Etusivulle

Tämä sivusto ja tekninen alusta, jolla se on ollut, häipyy Elisan päätöksestä vuodenvaihteessa 2022-2023. Yrityksen tiedotteen mukaan päätös lopettaa palvelu johtuu alustan teknisestä vanhentuneisuudesta sekä kysynnän vähäisyydestä. Päivitä siis kirjanmerkkisi. Uusi versio tästä nimenomaisesta sivusta on täällä. Sivuston uusi versio, nimeltään Tom Kärnä suo, löytyy siis jo nyt jossain määrin vajavaisena, mutta ajan kanssa saan uuden sivuston puutteet parannettua. Tarvitsen vain aikaa. Voinemme olettaa, että olen saanut uusversion hyvään ja melkein täydelliseen kuntoon joskus vuoden 2023 aikana.

Ihmisrotujen älykkyydestä

Usein katsotaan, että ihmiskunta voidaan jakaa ilmiasun ja maantieteellisen alkuperän nojalla alatyyppeihin. Näitä alatyyppejä kutsutaan roduiksi. Kaukasidinen rotu on syntynyt alun perin Euroopassa, mongolidinen rotu itäisessä Aasiassa ja negridinen rotu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Jonkin verran mongolidisia piirteitä omaava ryhmä on Amerikan alkuperäisväestö, intiaanit, joiden perimästä on uusimman tiedon mukaan merkittävä osa eurooppalaisperäistä. Eteläisessä Afrikassa asuvat lisäksi khoi- ja san-kansat, jotka erottuvat Afrikan negridisistä väestöistä. Australian aboriginaalit luetaan usein myös omaksi ryhmäkseen.

Jotkut sanovat, enemmän tai vähemmän tutkimuksiin perustuen, että eri roduilla on keskimääräisessä älykkyydessä eroja. Usein sanotaan, että kaikkein älykkäin rotu olisi mongolidit, vähiten älykkäin negridit ja siinä välissä olisivat kaukasidit.

Minusta ei kuitenkaan ole vielä saatu lopullista ratkaisua kysymykseen rotujen välisistä älykkyyseroista. Ravinnon laatu, tartuntataudit, kodin antamat eväät, köyhyys, koulutus ja epigeneettinen periytyminenkin merkitsevät paljon siinä, miksi yksilöitten älykkyys lopulta muotoutuu. Pitää muistaa, että ihmiskunnan geneettinen variaatio on pienempi kuin saman vuoren eri puolilla elävien gorillapopulaatioiden. Tämä johtuu ihmiskunnan joitakin kymmeniä tuhansia vuosia sitten kokemasta geneettisestä pullonkaulasta, kun tulivuorenpurkauksen aiheuttama ilmastonmuutos oli vähällä johtaa ihmislajin sukupuuttoon. Jäljelle jäi vain pieni populaatio, josta kaikki nykyihmiset periytyvät. Näyttää siltä, että eri ihmisrotujen erot ulkonäössä ovat paljon suurempia kuin erot henkisissä kyvyissä.

Vaikka rotujen välillä olisikin todellisia, ihmisen perimään perustuvia älykkyyseroja, tämä ei kuitenkaan merkitsisi, että joillakin ihmisillä ihmisarvo olisi heikompi kuin toisilla. Kaikilla ihmislajin yksilöillä on sama luovuttamaton ihmisarvo riippumatta älykkyydestä tai muista yksilöllisistä ominaisuuksista.

Ihmisrotujen väliset erot älykkyydessä ovat kuuma peruna monille. Poliittisista (ja ihmisystävällisistä) syistä sellaisen tutkimista pidetään pahana, koska eroja rotujen älykkyydessä voitaisiin käyttää perusteena syrjinnälle. Tämä pelko on oikeutettu. Kaikki eivät usko kaikkien ihmiskunnan jäsenten yhteiseen ihmisarvoon. Tutkimukselta ei voi kuitenkaan viedä vapautta tällä perusteella.
Lienen tehnyt tämän sivun suurin piirtein vuoden 2013 paikkeilla.
vastallista vai oliko se vihdallista ŝuismia;
                kiitoksia mielenkiinnostanne tuotteitamme kohtaan

sähköpostiosoitteeni:

© Tom Kärnä