Vbl -ledare (Birger Enges )

 Här mitt svar:

INGEN VALJIPPO

När Birger Enges körde bil med solglasögonen längs Långmossvägen förra måndagkväll, kunde han ha klivit ur limousinen. Det skulle ha varit bara 50 m till hygget. Jag skulle ha haft kartor, lagboken plus andra handlingar att visa.

Att hygget finns på det tilltänkata skyddsområdet med åtgärdsförbud råder det ingen tvekan.

Vi gröna har inte valt paltsen för hygget. Lika litet som kunnat påverka när avslöjandet sker. Enges är på fel spår (Vbl-ledaren 23/5) när han påstår att det här skulle vara valjippot för oss Gröna.

Med Enges` resonemang var också Tschernobyl-katatastrofen bara de grönas valjippo.

Judarnas massutrotning i nazityskland har också påståtts vara bara antinazipropaganda och homosexualitet bara SFPs påhitt före förra partikongress.

I torsdagens en blad visade man bild på en ungskog som det inte alls är frågan om. Virket i bilden härstammade från andra sidan vägen, där klibbalskärret finns.

Tapio Osala, grön

Denna kamp ledde till en av de största segrar på miljöfronten i Vasatrakten....

 

"SKOGSVÅRD" I VASA  T Osala 31.7.1996

 

Först litet om nya trender i ekonomiskogsbruk. 13.7.1994 undertecknade jord-och skogsbruksminister miljöprogrammet för skogsbruk i Finland. Den är avsedd för alla i Finland och man har uttryckligen nämnt utbildning inom skogsbruket. Där står det bland annat om skogsdikningar att nydikningar upphör 1996 och att gamla diken i våtmarker med naturvärden bör fyllas igen, att vattnen får inte ledas direkt till vattendrag. Detta program (ISBN 951-37-1476-4) borde nogrant läsas av både Björn Ljunggren som har ansvar för utbildningen av skogstekniker vid Korsholms Skolor samt av Vasa stads skogsförman Börje Snickars.

Konsumenterna i exportländerna har stränga krav för skötseln av skogar där skogsprodukterna kommer. Ifall vi inte sköter oss, har vi snart inga kunder och då blir det även ekonomiska påverkningar. Detta gäller alltså ekonomiskogsbruk i allmänhet men inte ens dessa nya direktiv har följts i stadens närskogar.

Jag har försökt säga att stadens närskogar har mera värde för stadsbor som bär- och svampskogar, objekt för biologiundervisning, utflyktsmål o.s.v än som objekt för effektiv ekonomiskogbruk. Skötseln av våra hemskogar behöver inte jämföras den hårdaste kalhyggsskogsvården ( som även den håller på att mjukas ).

Ljunggren vet inte (Vbl 31/7) hur man får virket från skogen utan djupa traktorspår med åsamkade skador för trädrötterna. I min barndom på landet så hämtade farfar virket på vintern när tjälen låg kvar i marken. Han använde häst men skulle han ännu leva tror jag att han skulle använda snöskoter eller en liten traktor med larvfötter. Att bära är alltså inte nödvändigt!

Användning av hästar har förrresten ökat kraftigt på senare år i Sverige. I stadens närskogar bornde man sluta användningen av stora, tunga skogstraktorer som Vasas skogsavdelning gjorde i Öjenskogen.

Enligt Ljunggren ljuger de som påstår att Snickars använt grävmaskin vid dikesrensningar. Flera kilometrar långa dikningar i Öjenskogen har utförts av grävmaskiner. Tio meter breda kalhuggna gator för maskiner står vid dikena. Det är enkelt att hitta till dessa diken: följ vägen från Myrgrund snötipp till Gröna Ön så kan vem som helst se ett tiotal diken som inte är rensade manuellt. Följ gärna djupare in i skogen för att vittna förstörelsen. En sundombo har gjort brottsanmälan om dessa dikningar eftersom det råder åtgärdsförbud på området.

Bara hundra meter från snötippet, alldeles vid vägen, kan man beskåda ett 10 ha stort före detta skog som vi kallar "Snickars fält".

Snart fylls ändå alla diken igen och skogen får leva sitt eget liv utan "vårdare". Nejdens tätaste flygekorrebeståd får leva i fred eftersom regeringen har beslutat freda området. Tack för det.

 

Tapio Osala, grön fullmäktigeledamot

Vasa


 

 påstod att stoppandet av det olagliga hygget i skyddat skog var VALJIPPO!