Tapio Osala   blev  Vasa stadsfullmäktige.     214 röstade på Tapio.      hemsida    FINSKA VALSIDAN

TACK FÖR FÖRTROENDE!

                                Här mina mediciner till läkarbristen! Klicka!

Centralsjukhuset i kaos

Ledande sjukvårdspolitiker Kristina Stenman (sfp) och Per Hellman (sd) skrev tillsammans (Vasabladet 5/10) om psykiatrins ljusa framtid i Centralsjukhus. Psykiatrins huvudproblem förbigicks. Av läkartjänster är mer än hälften obesatta.  

Hela vårt sjukhus är i kaotiskt skick och ledningen bara målar upp strategier och beställer utredningar. Stenman och Hellman tycker t.ex att vi skulle behöva ett ”akademisk kunskapscentrum”. Även om man i dagsläget inte klarar av att sköta patienter. 

Den psykiatriska öppna vården haltar illa. Samtidigt som man har kört ner antalet vårdplatser har man inte satsat på den öppna vården. Av någon anledning har man stängt psykiatriska dagsjukhuset i mentalvårdscentralen.  Skribenternas illusioner på kommunernas satsningar på den öppna vården är ren utopi. Kommunerna bara sparar och drar ner kostnader och psykiatriska patienter vandrar längs Vasas gator. Vi har fåt läsa att dödligheten bland dem som är i ”öppna vården” överstiger markant det normala.  

I den saliggörande Strategin står det att Roparnäs sjukhus bör stängas, antalet platser skall minskas radikalt och patienterna bör flyttas till sjukhusbacken i Sandviken. Jag vet hur strategierna uppstår vanligen. Ofta är det inte många hjärnor bakom dem – sällan de riktiga experterna. Gummistämplar desto mera. Strategierna kan och bör läggas åt sidan om det är dumheter i dem. 

Vi vet hur trångt det redan är i Sandviken. Ledningen lär ha sagt att det finns nog rum mot havet... Man skulle alltså offra även resten av Gustavsroparken? Och simsstranden?

Ingen trovärdig orsak för stängning av Roparnäs har man inte presenterat. Skribenterna efterfrågar mera samarbete mellan somatiska områden och psykiatrin som en argument. Kanske de inte vet att på sjukhusbacken finns redan fungerande samarbete i form av den allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken? 

Det har ryktats att Vasa stad skulle vilja ha Roparnäs sjukhusområde till attraktivt bostadsområde till välbärgade.  Detta är väl det mest trovärdiga orsaken till Roparnäs nedläggningsplaner? 

I den överoptimistiska skivelsen av Stenman och Hellman fick man höra gammal skåpmat från våras. Var det någonting som vi visste förut?  Händer det något konkret? Över ett halvt år sedan startade man ett utvecklingsprogram för den öppna vården. Det skulle ha varit intressant att höra någonting hur och med vilka personresurser det framskrider. Hur många läkare jobbar på heltid vid mentalvårdsbyrån? Hur mycket folk är det per psykiater i regionen?
 
Hela sjukhuset är i allvarliga – livshotande – svårigheter. Från tidningar har vi fått läsa att åtminstone följande enheter har pga. läkarbrist stora problem med sin grunduppgift: anestesiologi, gynekologi, lungsjukdomar, barnsjukdomar, psykiatri och röntgenologi. Kirurgerna kan inte opera utan anestesi… I och med läkarnas åldersstruktur och stundande pensionering blir situation värre varje dag.    

Har man under denna valperiod gjort någonting annat än för ett par år sedan presterat en promemoria ”rekryteringsprojekt”? Jag har sett det dammiga papperet men inga åtgärder. Vem har ansvaret och vad har gjorts?  Man ”rekryterar” med blygsamma annonser där det bästa lockbetet är sträng fordran på god förmåga i svenska. 

För våra svenska sjukvårdpolitiker, som har majoritet i beslutfattandet, är alltså läkarens språkkunskaper mycket viktigare än vårdandet av våra sjuka. Det stränga språkkravet försvårar även rekryteringen av läkare till Vasa stads hälsovårdscentral. Även Vasa stad lider av stor läkarbrist.  

Folk i övriga Finland tror att man inte klarar sig i Vasa utan goda kunskaper i svenska. Annonser med språkkrav i Läkartidningen bekräftar kontinuerligt denna skadliga synvilla. Även rekrytering av annat kompetent folk försvåras till Vasa. Som tvåspråkig har jag ingenting mot svenskan i sig men Vasas image är förvrängd och fel. Den måste rättas. Av den rättelsen drar nytta även sjuka svenskspråkiga! 

Rekrytering är inte ockultism. Man får nog läkare till Centralsjukhus om bara vilja finns. Jag har en olustig känsla att man sparar pengar med att låta bli att rekrytera på allvar. Obesatta tjänster kostar ju så litet. 

Skulle jag få bestämma, skulle all strategibollandet upphöras och utvecklandet av akademiska kunskapscentra läggas åt sidan tills alla läkartjänster skulle vara besatta. Då skulle överläkare och blockchefer ha mera tid och ork till ledning och planering. 

I kommunalval avgörs vilka som bestämmer åren 2005-2008 om vår sjukvård, även vid Centralsjukhuset. Lycka till Göran Honga! 

Tapio Osala (de Gröna)
Vasa

 

 

 

 

 

 

Vaasa on pidettävä viihtyisänä ja turvallisena nykyisille vaasalaisille. Viihtyisään kaupunkiin tulee lisää asukkaita!  700  tyhjää asuntoa on jo ja 1750 uutta mahtuu tänne!      Lue lisää »       Kuparisaari uhattuna! 

Rannat asuntojen äärelle eikä päinvastoin!
Vapaiden rantojemme on oltava kaikkien vaasalaisten ulottuvilla. Kun asuntoja on vapaana taajamissa, kuten  Kappelimäen (=ent. Ristinummi), Isolahden alueella niin tehkäämme sinne rantoja! Maauimaloita, järviä onkimiseen, souteluun, lampia ja  koirien uintipaikkoja. Lue lisää »
Lääkäripula pois!
Lääkäreitä saadaan Vaasaan jos halutaan. Kielitaitovaatimukset pois! Ensiasuntoja lääkäreille! Lue lisää »
Vaskiluodon puisto rauhoitettava!                          
Vaasan ydinkeskustassa ja Palosaarella asuvien asukkaiden ja  koululaisten tärkein puistometsä on säilytettävä. Lue lisää »

Kunnan tärkein tehtävä!

Kunnan eli Vaasan tärkein tehtävä on huolehtia VAASALAISTEN peruspalveluista. Eli sairaanhoidosta, vanhuksista, lapsien päivähoidosta, kouluista, harrastusmahdollisuuksista, turvallisuudesta, kaduista, aurauksesta... Jos asiamme on kunnossa niin siinä vetovoimaa riittää uusillekin asukkaille. Puistoja ja yhteisiä rantojamme EI TULE UHRATA muualta muuttaville!

 

Tule tukiryhmääni. Pienikin tehtävä - vaikka vaalimainoksen jako pienellekin alueelle - auttaa.Lähetä viesti tästä » 

 

Kevennys!            Vitsi (tuhma pingviini)!

 

På svenska  Centrum  

 
Centrum   
Gerby-Västervik
Brändö
Sandviken 
Sunnanvik
Ristinummi    
 
Stranden åt gerbyborna!
Mina motioner 1997-2000 
 
Tapion profiili
 
 
Tapios projekt- Kvarkendagar
Tapios projekt- pengar till Skyddshennet 85000 mk 

 

 

         
Hyvä kannattaa säilyttää  -  Tapion asukaspoliittinen kannanotto

Pohjalainen (pääkirjoitus 5.8.2004) puuttui kipeään asiaan. Osaavasta kunnallisesta työvoimasta on jo nyt kova pula. Täyttämättömiä lääkärinvirkoja on aivan liikaa ja hoitoa saa odottaa sekä terveyskeskuksessa että Keskussairaalassa. Miksihän? Kielipuoleen hallitseman sairaanhoitopiirin virkoihin vaaditaan kielitodistus. Vaasassa taas on keksitty panna myyntiin70-luvulla lääkäreille hankitut edustavat ensiasunnot. Hakisin syitä ennemmin näistä kuin rannoillamme törröttävien luksuskerrostalojen puutteesta. 

Vaasan - Merellisen menestyjän - merkittävin ympäristöllinen vetovoimatekijä on vapaat rannat, puistot ja virkistysalueet. Niiden uhraaminen luksuskerrostaloille vähentäisi olennaisesti vaasalaisten elämisen laatua. 
Vapaa-ajan palvelut on Vaasassa korkealla tasolla. Kaikenlaisia asuntoja –omakotitonttejakin – on myynnissä ja vuokrattavana vapailla markkinoilla runsaasti. Asuntopula, ei edes luksusasuntojen, ei ole yrittämisen tai työvoiman saannin este. 

Vaasassa tökkii peruspalvelut. Ympäristökunnissa on perusterveydenhoitoon pääsy paljon helpompaa. Tähän olisi saatava korjaus. 
Mansikkasaaren ja Vaskiluodon puistometsän uhraukset luksusasumiseen olisi melkoinen kolaus vetovoimallemme ja nykyisten vaasalaisten viihtyisyydelle. Keskustan ja Palosaaren koululaiset, hiihtäjät, lenkkeilijät, sienestäjät ja marjanpoimijat eivät olisi iloisia metsänsä asvaltoinnista.

Mansikkasaari voisi olla Vaasan näyteikkuna yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja palosaarelaisten merellisenä virkistyskeitaana – ei suinkaan kerrostaloalueena.
Mustikkamaan ovat veronmaksajat lahjoittaneet Strömbergille laajenemisalueeksi. Koska laajenemista ei tapahtunutkaan voisi sen palauttaa takaisin niin omistaja voisi vaikka jättää sen eteläiseksi virkistysalueekseen. Metsä on upea ja siellä viihtyy myös EU:n tiukasti vaalima liito-orava. Tien toisella puolella - Melaniemessä - on runsaasti kaavoitettua, rakentamatonta tonttimaata.

Merenläheisellekin rakentamiselle toki Vaasasta löytyy mahdollisuuksia. Rantakatu 1:ssä on myynnissä ja odottamassa luksusrakentajaansa yli 100:n asunnon tontti. Rakennuslupakin on! Merenläheinen Gerbynniemi odottaa päteviä kaavapäätöksiä ja vaikkapa valtakunnallisia rakennusmessuja.

Vaasalaisen kaupunkikulttuurin ja C.A. Setterbergin asemakaavan peruspilari on kaikille vapaat rannat ja viheralueet. Näen nämä myös tärkeänä vetovoimatekijänä enkä uhrattaisi niitä kehityksen nimissä.

LISÄÄ RANNOISTAMME         TUHAT UUTTA ASUNTOA MAHTUISI TÄNNE! (vaan tarvitaanko?)

----------------

Palvelut kuntoon ja Vaasa nousuun (Pohjalainen 26.7.2004)
Kunnan perusidea ja tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja peruspalveluiden takaaminen. Vaasassa sairaanhoito ja sosiaalipalvelut ontuvat pahasti eivätkä ole ”ympäristökuntia ylivoimaisesti paremmat”. 
Vaasan eturivin päättäjät ja virkamiehet ovat huolissaan ulkokuntalaisten asuntoasioiden järjestämisestä. Viheralueet, rannat, puistot ja ulkoilualueet ollaan uhraamassa toivoessa raharikkaiden muuttoaaltoa kaupunkiimme. Samalla voidaan pyllistää nykyisille asukkaille. 
Satojen asuntojen rakentaminen Vaskiluodon arvokkaaseen liikunta- ja virkistysmetsään tyhjentäisi entisestään taajamiamme. Valtaosa tulevista asukkaista tulisi Vaasasta. Vaasan useat sadat myynnissä ja vuokralla olevat tyhjät asunnot lisääntyisivät väistämättä. Moni yksityinen vuokra-asunnon omistajakin kärsisi hintatason laskusta ja tyhjäkäytöstä – puhumattakaan yleishyödyllisten yhtiöiden tyhjäkäytön lisäyksestä ja tätä kautta vuokrien korotuspaineista. 
Itsepintaisesti uskotaan entistä suuremman asuntojen ylitarjonnan lisäävän kunnan väkilukua. perusteluja tälle olettamukselle ei ole esitetty. 
Entäpä jos väkiluku lähtisi nousuun ja tyhjät sadat asunnot täyttyisivät kun saataisiin peruspalvelut – edes alkajaisiksi lääkäripalvelut - kuntoon? Jospa nykyiset puistot ja vapaat rannat rauhoitettaisiin kaikille vaasalaisille rakentamispyrkimyksiltä? Mitä jos tekisimme toisin ja toisimmekin rannat jo olemassa olevien asuntojen ja palveluiden äärelle? 
Vaskiluodon metsä oltiin ”kehityksen” nimissä kaatamassa jo edesmenneen Ranta-Rockin leirintäalueeksi. Kansa vastusti ja metsä säästyi . Vuosien tiimellyksessä on myös muita virkistysalueitamme oltu uhraamassa muualta muuttaville veronmaksajille. Kustaanlinnan puisto rinnebungalow'eineen ja jopa Hietasaari tornitaloineen olivat taannoin eräiden valtuutettujen vetovoimaisen uudisrakentamisen kohteina. 
Ulkokuntalaisten asuinolojen järjestämisessä ei tunnu olevan väliä mihin rakennetaan, kunhan vain rakennetaan. Ovatko päättäjät sittenkään vaasalaisen asialla?
Jospa rakennettaisiinkin uimaranta, maauimala ja muuta vesistöä Vanhan Vaasan - Ristinummen alueelle. Viihtyisällä alueella on tyhjiä asuntoja valmiina sekä valmiiksi kaavoitettua rakentamatonta aluetta. Vetovoimaisuuden lisääminen siellä johtaa Vaasan väkiluvunkin kasvuun – virkistysalueita tuhoamatta.
Asuntojen ylitarjonnan seurauksista ei ole pohdintoja näkynyt eikä kuntalaisten mielipidettä virkistysalueiden uhraamisessa ole kysytty. Onko yleiskaavan tarkoitus unohtunut? Onko Vaasan maankäytön suunnittelu alistettu tilapäiselle uudisasukasprojektille? Onko valtakunnallinen rakennusliike valittu ennen osayleiskaavan muutosta? 
Vaskiluoto saattaa olla lähtölaukaus yhteisten rantojemme ja virkistysalueiden voimaperäiselle hyödyntämiselle ”kehityksen” nimissä. Suvilahden ranta on jo liipaisimella, sitten on vuorossa Mustikkamaa, Mansikkasaari ja Sundin ranta. Kustaanlinnaa ja Hietasaarta on jo aikaisemmin väläytelty. Ehkä Storbergetin metsäkin Gerby-Västervikissä soveltuisi ”täydennysrakentamiseen”? 
Pitäkäämme Vaskiluodon metsä pystyssä - kaikille, tasapuolisesti. Jarrumiehen leiman kestän paremmin kuin kaatoleiman Vaskiluodon petäjän kyljessä. - Tapio Osala

 

Tapion teesit

1)  Lääkärinvirat ja sosiaalitoimen virat täytetään

2) Kaupunginjohtajien palkat kohtuullistetaan

3) Puistot, lähimetsät ja suojaviheralueet suojellaan vaasalaisille pysyvästi - Mustikkamaa ja Vaskiluodon metsät jätetään rauhaan! (Tropiclandian - Öljysataman  välinen rekkaterminaali  - Moottoritehdas -alue  Merenläheisen rakentamiseen. Sinne tornitaloja vaan ja yleinen rantaraitti !)

4) Huikean kalliit ja arvokasta työaikaa vievät strategiasoosaukset lopetetaan ja keskitytään työntekoon. Kalliiden konsulttien käyttö lopetetaan! Teknisen sektorin organisaatiouudistus lopetetaan.

5) Alueellinen Kehitysyhtiö lakkautetaan ja keskitytään oikeaan yhteistyöhön naapurikuntien kanssa - tavoitteena naapurikuntien yhdistäminen Vaasaan.  Näin ratkeaa omakotitonttipula ja Merenläheinen asuminen.

6) Talotoimen liikelaitostaminen estetään. Liikelaitosten johtokuntien yhdistäminen estetään

7) Ilman työtehtäviä (löytyy useita "hyllytettyjä"!) olevat virkamiehet työllistetään tai irtisanotaan.

 

JÄÄHALLI NUORISON KÄYTTÖÖN! (nyt se on 50 % tyhjän panttina - ja maksaa...)

Oli mitä mieltä tahansa taitoluistelusta, koulujen liikuntatuntien luistelunopetuksesta, jääkiekosta, kaukalopallosta niin kaupungin tulisi olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen eri (ylisesti harrastettujen) liikuntalajien välillä. Nyt jäähallin käyttäjät ovat täysin eriarvoisessa asemassa kaikkiin muihin lajeihin nähden.

Ja kaiken kukkuraksi jäähalli on 1/2 ajasta ilman (luit oikein - ja juuri siitä ajasta kun se on auki eli miehitettynä) tyhjänä!  Mikä on syy että koululuokat ovat kokonaan lopettaneet jäähallin käytön? Aivan oikein  - niillä ei ole varaa! Jäähallimaksut ovat huikeat - Suomen kalleimmat!

Taitoluisteluseura (VLK) joutuu maksamaan suuruusluokkaa 40 000 €/v. JuniorSport (siis lasten-nuorten jääkiekkoseura) n 75 000 €/v ja Vaasan Sport A-jun + kilpaurheiluseura  yli 100 000 €/v. Muuta lajit pääsevät lähes ilmaiseksi harrastamaan lajiaan yhteiskunnan omistamissa tiloissa... Kun kerran olemme nuorisoamme varten hienon hallin rakentaneet niin onhan meidän pidettävä käyttömaksut sellaisella tasolla että nuoriso sitä voi käyttää!  Siis VAADIN, että jäähallin käyttömaksu poistetaan kokonaan alle 18-vuotiailta (kuten monessa muussa kaupungissa on tehty) ja muiltakin käyttäjiltä (esim. puulaaki, harrastekiekkojoukkueet, kaukalopallo, curling) maksut pudotetaan 30 %:iin nykyisistä.. Kun käyttöaste nousee niin itse asiassa tulojen ei tarvitse laskea paljoakaan!

 

KORRUPTIO ON RUMA SAMA

Tavanomainen vieraanvaraisuus on hyväksyttävää. Raja kulkee siinä ehkä siinä voidaanko matka tai muu kestitys tehdä täysin avoimesti. Jos joitain salataan, alkaa epäilys...  Jokaisen virkamiehen matkat olisi syytä hyväksyä joko esimiehen tai  luottamuselimen. Kaupunginjohtajien matkat on syytä esim. hyväksyä kaupunginhallituksessa.  Jos matka on sen luonteinen että mukana esim. vaimo niin se on syytä avoimesti perustella. Kaikista matkoista - myös vapaa-aikana tehdyistä -  jolloin maksajana on joku muu kuin itse, on syytä hakea päätös luottamuselimeltä. Tällöin vastuu siitä siirtyy tälle elimelle,  joka sen hyväksyy.

Jos vaikka joku yritys, tavarantoimittaja tai urakoitsija, jolta kaupunki tilaa työtä tai tavaraa, tarjoaa ruskamatkan, messumatkan Keski-Eurooppaan  tai muuten  kestitsee joululahjoin tms.  kaupungin viranhaltijaa niin epäilyshän siitä väkisin syntyy, että tapahtuuko urakoitsijan valinta sitten täysin puolueettomasti ja onko veronmaksajien etu varmasti etusijalla. Tuskin tällaista tapahtuu mutta säännöt on silti asiasta hyvä olla!

Kuka on syyllinen? Jos jotain epäselvyyksiä paljastuu niin on kuulemma  esiintynyt painostusta ja kiihkeitä selvityksiä siitä mistä tieto on vuotanut. Etsitään siis "syyllistä" siitä kuka on kertonut tosiasioita eteenpäin niin että asiasta on nousut jopa lehdistössä häly. Jos jotain epäasiallista on tapahtunut niin minusta on  oikein, että se paljastuu. Se on sitten eri asia jos antaa väärän todistuksen ja aiheuttaa ikävää julkisuutta jollekin aihetta.

Vaasan kaupungilla ei ole olemassa selkeää säännöstöä, jonka puitteissa erilaisia matkoja sellaisten tahojen kanssa tehdään,  jotka ovat riippuvuussuhteessa kaupunkiin. Kun on selkeät säännöt ja niitä noudatetaan niin ikäviä vihjailuja,  epäilyjä ja paljastuksia ei pitäisi enää tulla. 

Useat johtavat virkamiehet ja kaupunginhallituksen jäsenet kuuluvat moninaisiin yritysten ja yhteisöjen hallintoelimiin. Kun esim. maakauppoja tehdään jonkun yhtiön kanssa ja päätökseen osallistuu yhtiön osakas/hallituksen jäsen, on tällainen kytkös hyvä julkisesti tiedottaa (vaikka mitään virhettä ei tapahtuisikaan).   Siksi eri  kytkennät on syytä julkistaa aina vaalikauden alussa ja pitää julkisesti nähtävillä vaikka kaupungin kotisivuilla. Jos piilotettavaa ja salattavaa ei ole niin tämän ei pitäisi olla mikään ongelma. Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon niin luottamus politiikkaan vahvistuu!  Jätin valtuustoaloitteen asiasta:

Vaasan Kaupunginvaltuusto                                             6.9.2004 

VALTUUSTOALOITE                                         

LÄPINÄKYVYYTTÄ PÄÄTÖKSENTEKOON, KESTITYKSEEN JA MATKUSTAMISEEN 

Johtavien virkamiesten ja ainakin kaupunginhallituksen jäsenten sekä lautakuntien puheenjohtajien sidosryhmät tulisi saattaa julkisiksi.  

Johtavien virkamiesten ja kaupunginhallituksen jäsenten matkat ja muut kestitykset, joissa maksajana on joltain osin ulkopuolinen taho, olisi päätöksenteon läpinäkyvyyden vuoksi syytä hyväksyä luottamuselimillä tai edes tuoda tiedoksi.  On myös syytä määritellä voiko edellä esitetyn kaltaisia matkoja tehdä ”vapaa-ajalla”.  

Hyvä ja läpinäkyvä järjestelmä luo luottamusta päätöksentekoon ja hallintoon ja samalla poistaa tulkinnanvaraisuudet. 

Esitän siis että: 

1)      Kaupunginhallituksen jäsenten ja lauta/johtokuntien puheenjohtajien ja johtavien viranhaltijoiden ( esim. kh:n valmistelijoiden/esittelijöiden ja virastopäälliköiden) sidosryhmät saatetaan julkisiksi (esim. hallintoelinten jäsenyydet). 

2)      Johtavien virkamiesten ja kaupunginhallituksen jäsenten matkat ja muut kestitykset, milloin maksajana on ulkopuolinen taho, päätetään jossain elimessä ja näin tuodaan julkisiksi. 

3)      Luodaan viipymättä 1) ja 2) kohtia ohjaavat säännöt, jotka hyväksyy kaupunginvaltuusto 

Tapio Osala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAASASSA ON PALJON SOPIVAMPIA ALUEITA RAKENTAMISEEN KUIN ESITETYT PUISTOMME ( Kuparisaari, Mustikkamaa, Vaskiluodon puistometsä, jotka eivät missään nimessä tule kysymykseen!)

 

Alue / kaavatilanne   Yhteensä asuntoja
Melaniemi  -  kaava valmis! Kunnallistekniikka pitkälle valmis

 

Melaniementiellä 500 asuntoa (Mustikkamaata vastapäätä!)
Huutoniemen puolella 300+100 asuntoa
 

900 asuntoa

Gerbyn niemi /kaavasta vain luonnos - muutama maapalsta ostamatta Merenläheinen! 500 asuntoa
Purola Rivi ja paritaloja 150 asuntoa
Aurinkokylä -kaava valmis! (Ristinummen pohjoisreuna) 150 asuntoa
Pappilanmäen pohjoispuoli (Pappilamäen minitonteilla 80 asuntoa) 40 (-80) asuntoa
  YHTEENSÄ 1750  asuntoa
Nämä alueet tulivat ihan pikaisella ajatustyöllä mieleen. Ei tässä ole toki kaikki. On perin outoa yhdyskuntataloudellisesti jättää Melaniemen rakentaminen kesken ja aloittaa uusi alue kunnallisteknikkoineen aivan tien toiselle puolelle!

.

 

KEHITYSOPTIMISTIT UHKAAVAT RAISKATA  KUPARISAAREN!

14.10.2004 sain kuulla luotettavalta taholta että nyt uhataan jo Kuparisaartakin. Metsä  siis sileäksi Emäntälahden - Ahvensaaren ja Suvilahden väliseltä alueelta - KAUPUNGIN TÄRKEIMMÄLTÄ ULKOILUREITILTÄ! Jäähallin ympäriltä jossa liikenne on kaoottinen kerran viikossa!  Eräs ulkomainen arkkitehti lausui  Vaasaan tutustuttuaan: Vain Sidneyssä ja Vaasassa on näin kaunis rantaraitti koko maailmassa! rantaraitilla hän tarkoitti Suvilahden ja Rantamyllyn välistä pyörä - kävylytietä. Sen ainoa metsäinen vyöhyke kulkee Kuparisaarentietä pitkin - juuri siis aiotun rakennusmessualeen keskellä! EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA! Vastustan! (Tulee muuten jostain syystä mieleen Pedron laulu "Tarzan Saimaalla")
Eikös juuri tällä alueella EU:n tiukasti suojelema tiivis liito-oravakanta? Eu:sta voidaan olla montaa mieltä mutta kyllä siitä pullasta on otettava muutakin kuin rusinat. Natura2000  ja liito-oravan suojelu on EU:n hankkeita. Niistä on turha kotimaisia voimia syytellä! (
Vaikka tietysti olen sitä mieltä että kaikilla maailman uhanalaisilla lajeilla on sama oikeus olla olemassa kuin ihmisilläkin!)

 

Juhani Seppänen: Hullu työtä tekee(2004)

Sunnuntaisuomalaisessa oli hengenheimolasisestani  Juhani Seppäsestä mukava haastattelu 17.10.2004.

Tässä linkki haastatteluun.

Toinen ihailemani kirjailija on ruotsalainen Bodil Jönsson. aloitapa vaikka hänen kirjastaan "Kymmenen ajatusta ajasta" ja sitten jatkat kirjalla "Ajatusvoimaa". Älä kuitenkaan lue näitä jos pidät kaikkea maailmassasi ja elämässäsi itsestään selvyyksinä. Hämmentäviä kirjoja, jotka panevat ajattelemaan ja kyseenalaistamaan!