö- tai ryhmäkeskustelujen avulla mies voi päästä eroon väkivaltaisesta käyttäytymisestään.

Projekti tarjoaa yhdistyksille, kunnille ja muille yhteistyökumppaneille koulutusta ja ohjausta isyyteen, vanhemmuuteen, perheeseen ja perheväkivaltaan liittyvissä aiheissa.

 

 

 

toiminnasta voit löytää taustatietoa myös:

Ensi- ja turvakotien liitto

 

VAASAN ENSI- JA TURVAKOTI –VASA MÖDRA OCH SKYDDSHEM RY

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI:

 

PERHE LAPSEN TUKENA –

VANHEMMUUS IÄN IKUINEN

 

 

 

PROJEKT:

FAMILJEN SOM BARNETS STÖD –

LIVSLÅNGT FÖRALDRASKAP

 

PROJEKTI ON UUSI JA TAVOITTEENA ON MYÖS SAADA TIETOA MITKÄ TOIMINNAN MUODOT PARHAITEN PALVELEVAT PERHEITÄ SEKÄ ISIÄ JA LAPSIA.

 

PALVELUT OVAT MAKSUTTOMIA JA LUOTTAMUKSELLISIA.

 

 

 

PROJEKTET ÄR NYTT OCH MÅLET ÄR OCKSÅ ATT TA REDA PÅ VILKA VERKSAMHETSFORMER, SOM PASSAR BÄST FÖR FAMILJER, SAMT FÖR PAPPOR OCH BARN.

 

TJÄNSTERNA ÄR GRATIS OCH KONFIDENTIELLA.

 

 

OTA YHTEYTTÄ !

TA KONTAKT !

 

 

Puh.     Tel.

(06) 3173 136

 

Vöyrinkatu 2 A      65100  VAASA

Vörågatan 2 A   65100 VASA

Sähköposti: miestyo@turvakotivaasa.inet.fi

Kotisivu: http://personal.inet.fi/koti/miestyo

 

tai

 Ensi- ja turvakodin toiminta

 Mödra och skyddshemmets verksamhet

 

Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra och skyddshem ry

Puh.     Tel.

(06) 3129 666

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  

TUKEA ISILLE JA LAPSILLE EROTILANTEESSA

 

Vuosittain ero liittyy monen lapsen ja vanhemman elämään. Lapselle vanhempien huolenpito elämäntilanteiden muutoksista huolimatta on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin jokaiselle äidille ja isälle oma vanhemmuus on ainutkertaista ja arvokasta.

 

Eron jälkeen perhe-elämän olosuhteet muuttuvat kaikilla. Omaan ja lapsen elämään liittyvät asiat on järjestettävä uudelleen. Muutostilanteissa jokaiselle ulkopuolinen ammatillinen apu voi olla tarpeen. Projektin tavoitteena on tukea lapsen ja isän suhteen jatkumista mahdollisimman myönteisenä ja toimivana eron jälkeen.  Projektin puitteissa järjestämme erilaista tukea yksin isille, sekä isille ja lapsille yhdessä.

 

TUKEA PERHEVÄKIVALTATILANTEISSA

 

Projekti auttaa myös perhe ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Perheen sisällä tapahtuvalle fyysiselle ja henkiselle väkivallalle on olemassa myönteisempiä toimintamalleja. Projekti tarjoaa väkivallan tekijälle mahdollisuuden keskustelun kautta käsitellä väkivaltaista käyttäytymistään.

 

SINULLA ON MAHDOLLISUUS

 

·    ·    Ottaa yhteyttä projektiin puhelimitse

·    ·    Varata aika ja tulla keskustelemaan omasta tilanteestasi eron jälkeen

·    ·    Osallistua isäryhmään

·    ·    Tulla mukaan isien ja lasten yhteiseen toimintaan

·    ·    Esittää ehdotuksia, mitä toiminta voisi olla

 

 

STÖD FÖR PAPPOR OCH BARN

 

 

Årligen berör skilsmässor många barns och föräldrars liv.  För barnen är föräldrarnas omvårdnad oerhört viktig, oberoende av livsförändringarna, liksom föräldraskapet är unikt och värdefullt för varje mor och far.

 

Efter skilsmässan ändras familjeomständigheterna för alla. Både för barn och vuxna måste en hel del saker ordnas på ett nytt sätt. I förändringsskedet kan utomstående , professionell hjälp vara nödvändigt för alla. Projektets mål är att stöda barnen och papporna, så att deras förhållande fortsätter att fungera så väl som möjligt efter skilsmässan. Inom projektet erbjuder vi olika slags stödformer, enskilt för papporna och gemensamt för både pappor och barn.

 

STÖD VID FAMILJVÅLDSSITUATIONER

 

Projektet hjälper också om det uppstår våldssituationer inom familj-, släkt- eller parförhållanden. Det finns positivare handlingsmönster för fysiskt våld inom familj. För den som brukar våld erbjuder projektet en möjlighet att genom samtal behandla det våldsamma beteendet.

 

 

DU HAR MÖJLIGHET ATT

 

·    ·    Ringa oss

·    ·    Reservera tid för att komma och samtala om din situation efter skilsmässan

·    ·    Delta i pappagrupp

·    ·    Delta i gemensam verksamhet för pappor och barn

·    ·    Komma med förslag om verksamhet, som vi kunde ordna