Etusivulle

Sivulle 'En enää vihaa
esperanton kieltä yhtä
paljon kuin aikaisemmin'


La sama pagxo kiel cxi tiu
skribita en Esperanto

Ge-riismi – korjausehdotus esperanton kieleen

Nimeni on Tom Kärnä.

Olin lueskellut 15.-16.5.2022 välisenä yönä Wikipediasta esperantoliikkeen piirissä ilmenneistä ehdotuksista korjata esperanton sukupuolisuusvääristymä, sekä englanniksi että esperantoksi. Lisäksi luin suomalaisten esperanton harrastajien sivustolta Finna babilejosta Juha Metsäkallaan ansiokkaan kolmiosaisen esityksen aiheesta. Lopulta olen päätynyt kannattamaan samaa kuin Metsäkallas, jonka ehdotus esperanton uudistamiseksi löytyy hänen esityksensä kolmannelta sivulta.

Esperantossa on monien indoeurooppalaisten kielten tapaan kaksi hän-pronomia, jotka ovat molemmat sukupuolisidonnaisia. Pronominia li käytetään mies- tai urospuolisesta ja pronominia ŝi nais- tai naaraspuolisesta. Minusta on hyvin vanhanaikaista, ettei kielessä ole virallisesti olemassa myös sukupuolisesti neutraalia hän-pronominia lisäksi.

Monet, kuten Metsäkallas, kannattavat sitä, että esperantossa sukupuolineutraalin pronominin tulisi olla ri.

Minäkin teen niin.

En kuitenkaan ole sitä mieltä, että pronomineista li ja ŝi pitäisi päästä kokonaan eroon. Minusta ne ovat edelleen hyödyllisiä. Joten tämä olisi ehdotukseni:

li (hän (miespuolinen))
ŝi
(hän (naispuolinen))
ri
(hän (sukupuolisesti neutraali pronomini))

Mielestäni ri-pronominia tulisi käyttää näistä kolmesta pronominista eniten. li- ja ŝi-pronomineja voidaan käyttää silloin, kun on tärkeää ilmaista jonkun sukupuoli.

Klassisessa esperantossa ge-etuliitettä käytetään merkityksessä "molemmat sukupuolet yhdessä".

Metsäkallaan tapaan minä haluaisin käyttää etuliitettä myös yksikössä olevien sanojen yhteydessä merkityksessä ihan-minkä-vain-sukupuolinen:

Mi havas nur unu gefraton.
= Minulla on vain yksi sisarus.


Lisäehdotus

Esperantossa kirjoittaessa voidaan diakriittiset merkit korvata kirjaimen jälkeen tulevalla X-kirjaimella. Esim. Ĉ -> CX. Minusta X:n käyttö tällä tavoin on kuitenkin rumannäköistä ja varsinkin se on rumannäköistä Ŭ-kirjaimen kohdalla:

ankaŭ -> ankaux
aŭto -> auxto
-> aux

Minusta kaikki seuraavat tavat ovat kauniimpia Ŭ-kirjaimen korvaamisessa:

Ŭ -> W / Y / Ú / Ù / Ü / Ũ / U'
Tein tämän sivun vuoden 2022 touko- ja kesäkuussa.
vastallista vai oliko se vihdallista ŝuismia;
                kiitoksia mielenkiinnostanne tuotteitamme kohtaan

sähköpostiosoitteeni:

© Tom Kärnä