Behukai Basenjis

WELCOME TO BEHUKAI BASENJIS!

 

'Breeding for old-fashioned, natural type and health.'

Tia Svanberg, Suomantie 9, 01400 Vantaa, Finland

tia.svanberg@nic.fi

Up
Our Dogs
Puppies
News
Previous litters
About us
Behukai Basenjis
Breeding ideology
Suomeksi