Etusivulle

Anarkosyndikalismi

Anarkismi, syndikalismi ja anarkosyndikalismi ovat kaikki eräänlaisia demokratian/sosialismin/demokraattisen työväenaatteen aatemuotoja. Niille on yhteistä se, että ne uskovat, että demokratia voidaan rakentaa vain alhaalta ylös, työläisten oman toiminnan kautta. "Sosialismin" pakottaminen työläisille tai työläisten paimentaminen ylhäältä käsin ei tämän mukaan ole yhtään mitään työväenideologiaa. Anarkistisen, anarkosyndikalistisen ja syndikalistisen työväenliikkeen eri muotoja onkin kutsuttu yhteisnimikkeellä Vapaa työväenliike erotuksena työväenliikkeen ja sosialismin byrokraattisista muodoista. Seuraavassa kerron lyhyesti siitä, mitä nämä aatteet ovat.


Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Rudolf Rocker: Anarkosyndikalismi. Vaikka Rockerin anarkosyndikalismin aatemaailmaa käsittelevän kirjan ensimmäinen versio tuli ulos painosta jo 1930-luvulla, se on silti nykyaikaakin puhutteleva todellisuudentajuinen teos aivan tavallisille ihmisille.
Tämä sivu on yksi vanhimmista nettisivujeni sivuista. Tämä oli olemassa jo 1990-luvun melkein lopulla.
vastallista vai oliko se vihdallista ŝuismia;
                kiitoksia mielenkiinnostanne tuotteitamme kohtaan

sähköpostiosoitteeni:

© Tom Kärnä